Kontakt

För information kontakta oss på:
E-post: info@kmmd.se eller telefon: 021-80 62 80
 
Post- och besöksadress Västerås (hit ska all officiell post som ska diarieföras skickas):
Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41
722 12 Västerås
 
Fakturor ska skickas till:
Stiftelsen Kulturmiljövård
Fack 1559
FE 948
751 75 Uppsala
Fakturor kan även skickas som bifogad PDF till: efakt.stiftelsenkulturmiljo@devo.se
 
Postadress Årsta (direktpost):
Stiftelsen Kulturmiljövård
Box 90107
120 21 Stockholm
 
Besöksadress Årsta:
Stiftelsen Kulturmiljövård
Byängsgränd 6, 1 tr
120 40 Årsta
 
Besöksadress Norrköping:
Stiftelsen Kulturmiljövård
Västgötegatan 21
602 21 Norrköping 
 
Organisationsnummer: 802425-0709
 
För kontaktuppgifter till enskilda medarbetare, klicka här 
 
Stiftelsen Kulturmiljövård  har ett certifierat miljöledningssystem 
 
KM har ett certifierta miljöledningssystem