Förslag till Skapande skola projekt läsåret 2016/2017

Upptäck det förflutna med oss! Vi har jobbat med arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård och olika pedagogiska projekt sedan 2005. KM:s personal har lång erfarenhet av arbete med skolor och erbjuder projekt som rör arkeologi, historia, kulturarv och kulturmiljö. I vårt pedagogiska arbete inom skolan vill vi vara en resurs i att nå kunskapsmålen i grundskolans läroplan. Vi är mycket glada för en dialog med er, kontakta oss gärna om ni har idéer, synpunkter och önskemål.

Kontakt: Birgitta Larsson 073-810 72 08, birgitta.larsson@kmmd.se

Arkeolog för en dag

År 3-6

Vi fortsätter vårt arkeologiska äventyr intill det fantastiska fornlämningsområdet Anundshög. I projektet Arkeolog för en dag får eleverna en unik chans att tillsammans med arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård vara med och på riktigt praktiskt prova på att gräva. Vi undersöker resterna efter ett 1800-tals torp och försöker bilda oss en uppfattning om hur människorna levde på den här platsen.

Genom att delta i den vetenskapliga processen vid en arkeologisk undersökning får eleverna inblick i hur historia kan skapas. Elevernas resultat kommer att bidra till en vidare analys av platsen.

Vi reserverar oss för att programmet kan komma att förändras om antalet deltagande klasser är för få.

Omfattning: Projektet består av två delar som i detalj utformas tillsammans med elever och lärare. Ett första möte sker i klassrummet (ca 2 x 40 min), där eleverna introduceras i projektet. Därefter följer en fältdag (kl 9-13) där eleverna tillsammans med arkeologer praktiskt provar på att gräva och dokumentera.

Tidpunkt: aug/sep 2016, april/maj 2017.

Max antal: 15 personer (halvklass) per grävtillfälle. Första mötet i klassrummet sker i helklass.

Arkeolog för en dag. Foto: Birgitta Larsson  

 

Historiska grannar! Arkeologi i din närhet

År 3-6

Aktiviteten består av en introduktion till forntiden, besök på fornlämning(ar) i skolans närområde och en miniutställning.

Vid första tillfället (ca 2 x 40 min) kommer en arkeolog till klassrummet och berättar om forntiden med utgångspunkt från fornlämningar i skolans närområde. Vid andra tillfället (heldag) besöker vi en eller flera av dessa fornlämningar. Här får eleverna uppleva spåren efter våra historiska grannar. Hur känns det att ta på något som människor skapade för flera hundra eller flera tusen år sedan? Vi fotograferar, filmar och mäter dem. Fältbesöket utmynnar i en miniutställning om fornlämningarna man besökt och hur man upplevt dem.

Aktiviteten skräddarsys efter var skolan ligger och de fornlämningar som ligger nära och i samarbete med lärare. Projektet kan också vara starten till ett eget större forskningsprojekt där eleverna skriver sitt eget studiematerial runt ett tema eller tidsperiod.

Vi efterlyser en dialog med lärare och elever i utformandet. Ett aktivt deltagande av lärarna är nödvändigt. 

Tidpunkt: aug/sep 2016, april/maj 2017

Max antal: Helklass, ca 30 elever

Historiska grannar. Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård

 

Dolt och glömt

År 1-9

Tillsammans återupptäcker och funderar vi över händelser, människor och platser som inte vanligtvis syns eller uppmärksammas i den stora historieberättelsen. Det kan röra sig om såväl fysiska kulturarv och kulturmiljöer som kulturarv i form av traditioner och seder. Projektets inriktning utformar vi tillsammans utifrån era önskemål.

För yngre barn kan det t.ex. röra sig om lekar då och nu, vad föräldrar och äldre generationer lekte och vad leker vi nu. För äldre barn kan det innebära en problematisering och diskussion om svåra kulturarv. Ska man bevara det jobbiga? Hur skapar vi kulturarv? Omfattningen varierar, en riktlinje kan vara 3 träffar med introduktion, genomförande och uppföljning.

Stiftelsen Kulturmiljövård fungerar som inspiratör och ger stöd och rådgivning.

Tidpunkt: läsåret 2016/2017.

Max antal: Helklass, ca 30 elever

Dolt och glömt. Foto: Lennart af Petersens. Stockholmskällan CC-BY-NC-SA