Vårprogram 2018

Program våren 2018

Mars

Årsmöte torsdagen den 21 mars kl 19 i Kyrkskolan, Badelunda, Västerås. Arkeolog Fredrik Hallgren från KM berättar om nya resultat från Kanaljorden, Motala. Åren 2009-2013 grävde KM ut en lokal från mesolitisk tid (ca 10 000 - 6 000 år sedan) vid Kanaljorden, Motala. Utgrävningen resulterade i en spännande komplex rituell plats med bland annat nedlagda människoskallar på bottnen av en liten sjö. Nu har det kommit nya intressanta resultat och tolkningar utifrån naturvetenskapliga analyser. Medlemmar gratis, övriga betalar 40 kr.

April

Torsdagen den 19 april sen eftermiddag. Studiebesök på KMs utgrävningar i Taffsnäs/Hallsta, Gnesta. Undersökningarna berör boplats och gravfält från järnåldern.Arkeologerna Mats Nelson och Christian Gatti från KM berättar och visar undersökningarna.

April/maj. Resa till Strömsholms Kanal under ledning av arkeologen Birgitta Larsson KM.

Maj

Maj. Utflykt till Trummelsberg och den spännande ruinmiljön efter järnbruket söder om Fagersta. Byggnadsantikvarie jennie Björklund visar och berättar. Samåkning ordnas

Torsdagen den 31 maj, kl 18. Medlemsträff på Kvartslund, KMs bas vid Anundshög. Rundvandring inom området,  korvgrillning mm. Samåkning ordnas.

Maj-juni. Besök på utgrävningen av stadshotellstomten Enköping. Här undersöker Arkeologerna från Historiska Museet en del av det medeltida Enköping.

 

Besök gärna Museet HAMN i vår KM driver museet HAMN i Fisksätra, där en tillfällig utställning om pesten 1710, som drabbade bl a Stockholm, visas under våren, information se http://hamnmuseum.se/varens-utstallning

VARMT VÄLKOMNA