Norvik utanför Nynäshamn

KM förundersöker under maj-juli en stenåldersboplats vid Norvik utanför Nynäshamn. Orsaken är att Stockholms Hamn AB bygger en ny storhamn med tillhörande järnväg på platsen. Boplatsen är från gropkeramisk tid och vi daterar den preliminärt till runt 2500 f- Kr. Den är stor och ligger fint på en avsats som är omgiven av skyddande berghällar. Den har legat helt nära den forna stranden och säkert har sälfångst och fiske spelat stor roll för försörjningen.

Undersökningsplatsen.
Inmätning i Norvik.

Fyndmaterialet verkar bli omfattande – vi hittar mycket keramik och spår efter tillverkning av grönstensyxor, men också benrester och rester av redskapstillverkning av kvarts och flinta. Det kanske finaste fyndet hittills är en liten pilspets. Syftet med förundersökningen är att klarlägga hur stor boplatsen är och att få en första uppfattning om vad den innehåller och hur den har använts, så att man kan bedöma omfattningen av en eventuell slutundersökning.

Pilspets Stenyxa

För mer information, kontakta projektledare Britta Kihlstedt