Vårprogram 2017

Program våren 2017.

Mars

Årsmöte onsdagen den 15 mars kl 19 på Lovisagården, Smedjegatan 8 i Västerås. Byggnadsantikvarien Lisa Skanser från KM berättar om medeltida taklag i kyrkor i Västerås stift.

April

Torsdagen den 6 april kl 18. Föredrag om utgrävningen på gravfältet och boplatsen i Skiftinge i utkanten av Eskilstuna. Arkeologen Ann Vinberg från KM berättar om undersökningen på Stadsmuseet i Eskilstuna.

Maj

Söndagen den 7 maj, heldag. Utflykt till Riseberga och Ramundeboda klosteruiner sydväst om Örebro. Samarrangemang med Badelunda hembygdsförening m. fl. Bussresa från Västerås. Kostnad 250 kr/person.

Onsdagen den 10 maj, eftermiddagen. Studiebesök på KMs undersökning av två gravfält och boplatser längs Rotebroleden norr om Stockholm. Lämningarna är från järnåldern. Samåkning ordnas.

Juni

Lördagen den 3 juni, dagtid. Besök hos föreningsmedlemmarna Sonja och bengt Ander i Hårsbäck, söder om Heby. Deras gård ligger på en mycket fornlämningsrik mark. De har också under lång tid hittat och tagit hand om mängder med föremål. Samåkning ordnas.

Onsdagen den 7 juni, kl 18. Medlemsträff på Kvartslund, KMs bas vid Anundshög. Rundvandring inom området, bl a med besök till det nya besökscentret vid Café Anund. Bildspel och korvgrillning. Samåkning ordnas.

VARMT VÄLKOMNA