Projekt 2018 i urval

Biskopsgården

Biskopsgården utgör en av årsringarna i den kulturhistoriskt värdefulla och intressanta bebyggelsen kring Strängnäs domkyrka. Biskopsgården, som är förklarat som byggnadsminne sedan 1935, består av tre ursprungligen separata byggnader varav den största uppfördes under åren 1648-1650 av biskop Johannes Matthiaes. Nuvarande utseende, med den rika barockdekoren, fick byggnaden efter en omgestaltning 1882, under ledning av arkitekten och professorn Claes Grundström. Innan dess var byggnaden betydligt enklare i sitt utförande, mer i likhet med Roggeborgen och andra murade byggnader Kyrkberget.

Byggnaden från nordväst efter första etappen är avklarad
Byggnaden från nordväst efter första etappen är avklarad. Foto Tobias Mårud.

Byggnaden har restaurerats i etapper, med start 2015, och i år färdigställdes entréer och trottoarer tillsammans med att gatan lades om. Stiftelsen Kulturmiljövård har varit medverkande som antikvarier sedan starten 2015.

Pågående arbete med gatan och omläggning av trottoarer. Foto Karin Myhrberg. Vy österut utmed Lektorsgatan efter avslutat arbete. Foto Tobias Mårud.
Pågående arbete med gatan och omläggning av trottoarer. Foto Karin Myhrberg. Vy österut utmed Lektorsgatan efter avslutat arbete. Foto Tobias Mårud.
 

 

Stenkvista kyrka

Stenkvista kyrka, belägen en dryg halvmil söder om Eskilstuna, stod klar 1796, uppförd av byggmästare Isak Roseniusfrån Nyköping efter ritningar av konduktören Thure Wennberg. Ritningarna följdes inte helt och tornet stod klart först 50 år senare.

Stenkvista kyrka exteriör, sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.
Stenkvista kyrka exteriör, sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.

Kyrkans fönster restaurerades senast 1973 men år 2018 är det dags igen. Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar som antikvarier i samband med fönsterrestaureringen.

Del av fönster med fönsterbleck, innan åtgärd. Foto Tobias Mårud. 
Del av fönster med fönsterbleck, innan åtgärd. Foto Tobias Mårud. 
 
 Samma fönster efter restaurering. Foto Tobias Mårud.
Samma fönster efter restaurering. Foto Tobias Mårud. 

 

Karlbergs slott

Karlbergs slotts äldre delar uppfördes av Carl Carlsson Gyllenhielm under 1630-talet. Karlberg blev senare kungligt slott och kadettskola. Idag är Militärhögskolan Karlberg världens äldsta krigsskola i ursprungliga lokaler.

Stiftelsen Kulturmiljövård har genom ramavtal med Fortifikationsverket löpande arbetat med uppdrag på Karlbergs slott sedan 2017. I år har åtgärder inbegripit slottets huvudbyggnad, Chefsflygeln och Slottsparken.

Slottstrappan med underkonstruktionen frilagd. Foto: Tobias Mårud
Slottstrappan med underkonstruktionen frilagd. Foto: Tobias Mårud
 
Slottstrappan efter restaurering. Foto: Tobias Mårud
Slottstrappan efter restaurering. Foto: Tobias Mårud
 
Vindsbjälklagets uppbyggnad i Chefsflygeln. Foto: Tobias Mårud
Vindsbjälklagets uppbyggnad i Chefsflygeln. Foto: Tobias Mårud

 

Strömsholms slott

Strömsholms slott som tillkom genom Gustav Vasa, har sedan 1500-talet och den tidigare kungsgården på platsen, tydliga band till hästuppfödning och rytteri men kan också uppvisa intressanta inblickar i kungahusets historia.

Vi är glada och stolta över att fortsatt ingå i konsultgruppen knuten till slottsarkitekten vid Strömsholms slott. Under hösten 2018 arbetas det med att åtgärda värmesystemet i slottsbyggnaden och byggnadsantikvarie från Stiftelsen Kulturmiljövård ingår i arbetsgruppen som antikvariskt sakkunnig.

Spårat dörrblad, med infällt virke för att räta upp dörrbladet. Foto: Tobias Mårud
Spårat dörrblad, med infällt virke för att räta upp dörrbladet. Foto: Tobias Mårud
 
Efter att brandskyddsåtgärd (nästan) är genomförd. Foto: Tobias Mårud
Efter att brandskyddsåtgärd (nästan) är genomförd. Foto: Tobias Mårud
 
Slottsparken, från öster, med nya armaturer. Foto: Tobias Mårud
Slottsparken, från öster, med nya armaturer. Foto: Tobias Mårud
 
 

Inventering av stavspåntäckningar på byggnader inom kyrkotomter i Strängnäs och Västerås stift

Västerås och Strängnäs stift har gett Stiftelsen Kulturmiljövård i uppdrag att inventera stavspåntäckningar på byggnader inom sina respektive kyrkotomter. Det rör sig om drygt 150 kyrkplatser som ska besökas runt om i Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet genomförs i samarbete med Dalarnas Museum, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB och Bengt Bygdens Bygghantverk.

Varför? Jo, därför att stavspån som taktäckningsmaterial och även som väggbeklädnad är vanligt i kyrkomiljöer och har en mycket lång kontinuitet. Spån som byggnadsmaterial är komplext med variationer avseende virkestyper, tillverkningsteknik (spräckning, huggning, hyvlat, sågat), läggningsteknik, lämplig underhållsteknik osv. Årligen genomförs många kostsamma underhållsåtgärder. I befintliga kunskapsunderlag, exempelvis kyrkokaraktäriseringarna och vård- och underhållsplanerna, saknas ofta tillräckligt med information kring förekommande typer av spån, deras ålder och kulturhistoriska värden för att de ska kunna utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag i handläggning av åtgärder rörande underhåll och omläggningar.

Foto av Tångeråsa kyrka Närbild på spånklädd vägg, Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka Foto av Karin Myhrberg

 

Spånprojektet Tångeråsa kyrka_i bild Lisa Skanser, Daniel Eriksson, Bengt Bygdén och Lars Jönses. Foto av Karin Myhrberg

 

Foto på spånklädd klockstapel, Tångeråsa kyrka
Spånprojektet Tångeråsa kyrka_Daniel Eriksson pratar, Lars Jönses, Dag Forssblad och en skymt av Sanna Svensson. Foto av Karin Myhrberg

Vi kommer även göra arkivstudier för att ytterligare fördjupa kunskapen om stavspånen. Inventeringsresultaten förs in i en databas och arbetet kommer sedan att redovisas i en rapport som skickas till stiften, berörda församlingar, arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser.

Kontaktperson: Lisa Skanser, byggnadsantikvarie, Stiftelsen Kulturmiljövård, lisa.skanser@kmmd.se