Vårprogram 2015

Preliminärt program för våren 2015.

Mars

Årsmöte den 18 mars på Lovisagården, Smedjegatan 8 i Västerås. Arkeologen Tom Carlsson från KM berättar om den pågående undersökningen av järnåldersboplatser mm. norr om Heby, där den nya sträckningen av väg 56 skall gå.

April.

Föredrag om utgrävningen i kvarteret Fältskären i centrala Enköping. Den utfördes av Arkeologikonsult, och vänförening gjorde ett besök där i höstas. Utgrävningen var mycket givande, och gav nya bidrag till stadens historia och livet under den tidiga medeltiden.

Maj.

Besök vid Ängsö kyrka och slott, väster om Västerås, för att studera byggnadsantikvarisk verksamhet. Flera renoveringar av kyrkan har involverat byggnadsantikvarier från KM liksom när man i slottet har gjort underhållsarbeten av känslig karaktär.

Maj.

Medlemsträff på Kvartslund, KMs bas vid Anundshög. Guidad vandring på det stigsystem på Badelundaåsen som färdigställdes under 2014, information om aktuell verksamhet inom KM och korvgrillning mm.

Juni.

Besök på någon arkeologisk utgrävning, både tid och plats bestäms senare.

Övrigt

Under våren kommer styrelsen att undersöka intresset bland medlemmarna om kurser i olika arkeologiska ämnen.

Om det finns intresse så kommer en lokal arkeologigrupp att startas i Enköping, med fokus på att fördjupa kunskapen om trakten, men också ägna sig åt praktisk fornminnesvård.

 

VARMT VÄLKOMNA