Publik och Pedagogisk verksamhet

För skolor

Skeppssättning och hög, Anundshög. Foto: Birgitta Larsson
Anundshög för skolor 2019
 
Arkeolog för en dag. Foto: Birgitta Larsson

Förslag till Skapande skola 

Föredrag och guideturer

Föredrag

KM erbjuder underhållande och informativa populärvetenskapligt inriktade föredrag om allehanda arkeologiska och historiska företeelser och platser. Föredragen hålls av våra kunniga arkeologer och kulturarvspedagoger på ett sådant sätt att inga förkunskaper krävs. Vill ni veta mer om t.ex. stenåldersjägare eller vikingatida runstenar? Nedan följer ett axplock av de föredrag vi kan erbjuda, men självklart finns möjlighet att skräddarsy ett föredrag som passar just er och er tillställning – kanske ett föredrag med lokalhistorisk prägel. Kontakta oss för förslag.

För mer information och priser kontakta Andreas Forsgren på Stiftelsen Kulturmiljövård; tfn: 073-810 02 90 eller på mejl: andreas.forsgren@kmmd.se.

 

Guideturer till forntiden

Vi kan även erbjuda bussturer till fornlämningar, vilket kan vara perfekt till t.ex. årsmötet, kickoffen eller liknande. För närvarande erbjuder vi turer på följande håll:

  • Norra Stockholm (Vallentuna- och Sigtunaområdet)
  • Västra Stockholm (på Mälaröarna)
  • Södra Stockholm (norra Södertörn)
  • Omkring Västerås
  • Omkring Norrköping

För mer information och priser kontakta Andreas Forsgren på Stiftelsen Kulturmiljövård; tfn: 073-810 02 90 eller på mejl: andreas.forsgren@kmmd.se.

 

Föredrag

Birka och Hovgården - vikingatida handelsstad och kungsgård - Föredrag

Birka uppstod som handelsstad under mitten av 700-talet och kom att prägla handeln i Mälardalen fram till slutet av 900-talet. Handel bedrevs med så vitt skilda områden som Brittiska öarna och Mellanöstern. Vilka fynd har arkeologerna hittat på denna fantastiska plats? Besökte missionären Ansgar Birka på 800-talet? Hur ser det ut i övriga Mälardalen under vikingatiden? Hur kom det sig att Birka övergavs i slutet av 900-talet? Arkeolog Andreas Forsgren, arkeolog på Stiftelsen Kulturmiljövård och tidigare chefsguide på Birka Vikingastaden, berättar om Sveriges första stad Birka samt dess roll i omlandet. Välkomna till ett underhållande och informativt föredrag i vikingatidens tecken!

 

Sjöfart under vikingatiden - Föredrag

Vad vet vi om vikingatidens båtar och skepp? Vad finns det för fynd, berättelser och avbildningar av dem? Är det sant att vikingarna puttade ut sina döda i skepp på vattnet och sköt brandpilar på det, såsom det ofta återges i filmer? Arkeolog Andreas Forsgren, tidigare verksam bland annat som chefsguide på Birka vikingastaden samt som arkeolog i Sverige och på Åland, kommer att visa bilder och berätta om arkeologiska fynd som vittnar om den omfattande och spännande sjöfarten på vikingatiden för lite drygt tusen år sedan.

 

Matkultur och kostvanor under vikingatid och medeltid - Föredrag

Äta bör man annars dör man, sägs det. Men vad åts under vikingatiden och medeltiden i Norden? Vad för spår ser vi dagens Nordiska kost från denna period? Hur kan arkeologerna och historikerna veta vad som har konsumerats under svunna tider? I ett underhållande och informativt föredrag får vi höra om matkultur och kostvanor under medeltiden i Norden, samt gör mindre nedslag i det antika Egyptens och Romarrikets matkultur. Varmt välkomna på ett underhållande föredrag i matens tecken! Inga förkunskaper krävs.

Arkeolog Andreas Forsgren är specialiserad på vikingatid och tidig medeltid. Han arbetar nu på Åland och har bland annat arbetat med flera utgrävningar i östra Sverige, som guide i Egypten samt flera år som guidechef på Birka vikingastaden i Mälaren.

 

Vikingatid i Mälardalen - Föredrag

 Mälardalen är ett väldigt spännande område i Sverige under vikingatiden! Här finns nästan 2.000 av Sveriges ca 3.000 runstenar. Här finns den stora handelsplatsen Birka med dess kungsgård Hovgården. Här finns cirka 4.000 bevarade gravfält. Platser som Helgö, Gamla Uppsala, Vendel, Valsgärde är välkända av många. Stora gravhögar såsom Ingjaldshögen, Ottarshögen och Anundshög vittnar om viktiga gravlagda personer

Arkeolog Andreas Forsgren, tidigare chefsguide på Birka vikingastaden, berättar om denna spännande tid i Skandinaviens historia och visar fotografier på intressanta fornlämningar och fynd. Vi får höra om handelsplatser och kungar, om runstenar, om gravskicket, om gudar och gudinnor, men också om hur vanligt folk kunde tänkas leva på vikingatiden! Inga förkunskaper krävs. Välkomna!

 

Sveriges mest spännande runstenar - Föredrag

Under slutet av vikingatiden restes det oerhörda mängder runstenar i Sverige. Totalt finns det i landet mellan 2,500-3,000 runstenar, varav nästan 2,000 bara i Mälardalen. Varför reste man runstenar överhuvudtaget? Vad står det oftast på dem? Vilka runmästare fanns det? Hur låter det fornnordiska språket? Vilka är de mest märkliga runstenarna i Sverige? Arkeolog Andreas Forsgren berättar om seden att resa runstenar och visar bilder på några av Sveriges vackraste och märkligaste runstenar.