KM:s Vänner

Föreningen startades 2012 och hade konstituerande möte den 16 augusti samma år. 

Föreningens syfte är att främja Stiftelsen Kulturmiljövårds (KM) arbete för att bevara och levandegöra kulturarvet samt verka för att KM:s utbud av aktiviteter, tjänster och trycksaker ges ökad spridning bland medlemmarna och andra intresserade.

Föreningen ska genomföra medlemsaktiviteter i syfte att främja KM:s verksamhet och öka kunskapen om kulturarvet. Föreningen ska också arbeta för att genom stöd i olika former och förmedling av sponsring ge KM möjlighet att utföra angelägna forsknings-, publika och övriga kulturarvsinsatser.  

Föreningen har en styrelse bestående av Bengt Wallén, Västerås (ordförande) Rolf Jönsson, Enköping (kassör), Lotta Callenfors, Västerås, Kjell-Åke Jansson, Västerås, Mari Åkesson, Västerås och Lena Gustafsson, Västerås.

Frågor till styrelsen kan skickas till vanforeningen@kmmd.se, alternativt kan de skickas till Kulturarvsföreningen KM:s vänner, c/o Stiftelsen Kulturmiljövård, Stora gatan 41, 722 12 Västerås. Kontakt förmedlas också via telefon 021-80 62 81. Ytterligare info kan ni läsa här.

Se information om vårt besök på Kanaljordengrävningen i slutet av april 2014.

VARMT VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN!