projekt 2018 - KMMD

Projekt 2018 i urval

Inventering av stavspåntäckningar på byggnader inom kyrkotomter i Strängnäs och Västerås stift

Västerås och Strängnäs stift har gett Stiftelsen Kulturmiljövård i uppdrag att inventera stavspåntäckningar på byggnader inom sina respektive kyrkotomter. Det rör sig om drygt 150 kyrkplatser som ska besökas runt om i Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet genomförs i samarbete med Dalarnas Museum, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB och Bengt Bygdens Bygghantverk.

Varför? Jo, därför att stavspån som taktäckningsmaterial och även som väggbeklädnad är vanligt i kyrkomiljöer och har en mycket lång kontinuitet. Spån som byggnadsmaterial är komplext med variationer avseende virkestyper, tillverkningsteknik (spräckning, huggning, hyvlat, sågat), läggningsteknik, lämplig underhållsteknik osv. Årligen genomförs många kostsamma underhållsåtgärder. I befintliga kunskapsunderlag, exempelvis kyrkokaraktäriseringarna och vård- och underhållsplanerna, saknas ofta tillräckligt med information kring förekommande typer av spån, deras ålder och kulturhistoriska värden för att de ska kunna utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag i handläggning av åtgärder rörande underhåll och omläggningar.

Foto av Tångeråsa kyrka Närbild på spånklädd vägg, Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka Foto av Karin Myhrberg

 

Spånprojektet Tångeråsa kyrka_i bild Lisa Skanser, Daniel Eriksson, Bengt Bygdén och Lars Jönses. Foto av Karin Myhrberg

 

Foto på spånklädd klockstapel, Tångeråsa kyrka
Spånprojektet Tångeråsa kyrka_Daniel Eriksson pratar, Lars Jönses, Dag Forssblad och en skymt av Sanna Svensson. Foto av Karin Myhrberg

Vi kommer även göra arkivstudier för att ytterligare fördjupa kunskapen om stavspånen. Inventeringsresultaten förs in i en databas och arbetet kommer sedan att redovisas i en rapport som skickas till stiften, berörda församlingar, arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser.

Kontaktperson:

Byggnadsantikvarie Lisa Skanser, Stiftelsen Kulturmiljövård, lisa.skanser@kmmd.se