Projekt 2017 i urval

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018. Etapp ett inbegriper fristående murar och stödmurar i sydöstra delen av parken, ett större trapparti vid Trädgårdsmästarbostaden samt omputsning av huvudbyggnadens frontespis.

Hågelby gård uppfördes under främst 1910-talet av L.M. Ericsson som privatbostad och modernt mönsterjordbruk. Även om gården har en traditionell uppbyggnad, i synnerhet trädgården med manbyggnaden i klassicistisk stil, infördes nya tekniska lösningar för bl.a. uppvärmning och jordbruksredskap. L.M. Ericsson var personligen engagerad i utformningen av anläggningen och hans vurm för betong har gjort ett tydligt avtryck. Han experimenterade med olika konstruktionslösningar, bl.a. olika tekniker för att armera betongen, lösningar som bedömts vara tekniskt avancerade och nästintill unika både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Hågelby gård, räcke Hågelby gård, bro
Hågelby gård, pelare Hågelby gård, inskription

 

Heds kyrka

Under 2016 och 2017 har Stiftelsen Kulturmiljövård medverkat som antikvarier på uppdrag av Skinnskattebergs med Heds och Gunnilbo pastorat. Uppdraget gällde Heds kyrka i Västmanlands län. Arbetet innebar byte av el och värmesystem, elektrifiering av kyrkans klockringning, restaurering av ljuskronor samt elektrifiering av ljudluckornas öppningsmekanism. Tillstånd till arbetet gavs av Länsstyrelsen.

Heds kyrka uppfördes under året 1786-89 på en plats som tidigare huserat en ödekyrkogård, samt senare ett kapell och en träkyrka. Kyrkan, som är uppförd i sten, har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Bland annat byttes allt golv ut 1905, samtidigt som en ny, öppen bänkinredning sattes in. Denna byttes ut redan 1949-50, då nästa stora renovering ägde rum i kyrkan. Då tillkom även ett elektriskt system för uppvärmning. El- och värmeinstallationer i kyrkomiljöer innebär ofta utmaningar, där det antikvariska värdet måste samspela med moderna el- och komfortkrav.

Heds kyrka och Lorichs gravkor. Foto: Helén Sjökvist. Heds kyrka ringverk för klockringningen. Foto: Helén Sjökvist.
Heds kyrka. Foto: Helén Sjökvist. Ringverk med trampor.
Foto: Helén Sjökvist.

 För mer information kontakta: Helén Sjökvist.