Tillgängliga Badelundaåsen

Projektet har avsett att förbättra stigsystemet i åslandskapet kring Anundshög vid Badelundaåsen. Anundshög, med omgivningar, är en av landets mest betydande fornlämningsmiljöer. Stigarna längs åsen har varit delvis svårtillgängliga. Med det nu tillgängliga stigsystemet kommer det att vara möjligt för rörelsehindrade att lätt ta sig fram mellan olika fornlämningar, kulturmiljöer och besökscentrum, café och bekvämlighetsinrättningar. Genom ett bra stigsystem med tillhörande skyltning kommer också besöksnäringen i området att gynnas. Grupper kan erbjudas olika typer av arrangemang som inkluderar visningar av fornlämningarna och andra aktiviteter kombinerat med materbjudanden från olika lokala aktörer.

Utsikt från Anundshög

Utsikt från Anundshög. Foto: Anna Egebäck

Det ökade antalet besökare till Anundshög har också medfört att det kommit fler personer som har olika typer av rörelsehinder. Vi förstod att det fanns ett starkt önskemål även från dessa grupper att ta del av fornlämningar och natur kring Anundshög. Inom själva Anundshögsområdet har stigar tidigare ställts i ordning för att underlätta tillgängligheten.

Genom att förbättringen av a stigarna i närheten av Anundshög blir det nu möjligt för nya målgrupper att röra sig i terrängen utefter Badelundaåsen och bäcken. I området finns ett existerande naturligt framväxt stigsystem. På grund av rötter och ojämnheter har det delvis varit svårt för såväl personer med nedsatt rörelsefunktion som familjer med små barn eller barnvagnar att röra sig i området. Attraktionskraften för Badelundaåsen som ett strövområde kommer nu att gynnas av att stigsystemen har förbättrats. 

Projektet har resulterat i två slingor, norr och söder om landsvägen som går förbi Anundshögsområdet. Sammanlagt har ett 20-tal nya skyltar satts upp med texter på svenska, engelska, tyska och franska. Till detta tillkommer information via audioguider. Stiftelsen Kulturmiljövård och Badelunda hembygdsförening har gemensamt tagit fram de nödvändiga faktaunderlagen.

Den nya bron

Den nya bron över Långbybäcken. Foto: Birgitta Larsson

Stigen på åsens topp med skyltar

Stigarna på åsens topp med skyltar. Foto: Birgitta Larsson

Stigarna invigdes den 31 augusti 2014. Projektet har pågått sedan årsskiftet 2011/2012 som ett samarbete mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås Stad och Badelunda hembygdsförening.

Länk till audioguiderna finns här på hemsidan om Anundshög. Själva skyltarna nås här och en folder om stigarna kan du ladda ned här.

Projektet har finansierats med medel och resurser från Leader Norra Mälarstranden, Västerås Stad, Badelunda Hembygdsförening och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Kontakt: Birgitta Larsson, 073-810 72 08. 

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Leader Leader Norra Mälarstranden Badelunda hembygdsförening Västerås Stad Stiftelsen Kulturmiljövård