Om GDPR och personuppgifter

Du har säkert uppmärksammat att vi i EU sedan den 25 maj har en ny dataskyddslagstiftning (GDPR – General Data Protection Regulation).

För ordningens skull kan meddelas att de uppgifter som finns hos KMs vänner om våra medlemmar begränsar sig till namn, adress, telefonnummer och epostadress. Dessa uppgifter ligger till grund för vår medlemsförteckning, och används inte till annat än för den interna föreningsverksamheten.

Inga uppgifter publiceras på nätet utan medlemmarnas samtycke.

Personuppgiftsansvarig i föreningen är Bengt Wallén.