Grödinge

Under 2017 påträffades vid en arkeologisk utredning inför anläggandet av en ny VA-ledning indikationer om att det på terrassen mellan kyrkan och församlingshemmet skulle ligga en förhistorisk boplats. Därför så genomför Stiftelsen Kulturmiljövård i november en arkeologisk förundersökning på platsen.

Det vi påträffar motsvarar dock inte våra förväntningar då det vi träffar på i mycket är en fortsättning av gravfältet Grödinge 70:1, även om lämningarna efter ett hus också hittats. Det har påträffats ett tjugotal gravar, i de flesta fallen rör det sig om anspråkslösa depositioner av brända ben, en del har mindre överbyggnader, andra består bara av en grund grop. Ben från några av dessa depositioner har undersökts och bekräftats vara från människa. Just det anspråkslösa i dessa begravningar gör att man sällan träffar på dem och undersöker dem arkeologiskt. I ett par fall rör det sig dock om mer visuella stensättningar av den typ som finns inne på gravfältet.

Locksten som förseglar en bendeposition. Foto Reidar Magnusson.
Locksten som förseglar en bendeposition. Foto Reidar Magnusson

Förutom detta finns även lämningar efter ett enskeppigt stolpbyggt hus, vilket är en relativt ovanlig byggnadstyp. Byggnaden har även en större, rundad stenkonstruktion i dess västra gavel som tar upp hela dess bredd. Husets läge verkar ta hänsyn till gravarna vilket gör att det mycket möjligt kan vara samtida.

Det påträffade huset under framschaktning, fotograferat från väster. Foto: Reidar Magnusson.
Det påträffade huset under framschaktning, fotograferat från väster. Foto: Reidar Magnusson.

Kontaktperson: Reidar Magnusson, projektledare, Stiftelsen Kulturmiljövård