Forskning och utveckling

KM ser forskning som en nödvändig och integrerad del av en samhällsrelevant kulturmiljövård. Vi strävar därför efter att utöka den forsknings- och utvecklingsrelaterade delen av verksamheten, och ett viktigt led i detta är samverkan med andra parter. Personalen på KM har medverkat i ett antal forskningsprojekt genom åren, och även drivit egna.

Här kan du läsa om projekt, som helt eller delvis bedrivits inom KM:s verksamhet.

Pågående projekt 

Avslutade projekt.

Har du frågor om forskning och utveckling på KM, kontakta:

Elin Engström, FoU-ansvarig. Tel. 073-810 72 77, elin.engstrom@kmmd.se 

 

Stiftelsen kulturmiljövårds vetenskapliga program

2009 publicerade KM ett vetenskapligt program. Programmet redovisar dels de riktlinjer som då lades upp för forsknings- och utvecklingsarbete (författare Anna Lihammer), samt en forskningsöversikt över arkeologi i Västmanland med fokus på förhistorisk tid (författare Torun Zachrisson, med bidrag från KM:s personal). KM avser inte att trycka nya uppdaterade utgåvor av detta program. Arbete pågår dock med att uppdatera delen om FoU-arbete på KM, vilken kommer att publiceras på denna hemsida.

Klicka på bilden för att läsa som pdf

Stiftelsen Kulturmiljövårds vetenskapliga program