Västerås domkyrka 6:e april 2016

Artikel av Lotta Callenfors. Publicerad i VLT

KM:s Vänner besökte Västerås Domkyrka

 

Onsdagen den 6 april berättade Arkeolog Jonas Ros från KM (stiftelsen KulturMiljövård) för en stor grupp av KM:s Vänner om Domkyrkans olika stadier. Den första kyrkobyggnaden anses vara från ca 1250 och en stor ombyggnad ägde rum på 1800 talet. Han visade intressanta detaljer på både insidan och utsidan av kyrkan. Efter en byggnadsarkeologisk undersökning på vinden då man tog bort isolering, fann man flera fynd av tidigare om- och tillbyggnader, som nu dokumenterats. Dit upp kunde vi tyvärr inte få gå.

Jonas förklarade och visade gamla kartor och foton och tog oss också med på en promenad runt kyrkan, där han bl a visade platsen för Sveriges första Gymnasium, som låg mellan Domkyrkan och nuvarande biblioteket, innanför dåvarande kyrkomuren.

 

Text och foto Lotta Callenfors

 

Arkeolog Jonas Ros, här i mitten på bilden, visade Domkyrkan för många intresserade medlemmar i KM:s Vänner.