Kontakt

För information kontakta oss på:
e-post: info@kmmd.se eller telefon: 021-80 62 80  

Post och besöksadress (hit ska all officiell post som ska diarieföras samt alla fakturor skickas):
Stiftelsen Kulturmiljövård, Stora Gatan 41, 722 12 Västerås

Postadress Årsta (direktpost):
Stiftelsen Kulturmiljövård, Box 90 107, 120 21 Stockholm

Besöksadress Årsta:
Stiftelsen Kulturmiljövård, Byängsgränd 6, 1 tr, Stockholm

Besöksadress Norrköping:
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västgötegatan 21, 602 21 Norrköping 

Vårt organisationsnummer: 802425-0709

 

För kontaktuppgifter till enskilda medarbetare, klicka här