Välkomna på visning av en arkeologisk undersökning!

Under juni genomför arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk undersökning av en förhistorisk boplats (RAÄ 514) i Nödesta, sydöstra Västerhaninge. Boplatsen var i bruk under äldre järnålder, ca 300 f Kr till 400 e Kr. Anledningen till undersökningen är att Bonava Sverige AB kommer att bebygga platsen. Undersökningsområdet är därför inom Bonavas instängslade arbetsområde.

Visningstider:
Torsdag 8 juni kl 13:00
Tisdag 13 juni kl 13:00

Samlingsplats: Utanför grinden till Bonavas arbetsområde.

Parkering: Parkeringsmöjligheter är begränsade. All parkering sker utanför Bonavas arbetsområde.

Karta över undersökningsområdet i förhållande till Västerhaninge

 

Karta över samlingsplatsen inför visningarna

 

För mer information om undersökningen, kontakta Lisa Hartzell, projektledare, 073-051 45 40
 
Följ också våra olika arkeologiska projekt på Facebook

 Här kan du ladda ner informationen som PDF