Det biologiska kulturarvet

 

Inventeringskurser

Tidigare rapporter

Kontakter

  

 

 

Under tre år (2004-2006) har projekt kring det biologiska kulturarvet bedrivits inom Västmanlands län. Det har rört sig om torp- och växtinventeringar i Lillhärad, Riddarhyttan och kring Tidö.

Syftet med projekten var genom att kombinera flera metoder försöka identifiera och lokalisera kvarvarande biologiskt kulturarv i övergivna torpmiljöer. Resultaten av projekten har varit mycket goda och de nya kunskaperna har höjt bevarandevärdet för de studerade torplämningarna. Dessutom har de samlade kunskaperna betytt mycket för förståelsen av de enskilda platserna.

bio-k-1

Liljanstorp, Lillhärads socken. Foto: Eva Timm kring sekelskiftet 1900 VLM arkiv.

I ett inledande skede har arkiv genomsökts efter äldre uppgifter om torpplatserna (äldre kartor, kyrkoböcker, museiarkiv etc). I nästa skede har platserna besökts vid flera tillfällen för att studera floran vid olika växtperioder. Dessutom har detta kompletterats med ytterligare tips. Slutligen har avslutande möten hållits med berörda intresserade.

 bio-k-2

Liljanstorp 2004, syrenerna bakom Josefina finns fortfarande kvar. Foto: Stefan Thulin


 Syrener i ruiner - Kulturväxter och torplämningar

I år kommer en kurs att ges, som behandlar de metoder som utvecklats under dessa tre år. Under året kommer kursen att genomföras i Västmanland, Östergötland, Skåne och Värmland. Kurserna står öppna för alla intresserade, men riktar sig i första hand till verksamma inom hembygdsrörelsen. De två första kurstillfällena har redan genomförts, men det är fortfarande möjligt att anmäla sig till de två i augusti och september

Den första kursen i Västeråstrakten med inledande kursdag på Vallby friluftsmuseum i Västerås genomfördes 2007-06-15 - 2007-06-17.  Under den första dagen hölls föreläsningar om växter, torplämningar, POM, arkiv, dokumentation mm. Under de följande dagarna fick deltagarna besöka flera platser med torplämningra. I fält genomfördes övningar i att dokumentera lämningar och växter. Lokala medarrangörer var Vallby friluftsmuseum och Dingtuna-Lillhärads sockengille.

 Dag 1

Här är deltagarna i kursen på Vallby under fredagens föreläsningar. Foto: Christina Svensson

 

Vitmossen

Under fältdagarna lär vi oss dokumentera det vi hittar. Här visar biolog Josefina Sköld deltagarna vilka växter som finns vid torplämningen. Foto: Christina Svensson

Den andra kursen i Linköpingstrakten med inledande kursdag i Gamla Linköping, Vallaområdet genomfördes 2007-06-29 - 2007-07-01. Under den första dagen hölls föreläsningar om växter, torplämningar, POM, arkiv, dokumentation mm. Under de följande dagarna fick deltagarna besöka flera platser med torplämningra. I fält genomfördes övningar i att dokumentera lämningar och växter.Lokala medarrangörer var Gamla Linköping och Wists hembygdsförening.

Det tredje kurstillfället blir i Kristianstadstrakten med inledande kursdag i Arkelstorp. Datumen blir 2007-08-17 - 2007-08-19. Lokala medarrangörer är Skånes hembygdsförbund och Oppmanna-Vånga hembygdsförening.

Det fjärde kurstillfället blir i Värmland med inledande kursdag i Nors hembygdsgård. Datumen är 2007-09-14 - 2007-09-16.Lokala medarrangörer är Nors hembygdsförening och Värmlands hembygdsförbund.

Mer information och anmälningsblankett kan laddas ner här!

Broschyr

 

 

 Tidigare rapporter 

Nedan kan de publicerade rapporterna hämtas.

Rapport 2004 från Lillhärad

Rapport 2005 från Riddarhyttan

Rapport 2006 från Tidö 


 Kontakter:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Länsstyrelsen Västmanlands Län

Skogsstyrelsen, Västmanlands distrikt 

Västmanlands Hembygsförbund

 

Informationen kan också fås via >Skogsstyrelsens hemsida