Anundshög för skolor

Vid fornlämningsområdet Anundshög bedriver Stiftelsen Kulturmiljövård sedan år 2003 ”Projekt Anundshög” med forskning, utveckling och utbildning. Inom ramen för utbildning påbörjades ett samarbete 2008 med Västerås stad där vi fick förtroendet att leda skolverksamheten på platsen. Vi fick då anledning att ställa oss frågan: Hur visar man en fornlämningsplats för skolklasser så den blir intressant? Läs mer om vår tanke bakom verksamheten.

Verksamheten är kostnadsfri för alla skolor i Västerås stad, både kommunala och friskolor. Vi vänder oss främst till år 3-6 och särskolan. För övriga kommuner gäller priserna vid respektive program. 

Anundshög med skeppssättning i förgrunden. Foto: Birgitta Larsson.   

Anundshög 2020

År 3-6 och särskolan

Välkomna till det fantastiska och unika fornlämningsområdet Anundshög som under järnåldern var ett viktigt maktcentra i Mälardalen! Förutom Sveriges största gravhög, finns här flera enastående skeppssättningar, åtskilliga gravar, en lång rad resta stenar längs den gamla Eriksgatan samt en magnifik runsten.

Här får eleverna chansen att med alla sinnen uppleva ett spännande fornlämningsområde. Hur känns det att stå högst upp på högen och hur djup är en runa? Följ med en arkeolog runt på området och få reda på varför en del gravar ser ut som vulkaner och hur man kan veta att det är någon som ligger i högen.

Platsen inspirerar till ett brett lärande och mycket av det som går att lära sig teoretiskt i klassrummet kan prövas praktiskt utomhus. Vi erbjuder ett basprogram som behandlar platsens historia samt flera längre program där andra delen av lektionen har fokus på svenska, matematik, religion eller en vandring längs med Badelundaåsen.

Självfallet är vi glada för en dialog med er, kontakta oss gärna om ni har idéer, synpunkter och önskemål.

Våra program i PDF-format

 

1. Järnålder vid Anundshög  Barn vid hålväg och resta stenar, Anundshög. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård

Vad hände egentligen vid Anundshög under järnåldern? En arkeolog berättar om platsens historia. Vi tittar på gravhögar, skeppssättningar, en magnifik runsten och arkeologiska föremål.

Längd: cirka 60 minuter

Plats: Anundshög

Max antal: 30

Pris: 600 kr + moms (för skolor utanför Västerås stad)

 

2. Järnålder vid Anundshög med tillämpad svenska Runor, Anundshög. Foto: Stiftelsen Kulturmijlövård

Första delen av programmet utgörs av programmet Järnålder vid Anundshög

Under andra delen av lektionen tyder vi runstenen, provar att skriva med runskrift och diskuterar språkets utveckling.

Längd: cirka 2 timmar inklusive rast

Plats: Anundshög

Max antal: 30

 Pris: 1200 kr + moms (för skolor utanför Västerås stad)

 

3. Järnålder vid Anundshög med tillämpad matematik Skeppssättningar, Anundshög. Foto: Birgitta Larsson

Första delen av programmet utgörs av programmet Järnålder vid Anundshög

Under andra delen av lektionen övar vi oss på att mäta längd, bredd, höjd och omkrets. Vi provar också att mäta oss tillbaka i tiden med ett tidsrep.

Längd: cirka 2 timmar inklusive rast

Plats: Anundshög

Max antal: 30

Pris: 1200 kr + moms (för skolor utanför Västerås stad)

 

4. Forntida berättelser om gudar vid Anundshög Oden till häst

Första delen av programmet utgörs av programmet Järnålder vid Anundshög

Under andra delen av lektionen fokuserar vi på forntida gudaberättelser. Vad vet vi om forntida gudar, vilka var Oden och Freja och vad finns det för spår idag? Vad tror vi att gudarna betydde för människorna förr? Vi lär känna några av gudarna genom fornnordiska sagor.

Längd: cirka 2 timmar inklusive rast.

Plats: Anundshög

Max antal: 30

Pris: 1200 kr + moms (för skolor utanför Västerås stad)

 

5. Vandring utmed Badelundaåsen  

Första delen av programmet utgörs av programmet Järnålder vid Anundshög

Följ med en arkeolog och upptäck spår efter järnåldern utmed stigarna på Badelundaåsen. Under vandringen ser vi flera gravfält, en spännande labyrint och hör en och annan sägen. Vi börjar och slutar vid Anundshög. Kom med bekväma skor, oömma kläder och ryggsäck med förmiddagsfika så går vi på upptäcktsfärd i en unik kulturmiljö!

Längd: cirka 3 timmar inklusive raster

Plats: Anundshög

Max antal: 30

Pris: 1800 kr + moms (för skolor utanför Västerås stad)

Labyrinten vid Tibble, Badelunda. Foto: Birgitta Larsson

Bokning sker via via kulturbokningens Bokningssystem

För mer information kontakta gärna:
birgitta.larsson@kmmd.se eller tfn 073-810 72 08

Vi är utomhus! Kom med oömma kläder anpassade efter väderlek. Ta gärna med fikaryggsäck så tar vi en paus bland monumenten.

Välkomna!