Runstenar fascinerar!

Bakgrunden till flytten av de två runstenarna är att Trafikverket bygger en gång- och cykelväg utmed Mälarvägen mellan Eskilstuna och Sundbyholm.

Tidöstenen som varit försvunnen sedan 1600-talet återupptäcktes i augusti av en förbipasserande cyklist under arbetet med att anlägga gång- och cykelvägen. Den behövde nu flyttas till en tillfällig förvaringsplats för rengöring och för att ristningen ska fyllas i igen. Stenen kommer sedan att resas upp på lämplig plats längs med Mälarvägen.

Tidöstenen placeras försiktigt på trätrallar för transport. Foto: Maud Emanuelsson
Tidöstenen placeras försiktigt på trätrallar för transport. Foto: Maud Emanuelsson

Alla kända runstenar i Sverige har en beteckning i form av landskap och en siffra. Magnus Källström, runolog på från Riksantikvarieämbetet, har identifierat den som den försvunna runstenen Södermanland 91. Stenen anses vara gjord i början av 1000-talet och inskriptionen lyder: Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten. Gud hjälpe deras själ.   

Händelsen som först uppmärksammades av Eskilstuna-Kuriren har fått stor uppmärksamhet i media eftersom det är mycket sällan man hittar så väl bevarade runstenar.

Uppsala runforum, där man för övrigt får mycket annan information om runor, har samlat följande länkar som rör den återfunna runstenen:

Den andra stenen som flyttades samma dag är Lövhultastenen med beteckning Södermanland 90 och inskriptionen Andvät reste sten (denna) efter Est, sin fader, en kraftkarl. Stenen stod längs sträckningen av den nya cykelvägen och flytten var därför inplanerad sedan länge.

Lövhultastenen innan flytten. Foto:Maud Emanuelsson Lövhultastenen flyttas. Foto: Maud Emanuelsson
Lövhultastenen på sin nya plats. Foto: Maud Emanuelsson

Lövhultastenen flyttas till sin nya plats intill gång- och cykelbanan. Foto: Maud Emanuelsson

Runstenen hittades 1888 i en åker med runsidan ned och sprängdes i sex delar då den ansågs som ett hinder för jordbruket. När man vände på fragmenten och upptäckte runorna flyttades de från åkern och året efter lagades stenen med järnkrampor och restes på den norra sidan av landsvägen mellan Strängnäs och Torshälla. Runstenen flyttades en andra gång 1961 i samband med att vägarna skulle läggas om. Nu står stenen på plats intill den nya cykelvägen.