Projekt 2017 i urval

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018. Etapp ett inbegriper fristående murar och stödmurar i sydöstra delen av parken, ett större trapparti vid Trädgårdsmästarbostaden samt omputsning av huvudbyggnadens frontespis.

Hågelby gård uppfördes under främst 1910-talet av L.M. Ericsson som privatbostad och modernt mönsterjordbruk. Även om gården har en traditionell uppbyggnad, i synnerhet trädgården med manbyggnaden i klassicistisk stil, infördes nya tekniska lösningar för bl.a. uppvärmning och jordbruksredskap. L.M. Ericsson var personligen engagerad i utformningen av anläggningen och hans vurm för betong har gjort ett tydligt avtryck. Han experimenterade med olika konstruktionslösningar, bl.a. olika tekniker för att armera betongen, lösningar som bedömts vara tekniskt avancerade och nästintill unika både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Hågelby gård, räcke Hågelby gård, bro
Hågelby gård, pelare Hågelby gård, inskription

För mer information kontakta Tobias Mårud