Palmbohult utanför Örebro

Under hösten undersökte några av arkeologerna från Stiftelsen Kulturmiljövård ett stolphus från folkvandringstiden, cirka 1500-1600 år sedan, i Palmbohult utanför Örebro.

Under hösten 2017 gjorde vi tidigare en förundersökning för att avgöra om det fanns någon fornlämning på platsen eftersom Örebro kommun, vill använda området till nya småindustrier. Vid förundersökningen upptäcktes ett par härdar (eldstäder) och stolphål (mörkfärgningar efter stolpar som multnat bort eller brunnit). Två av stolphålen hade tydlig stenskoning vilket stärkte misstankarna om att en byggnad funnits på platsen varför vi nu fick chans att ta upp en större yta.

Rapporten från förundersökningen går att läsa här

Vid årets undersökning klargjordes att det funnits en byggnad. Byggnaden har burits upp av minst tre par takbärande stolpar och flera mindre stolpar där väggen legat. Byggnaden har varit minst 35 meter lång men fortsatte in i ett skogsparti utanför undersökningsområdet så den har säkerligen varit ännu längre. Dessutom påträffades ytterligare flera härdar, sannolikt från samma tid som byggnaden. Vi kommer att göra naturvetenskapliga analyser av trä och fröer från anläggningar för att klargöra vilken typ av verksamhet som funnits på platsen. Analys av träet från härdarna kan kanske hjälpa oss att förstå hur härdarna använts och vilken typ av fröer som finns bevarade i marken visar hur landskapet kring byggnaden såg ut. När analyserna är klara skriver vi en rapport om undersökningen.

De rödmålade stakkäpparna markerar läget där de takbärande stolparna till huset har stått. Foto: Maud Emanuelsson

De rödmålade stakkäpparna markerar läget där de takbärande stolparna till huset har stått. Foto: Maud Emanuelsson

 
Ett av de stenskodda stolphålen. Foto: Oskar Spjuth

Ett av de stenskodda stolphålen. Foto: Oskar Spjuth