Bredband på Vikbolandet

Vikbolandet är en större landtunga i Östergötland mellan vikarna Bråviken i norr och Slätbaken i söder. I slutet av sommaren började arbetet med att förse Vikbolandet med bredband. Detta innebär en hel del arkeologi som KM utför i form av schaktövervakningar och utredningar. Området är rikt på arkeologiska lämningar från alla tidsperioder och av olika lämningstyper. Kabelsträckningen passerar allt från gravfält och strängsystem till torp och färdvägar.

Kabelstäckningen inventeras för att det ska kunna bedömas huruvida fornlämningar påverkas. På bilden ses uppe på höjden en registrerad fornborg, RAÄ Östra Stenby 204:1. Foto: Karolina Karlsson.
Kabelstäckningen inventeras för att det ska kunna bedömas huruvida fornlämningar påverkas. På bilden ses uppe på höjden en registrerad fornborg, RAÄ Östra Stenby 204:1, som tydligen inte var gott nog åt kossorna som fann det grönare på andra sidan grinden. Foto: Karolina Karlsson

Under arbetet med nedgrävningen av fiberkabeln har flera nya fornlämningar påträffats. Speciellt runt Lundby har de redan kända gravfält och boplatslämningarna kompletterats med nya fynd av b.la en grav, flera stolphål och härdar samt kulturlager. Ännu har inga C14 dateringar gjorts men karaktären på majoriteten av lämningarna placerar dem i brons- eller järnåldern.

Översikt över härdar, kulturlager och gropar som framkom vid schaktövervakning utanför Lundby. Foto: Karolina Karlsson. Profil av ett stolphål som överlagras av en härd. Strax utanför Lundby. Foto: Josefina Kennebjörk.

T.v. Översikt över härdar, kulturlager och gropar som framkom vid schaktövervakning utanför Lundby. Foto: Karolina Karlsson. T.h. Profil av ett stolphål som överlagras av en härd. Strax utanför Lundby. Foto: Josefina Kennebjörk.

Graven som påträffades bestod av en gles och skadad stenpackning och ett brandlager med spridda brända ben. Fragment av skalltak från människa kunde identifieras i benmaterialet. Det är även mycket sannolikt att ben från djur har fått följa med i graven då det är mycket vanligt under den här tidsperioden. En osteologisk analys kommer göras av benen som kan berätta mer om vem/vad som har placerats i graven. Vid tvätt av benen har hittills fem fina kamfragment framkommit. Vi får se vad mer Vikbolandet har att bjuda på!

Grav som påträffades vid schaktövervakning vid Lundby. Notera hur nära vägen den ligger. Foto: Josefina Kennebjörk. Kamfragmenten som framkom i graven vid Lundby. Foto: Camilla Ekblom.
T.v. Grav som påträffades vid schaktövervakning vid Lundby. Notera hur nära vägen den ligger. Foto: Josefina Kennebjörk. T.h. Kamfragmenten som framkom i graven vid Lundby. Foto: Camilla Ekblom.