Årsmötet 2013

Årsmötet hölls den 24:e januari kl 19.00 i Badelunda kyrkskola.

På årsmötet presenterade Stiftelsechef Stefan Elgh Stiftelsen Kulturmiljövårds verksamhet och Fredrik Hallgren presenterade resultat från de arkeologiska undersökningarna i Kanaljorden i Motala.

En styrelse valdes för 2013 bestående av Rolf Jönsson, ordförande, Rebecca Svensson sekreterare, Elisabeth Fröjd, vice ordförande, Bengt Wallén, kassör, Håkan Wall, klubbmästare, Kjell-Åke Jansson och Erik Elgh 

Program för årsmötet finns här.