Rapporter

Vill du söka bland rapporterna? Håll ner Ctrl + F så kommer en sökruta upp ovan fönstret (använder du Firefox kommer rutan under fönstret). Du kan söka på ord i titeln, socken, län, landskap och författare.

 

2021

Brickebacken. Arkeologisk utredning etapp 1. Fornlämning L1980:5973, L1980:6532, L1980:8638, L2020:11358–11371 och L2020:11432. Almby 11:199, Almby 11:114, Almby 11:167–168 m.fl.  Norra Bro 1:23, Norra Bro 1:25, Norra Bro 6:10 m.fl. Örebro socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:2.

Schaktningsövervakningvid Stenhuset 6, Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Stenhuset 6. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Sigourney Nina Navarro. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:4.

Schaktning vid Knäppingsborg i Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173. Gamla staden 1:2. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:5

Vindkraftspark Målarberget. Tre arkeologiska utredningar. Bjurfors, Gäsjö, Hökmora m.fl. Norbergs, Karbennings, Färnebo och Folkärna socknar. Norbergs och Avesta kommuner. Västmanlands och Dalarnas län. Västmanland och Dalarna. Jenny Holm & Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:6.

Riksväg 51. Mellan Kvarntorp och Almbro. Arkeologisk utredning etapp 2. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1. Ekeby och Gällersta socknar. Kumla och Örebro kommuner. Örebro län. Närke. Andreas Forsgren med bidrag av Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:9.

Kraftledning Kolbotten–Nynäshamn. Arkeologisk utredning etapp 1. Grödinge, Nynäshamn, Salem, Sorunda och Östertälje socknar. Botkyrka, Nynäshamn, Salem och Södertälje kommuner. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:10.

Avfart Irsta, Västerås. Inför etablering av ett verksamhetsområdemellan E18 och Irsta. Arkeologisk utredning etapp 2. Västerås-Badelunda 3:15, skifte 7. Västerås socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:13

Tibble I. Gropkeramisk lokal med figurin. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1944:2913. Björklinge-Tibble 1:14. Björklinge socken. Uppsala kommun. Uppsala län. Uppland. Nathalie Hinders. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:14.

Återbesök i Nödesta. Ett långhus från romersk järnålder–folkvandringstid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning L2014:6224. Fastighet Nödesta 8:235. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:16

I kanten av Ersta bytomt. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2013:1666, bytomt. Årsta 1:1. Brännkyrka socken. Stockholms stad. Stockholms län. Uppland. Andrea Olausson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:17.

Lövsta, Hässelby villastad. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hässelby villastad 36:1. Spånga socken. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:18.

Härd vid Hovsta kyrka. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Förlunda 5:7, Hovsta 4:2 och Yxsta 3:3. Hovsta socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm med bidrag av Andreas Forsgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:19.  

S:t Ilians kyrkogård och bebyggelse i Vasagatan i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2002:434, stadslager. Vasagatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:20.

Återbesök vid kvarteret Schaktet. Arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2. Fornlämning L2002:3511. Brottberga 6:3. Västerås. (f.d. Skerike) socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:21.

Fiberledningsschakt inom Norrköpings stad. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173 och L2008:7076. Marielund 1:5. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Sigourney Nina Navarro med bidrag av Emmy Kauppinen & Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:23.

E18 Köping–Västjädra, norra delen. Del 1Arkeologisk förundersökning. Lokal 1, 14, 18, 19 och 23. Sylta 2:12, Kvalsta 3:2, Rallsta 17:1, Rallsta 9:25 och Hällby 5:1. Köpings, Kolbäcks, Svedvi och Säby socknar. Köpings och Hallstahammars kommuner. Västmanlands län. Västmanland. Ingela Harrysson, Reidar Magnusson & Karin Sundberg med bidrag av Maud Emanuelsson & Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:24.

Riksväg 53. Ny dragning mellan Stenkvista och Viptorp. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Stenkvista prästgård 1:1, Tunafors 1:1, Vilsta 3:31, Våmtorp 1:7 och Österrekarne häradsallmänning S:3. Eskilstuna (f.d. Klosters) och Stenkvista socknar. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:25.

På åsen i Äs. Boplats från järnålder och gravar från medeltid. Förundersökning och kompletterande förundersökning. Fornlämning L2003:6985. Äs 1:10. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson & Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:28.

Boplatser vid Östra Eldslösa. Arkeologisk utredning etapp 2 samt kompletterande etapp 1. Eldslösa 10:1, 10:4, 10:18 och S:2, Mjölby 40:7, 43:3, 43:8–10 och 43:14 samt Kantarellen 1. Mjölby socken. Mjölby kommun. Östergötlands län. Östergötland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:29.  

Ingolfsta. Ritualer och köttproduktion på gårdar från yngre järnålder. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämning L2008:8382 och L2009:5198.Norrköpings-Ingelstad 1:1.Östra Eneby socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:31.

Tumbo och Hällbybrunn. Ny gång- och cykelväg längs del av väg 900 och 939. Arkeologisk utredning etapp 2. Torlunda 1:59, Torshälla-Sövsta 1:32, Tumbo-Husby 6:1 och Skyttinge 8:1. Torshälla och Tumbo socknar. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:32.

Gravkapell, gravar, hus och regleringar i Västra Kyrkogatan i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Domstaden. Fornlämning L2002:434, stadslager Västra Kyrkogatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:33.

Stensättningar i Arninge. Gravar från romersk järnålder och vendeltid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning L2013:7719, L2013:7727 och L2013:7728. Arninge 4:19. Täby socken. Täby kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson med bidrag av Nathalie Hinders & Lisa Hartzell. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:34

Tre prebendegårdar. Bebyggelse från 1200-talet i Proban i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2002:434, Västerås stadslager. Proban 6–7. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:35

Ättersta grustäkt. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Ättersta 8:4. Österåkers socken. Vingåkers kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:37.

En romartida härd, medeltida hus och stadsdiket i Västerås. Ledningsdragning i Skolgatan och angränsande gator. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2002:434, stadslager. Västerås 1:1 och kvarteret Domkyrkan 1–2. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:38.

Vikingatida boplats vid Gällersta by. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Gällersta 9:1, 2:17 och 2:18, Gällersta klockarbol 1:1, 1:3 och 1:4 m.fl. Gällersta socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:40.

Boplatslägen vid Brickebacken. Arkeologisk utredning etapp 2. Almby 11:195, 11:199 och 11:312. Örebro stad. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:41

Folkvandringstida härdar i Badelunda. Inför planerad tomtavstyckning. Arkeologisk utredning etapp 2. Badelunda-Myrby 5:10. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2021:47


2020

Nybyggnation intill det gamla kapellet. Arkeologisk utredning etapp 2. Lånsta 1:9. Kila socken. Sala kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:01.

Pillerängen. Planerad utvidgning av Pilängens industriområde. Arkeologisk utredning. Ånsta 20:1, 20:2, 20:8, 20:9, 20:167, 20:177, 20:189, 20:209 och 20:216 samt kv. Mobilkranen 1. Örebro stad. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:2.

En härd på Brottberga gård. Schaktning inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 2. Brottberga 6:32. Västerås socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:3.

Kabelschakt vid Risinge gamla kyrka och Gomma. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2011:8161 och L2008:3029. Risinge 1:48 och Gomma 1:10. Risinge socken. Finspångs kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:4

Schaktning i kvarteret Kapellhorvan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173. Kapellhorvan 9. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:5.

Schaktning i S:t Persgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning S:t Johannes 96:1, stadslager. Gamla staden 1:2. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:6.

Schaktningsövervakning vid Tullhuskajen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Gamla Tullhuset 1. Norrköpings socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:7.

Hammarbyskogen. Arkeologisk utredning. Hammarbyhöjden 1:1. Stockholms stad. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:8.

Nybyggnation i norra Hökåsen. Utredning inför ny detaljplan. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Alvesta 3:270 och Lycksta 1:4. Hubbo socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom & Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:10.

Flängans hytta. Kollager och en grop i närheten av masugnen. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2003:6634, hyttområde. Flängan 1:56. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:12.

Ostlänken- Landsjö. Arkeologisk utredning etapp 2. Landsjö 2:1. Kimstads socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Karolina Karlsson & Jon Lundin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:13.

Broby gamla tomt. Inför planerad nybyggnation. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1983:8358. Råcksta 2:1. Åkers socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län. Södermanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:14

GC-väg, Älvkarleby–Skutskär. Arkeologisk utredning. Västanån 1:15 m.fl. Älvkarleby socken. Älvkarleby kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:15.

Rådmansö. Fiberkabel genom ett gravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2015:1213. Åkerö 1:21. Rådmansö socken. Norrtälje kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:16.

Norra Palmbohult. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1979:1787 (f.d. Mosjö 104). Palmbohult 1:7. Mosjö socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:17.

Finlandsgatan i Akalla. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning L2014:8130. Akalla 4:1. Spånga socken. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:18.

VA-ledning väster om Väringen. Arkeologisk utredning. Fornlämning L2019:1757, härd och L2019:1758, bytomt/gårdstomt. Ervalla 1:7, 1:69, 1:77 och 1:78, Lycke 1:3, 1:14, 1:15 och 3:1 samt Österrasta 2:1. Ervalla socken. Örebro kommun. Örebro län. Västmanland. Maud Emanuelsson och Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:20.

Mellan Gilltuna och Almelund, Västerås. Boplatslämningar från förromersk järnålder. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2002:5422, boplats. Västerås 2:34, 2:52 och 2:114. Lundby socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson.  Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:21.

Luftledning till Målarbergets vindkraftspark. Arkeologisk utredning etapp 1. Bjurfors 8:1 och Rabbatsbenning 3:5. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:22.

Haga, Enköping. Inför detaljplanläggning av Ekudden. Arkeologisk utredning. Haga 2:50 m.fl. Svinnegarns socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:24.

Kvarteret Spinnaren, Köping. Utredning inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4. Köpings socken. Köpings kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:25.

Krummeltorp. Skålgropshäll och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning L2014:68 och L2013:6571. Krummeltorp 1:1. Turinge socken. Nykvarns kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:26.

Sneby deponi, Enköping. Arkeologisk utredning. Sneby 1:4, Sneden 1:5 och Savlinge 2:5. Litslena socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:27.

S:t Persgatan. Tidigmoderna stadslämningar i Norrköping. Arkeologisk undersökning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Gamla staden 1:2. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:29.

Södra Palmbohult. En gård från 1600-talet. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L1979:1784. Palmbohult 2:1. Mosjö socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:30.

Drottninggatan, Sala. Spår från Sala stads historiska period. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sala stad 62:1. Drottninggatan 1. Sala stad. Sala kommun. Västmanlands län. Västmanland. Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:31.

GC-väg, Kolbäck–Strömsholm. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 252. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:32.

Holländska kritpipori kvarteret Renströmmen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Norrköpings socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:33.

Fem schakt i Norra Promenaden. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Nordantill 1:1 samt Slottshagen 1:1 och 1:10. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:35.

Badelunda-Jädra, Västerås. Utredning inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 2. Badelunda-Jädra 4:9. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:36.

Schaktning i Hemvärnets park. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2009:7173, stadslager. Berget 1:1. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:37.

Stolphus och härdar vid Palmbohult. En neolitisk paus och en folkvandringstida boplats. Arkeologisk undersökning. Fornlämning L1979:1769, boplats. Palmbohult 1:7. Mosjö socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:38.

En ny GC-väg utmed väg 67/70. Sträckan Sala–Kumla kyrkby och Kumla kyrkby–Ransta. Arkeologisk utredning etapp 1. Väg 67/70. Sala och Kumla socken. Sala kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:39.

Grundmurar i kvarteret Rådstugan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Gamla staden 1:1. Norrköpings socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:40

Stolphål vid Säter. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Säter 1:1 och Östkinds häradsallmänning S:1. Kvarsebo socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Södermanland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:41.

Stavspån i Strängnäs stift. Inventering av spåntäckta tak och fasader. Lisa Skanser, Karin Myrberg, Lisa Berglund, Maria Mellgren, Daniel Eriksson, Sanna Svensson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:43.

Stavspån i Västerås stift. Inventering av spåntäckta tak och fasader. Lisa Skanser, Karin Myrberg, Lisa Berglund, Maria Mellgren, Daniel Eriksson, Sanna Svensson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:44.

Kabelschakt och elstolpar i Krokek. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:9297, boplats. Lösings häradsallmänning S:1. Krokeks socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Andrea Olausson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:46.

Fynd av stenålder i Krokek. Schaktning inför bredband. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2012:6571, L2012:7013, L2012:6451, L2012:6482, L2012:6427, L2012:6450, L2012:6249, L2012:7214 och L2012:7215. Majstorp 2:8, Lösings häradsallmänning S:1, Krokek 3:3, Bränntorp 2:1 samt Horskärr 1:3 och 1:2. Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län Östergötland Emmy Kauppinen & Andrea Olausson med bidrag av Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:47.

Ostlänken. Delsträckan Äspedalen–Klinga. Arkeologisk utredning etapp 2. Lövstad 2:1 samt Borg 16:2 och 17:6. Norrköpings och Kimstads socknar. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Karolina Karlsson & Jon Lundin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:49.  

S:t Olofsskolan. Fyra schakt i skolgården. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Storkyrkan 9. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Emmy Kauppinen & Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:50.

Schaktningsövervakning i Knäppingsborgsgatan, Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, Sankt Johannes 96:1. Gamla staden 1:2. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergöland. Emmy Kauppinen & Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:51.

Häljestad, Vikbolandet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:4992, L2009:5603 och L2009:153. Häljestad 3:4 och 3:5. Östra Stenby socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:52.

Järnålder i Lindsunda vid Rosersberg. En gård från folkvandringstid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2013:7501 och L2013:9432, boplatser. Fastighet Rosersberg 11:15. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson med bidrag av Michael Schneider. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:54.

Nedanför Grödinge kyrka. Ett flatmarksgravfält från förromersk järnålder. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning L2013:9681. Svalsta 1:3 och 1:4. Grödinge socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:57.

Vid sjön Väringens södra strand. Lämningar intill en järnframställningsplats. Kompletterande förundersökning. Fornlämning L1979:1235. Ödeby-Berg 1:8. Ödeby socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:59.

Vid Jordbro bytomt, Järfälla. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning L2017:8654 och L2017:9240. Veddesta 2:1. Järfälla socken. Järfälla kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:60.

Tingsplatsen vid Anundshög del 3. Härdar kring kultplatsområdet. Arkeologisk forskningsundersökning. Fornlämning Västerås 431:1/L2002:241. Långby 7:3. Västerås stad (f.d. Badelunda socken). Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Marta Lindeberg & Alexandra Sanmark. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:62.

Ostlänken Delsträckan Norsskogen–Melby. Arkeologisk utredning etapp 2. Landsjö 2:1 och 2:5. Kimstads socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Karolina Karlsson & Jon Lundin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:65.

Sista supen. Lämningar från tidigmodern tid i Norrköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Mjölnaren 14 och 15. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:66.

Tobaksodling och en husgrundvid S:t Olofsskolan. Historien om en tomt i Norrköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Storkyrkan 9. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:67.

Fiber genom den gropkeramiska Fagervikboplatsen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2012:7296 (Krokek 23:1). Fagervik 1:25. Krokeks socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Sigourney Nina Navarro. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:71

Norrby, Haninge. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning L2014:3208, L2014:3549, L2014:3674 m.fl. Opp-Norrby 2:90 m.fl. Österhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:72.

Heliga Trefaldighets kyrka. Nytt dörrparti i vapenhuset. Antikvarisk rapport. Sturestaden 3:11. Arboga stadsförsamling. Arboga kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2020:75. 

Inför nybyggnation vid Amsta gård. Arkeologisk utredning etapp 2. Fastighet Amsta 1:34. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:77.

Ostlänken. Delsträckan Vänningen–Skärlunda. Arkeologisk utredning etapp 2. Landsjö 2:1, Lövstad 2:1 och Borg 14:40. Kimstads och Norrköpings socknar. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Karolina Karlsson med bidrag av Marcus Asserstam, Maud Emanuelsson & Jon Lundin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:80.

Ett nytt stall vid Badelunda-Tibble. En boplats från romersk järnålder. Arkeologisk utredning. Badelunda-Tibble 3:17. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:81.

Arkeologisk undersökning i samband medny faunapassage i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2002:434. Västerås 1:1 och 1:215. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:82.

Hyttor i Tuna hytta. Lämningar efter senmedeltida kopparanrikning. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L1982:1488, L1983:3995 och L1982:1514. Kungstorp 3:1, Fågelhyttan 2:1, Brakärr 1:10, Visätter 1:17 och Visätter 1:19. Tuna socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:83.

Luftledning till Målarbergets vindkraftspark. Arkeologisk utredning etapp 2. Bjurfors 8:1 och Rabbatsbenning 3:5. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:84.

Ett gruvområde i Herräng. Arkeologisk utredning. Fornlämning L2016:3251. Herräng 1:1. Häverö socken. Norrtälje kommun. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:85.

Nybyggnation av villa inom en mesolitisk boplats. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2017:2674 (Botkyrka 269:1). Smältan 2. Botkyrka socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Nathalie Hinders med bidrag av Andrea Olausson & Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:87.

Schaktningsövervakningvid Gamla Tullhuset, Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Gamla Tullhuset 1. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Sigourney Nina Navarro. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2020:89.

 

2019

Björnbro verksamhetsområde. Logistik Bålsta kvarter nr 4. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fastighet Lundby 2:1, Skörby 5:1 och Bålsta 2:61. Kalmar och Yttergran socken. Håbo kommun. Uppsala län. Uppland. Maud Emanuelsson och Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:1.

Fiber och järnålder vid Dräggesta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Tortuna 137:1 m.fl. Dräggesta 6:1. Tortuna socken. Västmanlands län. Västmanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:2.

Badelunda-Tibble. Stolphål från senneolitikum och äldre bronsålder. Arkeologisk utredning etapp 2. L2019:85, boplatsområde och L2019:589, boplatslämning övrig. Badelunda-Tibble 1:3. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:3.

Rocksta i Tillberga socken. Fiber i fornlämningsrik miljö. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Tillberga 8:1-10, gravfält, hålväg och skålgropar samt Tillberga 78:1, bytomt. Tillberga-Nibble 1:5. Tillberga socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:4.

Den återfunna runstenen Sö 91. Var det här den stod? Arkeologisk förundersökning. Runsten Sö 91. Stora Tidö 1:6. Hammarby socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:5.

Ny vägtrumma vid Anundshögsområdet. Schakt i landsväg U692. Arkeologisk kontroll. Långby 7:3. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:6

Steningehöjden. I utkanten av en torplämning. Arkeologisk förundersökning och avgränsande förundersökning. Fornlämning L2013:4068 (f.d. RAÄ Odensala 510). Sundsveda 4:4. Odensala socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:7

Bernshammars herrgård. Restaurering av paneler i salong och sal. Antikvarisk rapport Bernshammar 1:1. Heds socken. Skinnskattebergs kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2019:8. 

Kultplatsen i Hjulsta. Liv och död under 3 000 år. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning L2013:1433 (Spånga 122:1). Akalla 4:1. Spånga socken. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Ingela Harrysson & Anna-Lena Hallgren med bidrag av Andreas Forsgren & Andrea Olausson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:9

Dammstugan och Rom. Kabelschakt utanför Katrineholm. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Östra Vingåker 15:1. Sjöholm 2:1. Östra Vingåkers socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:10.

Tortuna kyrkogård. Trädfällning. Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:11.

Gamla apotekshuset i Köping. Takomläggning 2017 – 2018. Antikvarisk rapport. Kvarteret Disa 2. Köpings socken. Köpings kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:12.

Alntorp-Kungsheden. Ny vattenledning i Nora kommun. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. L2019:461, husgrund. Alntorp 1:47 och 1:50 samt Bröstorp 4:57 och 4:58. Nora socken. Nora kommun. Örebro län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:13.  

Schaktning i Saltängsgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sankt Johannes 96:1. Renströmmen 7. Norrköping. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:14.

Odlingslager i Skälby. Schaktning för elkabel. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 743:5, 743:7 och 743:9. Västerås 2:50. Lundby socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom och Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:15

Laxnelänken – Hallsta. Långhus och härdområde från romersk järnålder och folkvandringstid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Gåsinge-Dillnäs 554 (L1982:8389). Hallsta 2:1. Gåsinge-Dillnäs socken. Gnesta kommun. Södermanlands län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:16.

Västerås domkyrka. Montering av snörasskydd. Antikvarisk rapport. Kvarteret Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:18.

Norra Gäddeholm, Västerås. Inför detaljplaneläggning för bostadsetapp 3 och 4. Arkeologisk utredning etapp 1. Gäddeholm 2:1 och Limsta 1:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:19

Biskopsgården i Strängnäs. Tillgänglighetsåtgärder och omläggning av terrass. Antikvarisk rapport. Kvarteret Bispen 3. Strängnäs stad. Strängnäs kommun. Södermanland. Tobias Mårud och Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:20.

Ett litet kabelschakt på Södermalm. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2015:7789 (f.d. Stockholm 103:1), stadslager. Brännkyrkagatan 13. Stockholms stad. Stockholms kommun. Stockholms län. Södermanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:21

Götlunda kyrka. Nytt vindfång i vapenhuset. Antikvarisk rapport. Götlunda 1:1. Götlunda socken. Arboga kommun. Västmanlands län. Närke. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:22.

Länna-Österhagen, Huddinge. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Länna 4:7 och 4:9. Huddinge socken. Huddinge kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:24

Tingsplatsen vid Anundshög del 2. Lämningar från järnålder till medeltid i Badelunda. Arkeologisk forskningsundersökning. Fornlämning Västerås 431:1/ L2002:241. Långby 7:3. Västerås stad (f.d. Badelunda socken). Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Marta Lindeberg & Alexandra Sanmark. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:24.

Medeltida datering från Saltängsgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173. Renströmmen 7. Norrköping. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:25.

Invändiga åtgärdsarbeten i kyrkorummet i Nävertorps kyrka. Antikvarisk medverkan. Mejseln 5. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Christina Andersson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:26.

Hacktorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Nynäshamn 633 (L2013:5191) och Nynäshamn 639 (L2013:5180). Kalvö 1:15. Nynäshamns socken. Nynäshamns kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:28

Vrå i Alsike. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Vrå 1:64. Knivsta socken. Knivsta kommun. Uppsala län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:29.

Schaktning i Tunnbindaregatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2009:7173, stadslager. Nordantill 1:1. Sankt Johannes socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Fredric Wirbrand. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:32

Två delundersökta gravfält vid väg 267. Ett från yngre bronsålder-äldsta järnålder och ett från vendeltid-äldsta vikingatid med en boplats från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sollentuna 109:1 och 219:1. Rotebro 2:1 och Överby 10:1. Sollentuna socken. Sollentuna kommun. Stockholms län. Uppland. Ingela Harrysson, Mats Nelson och Andrea Olausson med bidrag av Reidar Magnusson och Andreas Forsgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:33.

Två schakt i Gillberga. Schaktning inför nedläggning av avlopp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2004:8845, L2004:8338 och L2004:9645. Irsta-Gillberga 3:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:34.

Härdar och kvarts. En stenåldersboplats i Krokek, Östergötland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2012:6257. Skenäs 1:1. Krokek socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:35

Kraniet i Svartån. En arkeologisk gåta vid Skultuna. Arkeologisk undersökning. Handberga 1:3 och Skädduga 5:2. Skultuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:36

Medeltida verksamhet på Fiskartorget i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L2002:434, stadslager. Fiskartorget. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:37.

Tortuna-Nyby. Utredning inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 2. Tortuna-Nyby 2:1. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:40.

Lid. Fiberkabel mellan järnåldersgravfält. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L1984:4169, L1984:4377, L1984:4825, L1984:4912, L1984:4927 och L1984:5085. Stora Lundby 1:4, Svista 1:7 och Svista 1:9. Lid socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:42.

Inför ny järnvägstunnel vid Rämshyttan. Arkeologisk utredning. Sör-Sellnäs 27:11, Vallsta 4:11, Koppslahyttan 12:8 m.fl. Stora Tuna och Silvbergs socknar. Borlänge och Säters kommuner. Dalarnas län. Dalarna. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:44.

Konsistoriehuset i Västerås - Ombyggnad för caféverksamhet. Antikvarisk rapport. Kv Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2019:46.

Himmelstalund-Klinga. En del av Ostlänken. Utredning etapp 1 och 2. Borg 11:1, Borg 16:2, Borg 14:40, Generatorn 1:48 2, Himmelstalund 1:1 och Strömbrytaren 10. Borg, Norrköping och Östra Eneby socknar. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam och Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:47

Herrbeta-Hallstra. En del av ostlänken. Utredning etapp 2. Herrbeta 1:17, Hallstra 1:6 och Täljestad 2:2. Törnevalla socken. Linköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam och Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:48

Fyra gravfält vid Husby-Oppunda. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Husby-Oppunda 22:1 (L1984:1077), 23:1 (L1984:603), 30:1 (L1984:645)och 43:1 (L1984:1175). Husbygård 1:4, Vevelsta 1:5 och 1:6, Dymmelsta 2:1 samt Ramsta 1:5. Husby-Oppunda socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Karolina Karlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:50.

Under gårdsplanen på Annelund. Spår från romersk järnålder och folkvandringstid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 865:1/L2002:3762, 1257/L2002:6870 och 258:1/L2003:9450. Annelund 1. Västerås (f.d. Lundby) socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:52

Stenålderslokaler i Helgona-Ekeby. Strandvänd mesolitikum och landvänd tidigneolitikum. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Helgona 333, 334, 337, 338, 432, 433 och 434. Helgona-Ekeby 1:1. Helgona socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Henrik Runeson, Tom Carlsson & Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:54.

Medeltida taklag i Västerås stift. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:56.  (Lågupplöst version).

Mörby, Nykvarn. Inför detaljplanläggning. Arkeologisk utredning etapp 1. Fornlämning L2013:6498, L2013:6501, L2013:6504, L2013:6556 och L2013:6557. Fastighet Mörby 5:1. Turinge socken. Nykvarns kommun. Stockholms län. Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:58.

Tillgänglighetsanpassning i centrala Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2009:7173, stadslager. Norrköpings stad.Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2019:60.

 

2018

Riksväg 51. Från Kvarntorp till Almbro. Arkeologisk utredning etapp 2. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1. Del av riksväg 51. Ekeby och Gällersta socknar. Kumla och Örebro kommuner. Örebro län. Närke. Maud Emanuelsson med bidrag av Jenny Holm och Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:2.

Köpings kyrka - Restaurering av yttertak och fönster. Antikvarisk rapport. Innerstaden 1:31. Köpings socken. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:3.

Hus och härdområde intill gravfältet Spånga 97:1. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämning Spånga 97:1, Stockholm 966 och Stockholm 1046. Akalla 4:1. Spånga socken. Stockholms stad. Stockholms län. Uppland. Reidar Magnusson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:4.

Innergården i kvarteret Johannes. Medeltida bebyggelse och skelettgrav i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Johannes 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:5.

Djupa schakt i Stora Gatan, Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Stora Gatan (kvarteret Lea). Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:6

1600-talet på guldsmedernas tomt. Två förundersökningar i kvarteret Lovisa, Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Kvarteret Lovisa 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:7.

Norvik arbetsväg. I kanten av en gropkeramisk boplats
. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nynäshamn 635. Kalvö 1:11. Nynäshamns socken och kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:8.

Ett gravfält från yngre järnålder. Undersökningar inför nydragning av Roslagsbanan och anläggandet av Arninge station. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning Täby 102:1 och 656 samt Östra Ryd 309. Arninge 4:1 och Rydboholm 2:1. Täby och Östra Ryd socken. Täby och Österåkers kommun. Stockholms län. Uppland. Christian Gatti och Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:9.

Utredning mellan Björnviken och Kolmårdsbranten – en del av Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Björnsnäs 3:2 och Björnviken 2:1–2. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Karolina Karlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:11.

Västra Ekedal. Arkeologisk utredning. Västra Ekedal 1:10 och 1:11. Gustavsbergs socken. Värmdö kommun. Stockholms län. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:12.

Arkeologisk förundersökning vid Åby brandstation. Stenskodda stolphål och en färdväg. Arkeologisk förundersökning. Kvillinge 222, 223 och 228. Björnviken 2:2. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk och Karolina Karlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:13.

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp. Schaktning intill en försvunnen gravhög. Arkeologisk utredning. Fornlämning Tolfta 36:1. Sjukarby 4:41 och 4:42. Tolfta socken. Tierps kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:14.  

Stenålderslämningar vid Rödbrostrand, Idre. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Idre 496. Idre 76:1. Idre socken. Älvdalens kommun. Dalarnas län. Dalarna. Fredrik Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:15.

Ytterenhörna kyrka - Ny el-, värme- och styranläggning. Antikvarisk rapport. Ytterenhörna socken. Södertälje kommun. Södermanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:16.

Tingsplatsen vid Anundshög. Medeltida tingsstuga och järnålderslämningar i Badelunda. Arkeologisk forskningsundersökning. Fornlämning Västerås 431:1. Långby 7:3. Badelunda socken. Västerås stad. Västmanlands län. Västmanland. Mathias Bäck, Kristina Jonsson, Marta Lindeberg och Alexandra Sanmark. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:17.

Badelunda kyrka - Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Badelunda kyrka 1:1. Badelunda socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:19.

Björskogs kyrka – Tillgänglighetsanpassning. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8. Björskogs socken. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:21.

Heds kyrka. Byte av el- och värmesystem samt elektrifiering av klockringning. Antikvarisk rapport. Brickebo 1:7. Heds socken. Skinnskattebergs kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:23.

Ingenjörsbostaden vid Sala Silvergruva – Takomläggning. Antikvarisk medverkan. Sala Silvergruvan 1:846. Sala landsförsamling. Västmanland. Lisa Skanser & Frida Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:24.

Tortuna kyrka - Ny plåttäckning på torn och lanternin 2017.
Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:25.

Kävsta i Skerike socken. Härd och stolphål från äldre och yngre järnålder. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Västerås 1264, boplats. Skerike socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturniljövård Rapport 2018:26

Tomaskyrkan i Västerås. Ombyggnad 2013 – 2014. Antikvarisk rapport. Kv. Cedern 1. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:27.

Sala Sparbank. Takomläggning. Antikvarisk medverkan. Fastighet Gruvan 5. Sala stad. Sala kommun. Västmanlands län. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:29.

Palmbohult. Lämningar från sten-, brons- och järnålder samt historisk tid. Arkeologisk förundersökning. Mosjö 99, 102, 103, Örebro 446. Palmbohult 1:7, Ånsta 20:134. Mosjö socken och Örebro stad. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Christian Gatti och Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:34

Boplats och kalkugn vid Karlsta. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2013:2066/Nynäshamn 609 och L2019:1321. Nynäshamn 2:154. Nynäshamns socken och kommun. Stockholms län. Södermanland. Reidar Magnusson & Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:35.

Väg 252. Fyra mesolitiska boplatser i Kolbäcksådalen. För- och slutundersökningar. Fornlämning Svedvi 416, 417, 419 och 425. Svedvi häradsallmänning S:2 och Frössvi 3:2. Svedvi socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Christian Gatti, Jenny Holm & Elin Säll med bidrag av Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:36. Fyndlista - del av bilaga 3.

Nödesta. En boplats från äldre järnålder med inslag från neolitikum och medeltid. En arkeologisk förundersökning och två undersökningar. Fornlämning Västerhaninge 514:1. Nödesta 8:266 och 8:267. Haninge kommun. Västerhaninge socken. Stockholms län. Södermanland. Lisa Hartzell och Reidar Magnusson med bidrag av Andreas Forsgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:37.

Björksta kyrka. Tak- och fasadrenovering samt ommålning av kyrkbänkar. Antikvarisk rapport. Björksta prästgård 2:2. Björksta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:38.

Schakt i Eriksgatan i Enköping. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Enköping 26:1, stadslager. Centrum 30:1. Enköpings socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:40.

Inför återställning av Torshagsån. Utredning vid den gamla makaronifabriken i Åby. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvarntorp1:1 och 1:286. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:41.

Gruvlämningar vid Brandkärr. Arkeologisk utredning. Fornlämning Nyköping 280:5 m.fl. Brandkärr 2:1 och Gruvan 13. Nyköpings socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:43.

Sörstafors i Hallstahammar. Utredning i ett egnahemsområde och en fotbollsplan. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Sörsta 1:34 och 6:34. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:44.

Klinga bergtäkt - där ny mark bryts. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Borg 282:1-2 och Norrköping 355. Borg 16:2 och 17:6. Borgs socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam & Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:46.

Bebyggelselämningar vid Munktorps kyrka. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Munktorp 71:1. Munktorps prästgård 1:68. Munktorps socken. Köpings kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:47.

Schaktning vid S:ta Ursulas kapellruin. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 355:1. Västerås 1:13. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:48.

Smedjan på höjden. Utredning i Arnö. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Nyköping 328:1 m.fl. Arnö 1:3. Nyköpings socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:50.

Mellösa kyrka. Restaurering av fönster och dörrar. Antikvarisk rapport. Mellösaby 2:24. Mellösa socken. Flens kommun. Södermanlands län. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:51.

Strömsholms slott. Installation av fläkt i personalutrymme. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:52. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:52.

Gamla marketenteriet, K1. Tillgänglighetsanpassning av entré. Antikvarisk rapport. Kavalleristen 2. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:58.

Skålgropar på Gideonsberg. Inför planerad bostadsförtätning. Arkeologisk utredning etapp 1. Jordrevan 5. Skerike socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:59.

Marketenteriet, Strömsholm. Ändring av skorstenar och ventilationsgaller. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:53. Kolbäck socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:60.

En mindre utredning i anslutning till Åbyboplatsen. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Kvillinge 36:1. Åbylund 2:2. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:61.

En boplats från romersk järnålder. Undersökning inför ombyggnation och nyanläggning av vägar i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 1444. Vedbo 59 och 98. Västerås socken och kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:62.

En nyupptäckt boplats och en grav mellan Ringstad och Svärtinge. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Östra Eneby 112:1. Östra Eneby 6:49, 8:1, 9:1 och 9:35. Östra Eneby socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:63.

Kulturlager vid Norbergsån i Norberg. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Norberg 380:1, stadslager. Tinget 7:1. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:64.

Strömsholms slott. Fasad- och parkbelysning, etapp 1. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:52. Kolbäck socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:67.

Ekhammar, Kungsängen. Arkeologisk utredning etapp 1. Ekhammar 4:211 och 4:269. Kungsängens (f.d. Bro) socken. Upplands-Bro kommun. Stockholms län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:68

Strömsholms ridskola, hus 7. Installation av balanserad ventilation. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:53. Kolbäck socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:70.

Stadsgård och själagård. Medeltida stenhus i Västerås. Kompletterande förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Kvarteret Hagbard. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:72

Åtgärd efter vattenskada. Karlbergs slott, Chefsflygeln (K0062.003). Antikvarisk rapport. Huvudsta 4:15. Solna socken. Solna stad. Stockholms län. Uppland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:73.

Härd vid Stora Tidö, Eskilstuna. Inför ny gång- och cykelväg längs Mälarvägen. Arkeologisk förundersökning. Gravfält Hammarby 17:1 och 20:1 samt härd Hammarby 72. Stora Tidö 1:6. Hammarby socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:75.

Avfart Irsta, Västerås. Arkeologisk utredning etapp 1. Brunnby 2:1 och Badelunda-Tibble 3:15. Badelunda och Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:76.

Simtuna-Tibble i Enköping. Arkeologisk medverkan vid ett gravfält. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Simtuna 45:1, gravfält. Simtuna-Tibble 3:1. Simtuna socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:77.

Kabelschakt till Villa Lövdalen i Björkvik. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Björkvik 71:1. Vedeby 1:30. Björkviks socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:78

Irsta kyrkby. Inför planerad bostadsbebyggelse. Arkeologisk utredning etapp 2. Irsta kyrkby 5:4. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:80.

Vid Valla och Stenta i Stora Malm. Arkeologisk utredning. Eriksberg 1:1 m.fl. Stora Malms socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Reidar Magnusson och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:82

Ledningsförläggning vid Enköping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Vallby 89:1-2, 90:1, 103:1 och 157:1. Vallby socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:84

Schaktning vid Stora Torget i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1, stadslager. Sigtuna 2:152. Sigtuna socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:86.

En romartida stensättning i Arninge. Undersökning inför en ny vägförbindelse. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning Täby 92:1. Arninge 4:1. Täby socken. Täby kommun. Stockholms län. Uppland. Jan Ählström och Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:88.

Laxnelänken − Taffsnäs. Gravar från förromersk och romersk järnålder samt vendeltid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Gåsinge-Dillnäs 556. Taffsnäs 1:5. Gåsinge-Dillnäs socken. Gnesta kommun. Södermanlands län. Södermanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:90.

Flytt av runsten Sö 90. Arkeologisk undersökning i form av antikvarisk kontroll. Fornlämning Hammarby 8:1, runsten. Stora Lövhulta 3:1. Hammarby socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:91.

En husgrund i Villastaden. Arkeologisk utredning etapp 2. Yrhättan 10. Borgs socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Marcus Asserstam. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:94

VA-schakt i Eskilstuna centrum. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Eskilstuna 557:1, stadslager. Fristaden 1:6. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:95.

Torshälla. Schakt för ny nätstation. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Torshälla 95:1, stadslager. Torshälla 5:8. Torshälla socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:98.

Arkeologisk utredning i Kolbotten. Arkeologisk utredning inför detaljplanearbete i ett område mellan Kolbotten och Hammersta. Arkeologiskt utredning. Kolbotten 1:8. Ösmo socken. Nynäshamns kommun. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:99.

 

2017

Luftledning till jordkabel i Toresund. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Toresund 23:1, 148:1-2 och 149:1. Toresunds-Kumla 5:1. Toresunds socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:1.  

Luftledning till jordkabel i Bånsta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Kumla 26:1. Bånsta 1:7 samt del av Vigelshus 2:1. Kumla socken. Sala kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:2.

Mellan E18 och E18. Arkeologisk utredning. Övergran 201:1. Segersta 1:70. Övergran socken. Håbo kommun. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:3.

En kabelförläggning vid Årke, Uppland. Arkeologisk kontroll. Fornlämning Gryta 135:1. Årke 1:4. Gryta socken. Enköpings kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:4.

Gång- och cykelväg på Tumboåsen. Arkeologisk utredning etapp 1. Fornlämning Tumbo 48:1 m.fl. Tumboås 5:1 m.fl. Tumbo och Torshälla socknar. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:5.

Ny parkering i Enköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Enköping 68:1. Sankt Ilian 3:1. Enköpings socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Maud Emmanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:6.

Palmbohult. Arkeologisk utredning. Palmbohult 1:7 och 2:1, Mosås 1:79, 1:111 och S:4. Ånsta 20:23 och 20:134. Mosjö socken och Örebro stad. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:7.

Ombyggnad av länsväg 210 mellan Evertsholm och Söderköping. Arkeologisk utredning etapp 1. Drothem 84:1, 84:5, 97:1, 99:1, 100:1-2 och 296:1. Varby 2:1, Skinnkulla 1:2 och 1:4-5, Perstorp 1:6-7, Ällerstad 1:2, 1:9 och 2:1. Spetalen 1:1-2 och 1:12, Evertsholm 4:3, Kungsängen 2:1, Högmark 1:2-4, Söderköping 2:63 och 2:85. Drothem socken. Söderköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:8.  

Sätraområdet i Västerås. Arkeologisk utredning etapp 1. Västerås 4:85-86 samt Brottberga 6:11-12 och 6:24. Västerås socken (f.d. St. Ilian och Skerike). Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:9.

Sura kyrka. Anläggande av askminneslund. Antikvarisk rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Västmanlands län. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:10.

En tidigneolitisk boplats i Kvistbro. Arkeologisk förundersökning. Objekt 13. Kvistbro prästgård 1:1. Kvistbro socken. Lekebergs kommun. Örebro län. Närke. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:12.

Schaktning vid hospitalet i Arboga. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Arboga stad 40:1. Koberg 2:1. Arboga stad och kommun. Västmanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:13.

Ny GC-väg och VA-ledning i Grödinge. Arkeologisk utredning. Riksten 1:14, Snäckstavik 3:110, Svalsta 2:1 och Viad 1:2 m.fl. Grödinge socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:15.

Inför planering av bostäder i Karshult. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Karshult 3:1. Motala stad. Motala kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2017:16.

Fjärrvärme i kvarteren Mjölnaren och Trehörningen, Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sankt Johannes 96:1. Mjölnaren 7, 9 och 10 samt Trehörningen 1:1. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:17.  

Fiber till Krokek. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Krokek 70:1 och 112. Kulla 2:25. Krokek socken. Norrköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:18.

Vid sjön Väringens södra strand. Vendeltida järnframställning och stenålderslämningar. Arkeologisk förundersökning. Ödeby 112 och 113. Ödeby-Berg 1:8, Kägleholm 1:75 m.fl. Ödeby socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Christian Gatti med bidrag av Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:19.

Luftledning till jordkabel i Dunkers-Sundby. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Dunker 23:1 och 27:1. Dunkers-Sundby 1:4. Dunker socken. Flens kommun. Södermanlands län. Maud Emmanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:21.

Luftledning till jordkabel i Vi, Västermo. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västermo 139, område med fossil åkermark. Vi 9:1 och 2:34. Västermo socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Maud Emmanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:22.

Fjärrvärmeledning på Korsgatan i Norrköping. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sankt Johannes 96:1. Kopparhammaren 2. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:23.

Västerås domkyrka. Montering av nya lövsilar. Antikvarisk rapport. Kvarteret Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:24.

1000-tal till 1800-tal i Västra kvarteret. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Norra Källgatan och Kungsgatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland län. Västmanland. Duncan Alexander med bidrag av Ingela Harrysson & Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:26

Åby. En klassisk gropkeramisk lokal i det inre av Bråviken. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Kvillinge 36:1. Häradsmarken 1:23. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Henrik Runeson och Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:28.

Arkivstudie Årstaberg. Arkeologisk utredning etapp 1. Brännkyrka 5:1. Årstaberg 1. Brännkyrka socken. Stockholms stad och kommun. Stockholms län. Södermanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:29

Kvarteret Schaktet, Västerås En boplats från romersk järnålder–folkvandringstid
. Arkeologisk undersökning Västerås 1049:1–2. Kvarteret Schaktet Västerås. F.d. Skerike socken. Västerås. Västmanland län. Västmanland. Jan Ählström med bidrag av Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:31.

Dp Villa Fannalund i Enköping. Arkeologisk utredning. Fanna 32:1, 32:23, 32:21, 32:24 och 27:1. Enköpings stad. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:35.

Haga Ekudden, Enköping. Arkeologisk utredning etapp 1. Haga 2:50-52 m.fl. Svinnegarns socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:36.  

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby - Åtgärder 2016. Antikvarisk rapport. Bråfors 1:3–2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5. Norberg socken. Norbergs kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2017:37.

I ruinerna av Elsa Anderssons konditori. Kulturlager med vikingatida och medeltida dateringar. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervaknig. Fornlämning Norberg 380:1, stadslager. Tinget 3. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:38.

Ledningsdragning inför ny skolbyggnad. Kvarteret Vitterheten, Eskilstuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Eskilstuna 556:1. Vitterheten 8. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:39.

Telemast i Tureberg. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sollentuna 37:1. Tureberg 29:33. Sollentuna socken och kommun. Stockholms län. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:40

Vikingatida kulturlager. Upprustning av Stadsparken i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Stadsparken. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:41.

Örnäs. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Västra Ryd 94:1. Örnäs 1:2. Västra Ryd socken. Upplands Bro kommun. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:42.

Ribby. En boplats med grophus och långhus från brons- och järnåldern. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerhaninge 362:1 och 398:2. Ribby 1:480. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Ingela Harrysson, Reidar Magnusson och Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:43.

Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Koppardosan 2. Sigtuna socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:44.

Trädplantering i Rinmansparken och Rothoffsparken, Eskilstuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Eskilstuna 557:1, stadslager. Fristaden 1:6. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:45.

Djulö. Två stensättningar vid foten av åsen. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Katrineholm 50 och 52. Djulö 3:2. Katrineholms socken och kommun. Södermanlands län. Anna-Lena Hallgren med bidrag av Mattias Frisk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:47.

Nybyggnad vid Strömsholms slott. Ekonomibyggnad i anslutning till hus 11. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:52. Kolbäcks socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:48.  

Västerås slott. Äldre borggård, skelett, en kanonkula och dateringsunderlag för slottet. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Olympia 3. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:49.

Kring tegelbruket vid Slagsta marina. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Botkyrka 379:1 och 280:1. Hallunda 4:35. Botkyrka socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:50.

Tomtgräns, passage, stenlagd gränd och runben i Humlegården i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Humlegården 12. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:51.

Norrby kyrkogård. Omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Norrby klockaregård 1:2. Norrby socken. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:52.

Borrning i Stora Torget i Västerås. Arkeologisk undersökning. Fornlämning stadslager Västerås 232:1. Stora Torget. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:53.

Runristning i gårdsmiljö. Ög 43 och lämningarna efter Ingelstad gård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Östra Eneby 62:1-2 och 63:1. Norrköpings-Ingelstad 1:1. Östra Eneby socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Caroline Strandberg med bidrag av Birgitta Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:54.

Kjula 321. Mesolitisk boplats på Kjulamon. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning Kjula 321. Aspestahult 1:1. Kjula socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:55.

Tre lokaler vid Ösby bergtäkt. En gropkeramisk boplats, kvartslokal med slagplatser samt möjliga fågelfångstanläggningar
. Förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning Lunda 257, 258 och 259, Ösby 2:6. Lunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:56.

Näs bytomt. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Österåker 590. Näs 7:5. Österåker socken och kommun. Stockholms län. Uppland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:57.

Hakunge - stenåldersspår vid stenkross. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hakunge 1:7. Össeby-Garn socken. Vallentuna kommun. Stockholms län. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:58.

Nybyggnation vid Almsta. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Almsta 3:1. Björksta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:59.

Arkeologisk utredning vid Åby brandstation. Boplatslämningar, torp och färdvägar. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Kvillinge 136:1. Åby 7:1, Jursla 1:22 och Björnviken 2:2. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk och Karolina Karlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:60.

Väg 953 Eskilstuna-Sundbyholm, gång- och cykelväg. Arkeologisk utredning. Stora Lövhulta 3:1 m.fl. Eskilstuna, Hammarby och Sundby socknar. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:61.

Södra Ladugårdsskogen. Arkeologisk utredning etapp 1. Fornlämning Örebro 130:1, 215:1-4, 249:1 och 291. Almby 11:101 m.fl., Nikolai 3:138 m.fl. och Ånsta 20:223. Örebro stad. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Jenny Holm med bidrag av Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:62.

Kvarteret Sigurd 7. Fyra schakt i Västerås gamla strandzon. Förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Västerås 232:1 och 1259-1260. Kvarteret Sigurd 7. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:65.

En planerad bergtäkt i Västerås. Arkeologisk utredning. Froby 2:6. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:67.

Tidigmedeltida kulturlager i Sigtuna. Schaktning i samband med flytt av elskåp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Lönngränd och Jakobs gränd. Sigtuna socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Oskar Spjuth. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:69.

Ljusåret 1 i Arninge. Nybyggnation inom del av gravfält. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Täby 68:1. Ljusåret 1. Täby socken. Täby kommun. Stockoholms län. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:70.

Museitomten i Sigtuna. Vikingatida/tidigmedeltida stadsgårdar och kyrkan. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Sankta Gertrud 3 och Lilla Nygatan. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros, Duncan Alexander och Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:71

Slottsgatan - lämningar av Västerås äldsta gata. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Slottsgatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:72.

Norrleden-Älvkullen, Västerås kommun. En härd från folkvandringstid. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Västerås 1543, härd. Västerås 4:86 och Skerike-Tibble 3:21. Västerås socken (f.d. Skerike). Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:73.

Vattenledning i Badelunda. Boplatslämningar från bronsålder och folkvandringstid. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Västerås 409:1-2, 425:1, 920:1 och 1548, boplats. Västerås 3:69. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:74.

Stenåldersboplatser i Kvarsebo. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kvarsebo 11:1, 13:1, 16:1, 29:1, 37:1 och 69:1. Östkinds häradsallmänning S:1, Kvarsebo-Åbacken 1:1. Kvarsebo socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:75.

Schakt för bergvärme i kvarteret Sankta Gertrud i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Sankta Gertrud 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:76.

I utkanten av Slagsta östra tegelbruk. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Botkyrka 379:1. Hallunda 4:34. Botkyrka socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:77.

En liten järnåldersboplats vid Barkarby flygfält. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Järfälla 403:1. Barkarby 2:2. Järfälla socken. Järfälla kommun. Stockholms län. Uppland. Andreas Forsgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:78.

Vallbyleden, Västerås. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Västerås 636:5, färdväg. Del av Västerås 4:86. Västerås socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:79.

Kvarteret Lodjuret 4, Nordanby, Västerås. Beslutsunderlag inför kompletternade nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Lodjuret 4, del av Västerås 4:91. Västerås socken (f.d. Skerike). Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:80.

Stenålder i Norvik. En gropkeramisk boplats utanför Nynäshamn. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nynäshamn 635. Kalvö1:11. Nynäshamns socken och kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:81.

Björlingska kyrkogården. Anläggande av askgravlund. Antikvarisk rapport. Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:82.  

Lundby kyrka. Nytt styrsystem. Antikvarisk rapport. Kanik-Lundby 2:2. Lundby socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:84.  

Boplatslämningar i Sibble. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Grödinge 783. Viad 1:2. Grödinge socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Lisa Hartzell. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:85.

Köpings-Ullvi i Köping. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Köping 81:1, stensättning m.fl. Del av Köpings-Ullvi 6:1. Köpings socken. Köpings kommun. Västmanlands län. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:86.

Planerad byggnation vid Amsta gård. Arkeologisk utredning etapp 2. Amsta 1:34. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:87.

FuTArk - Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi. Rapport från en förstudie inom Riksantikvarieämbetets FoU-program. Elin Engström (red.) Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:88.

Djulönäs. Schakt intill en stenåldersboplats. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Stora Malm 285. Katrineholm Trolldalen 1:1. Stora Malms socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:90.

Sankt Petri kyrka - Anpassning till förskoleverksamhet. Antikvarisk rapport. Ämbetsmannen 8. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2017:91.

Rådhuset i Torshälla. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Torshälla 95:1, stadslager. Torshälla 5:8. Torshälla socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:92.

 

2016

Hjulsta. Gravfält och boplats vid Hjulstakorset. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Spånga 96:1, 214:1 och 329:1. Akalla 4:1. Spånga socken. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Ingela Harrysson och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:1.

Schaktning för avlopp i Rickeby. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Boglösa 98:2. Rickeby 7:1. Boglösa socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:2.

Sjön Väringens södra strand. I skuggan av Rövarborgen. Arkeologisk utredning etapp 1. Ödeby 6:1 m.fl. Ödeby socken. Örebro kommun. Närke. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:3.

En ny bensinstation i Simtuna. Arkeologisk utredning. Simtuna 5:1. Simtuna socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Maud Emanuelsson och Elin Säll. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:4.

Utredning inom fastigheten Odensåker 4:1, Skärblacka. Arkeologisk utredning, etapp 1. Odensåker 4:1. Kullerstads socken. Norrköpings kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:5.

Brista. Boplatser, gravar och agrara lämningar. Arkeologisk förundersökning etapp 1 och etapp 2. Fornlämning Norrsunda 5:1-2, 8:1-3, 85:1, 86:1, 162:1, 174:1, 183:1-3, 213:1, 214:1, 215:1, 217:1 och oregistrerade fornlämningar objekt 5, 8 samt ett oregistrerat odlingsröse? Norrsunda-Brista 2:8, Norrsunda-Krogsta 16:1 och 16:3. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström med bidrag av Ann Vinberg och Andrea Jäderlund. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:6.

Stenåldersboplatsen Holmen. Schakt och provrutor inom Svanshals 132:1. Arkeologisk utredning, etapp 2. Svanshals 132:1. Ramstad 3:1. Svanshals socken. Ödeshögs kommun. Östergötlands län. Östergötland. Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:7.

Två härdar från järnåldern i Kv Glaskronan, Tornby. Förundersökning. Kv Glaskronan 1. Linköpings stad. Linköpings kommun. Östergötland. Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:8.

Vägplan Märstastråket. En gång- och cykelväg utmed väg 859 vid Rosersberg. Arkeologisk utredning. Norrsunda 52:1, 55:1. Rosersberg 10:144. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:9.

Gård och gravar i Gårdskäl. Vendeltid och vikingatid i Skiftinge. Särskilda arkeologiska undersökningar. Fornlämning Eskilstuna 245:1 och 432:1. Skiftinge 1:1. Eskilstuna socken och kommun. Södermanlands län och landskap. Ann Vinberg med bidrag av Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:10, Volym 1.

Gård och gravar i Gårdskäl. Vendeltid och vikingatid i Skiftinge. Särskilda arkeologiska undersökningar. Fornlämning Eskilstuna 245:1 och 432:1. Skiftinge 1:1. Eskilstuna socken och kommun. Södermanlands län och landskap. Ann Vinberg med bidrag av Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:10, Volym 2.

Schakt vid korsningen Smedjegatan och Vasagatan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Vid kvarteret Klas vid korsningen Smedjebacken och Vasagatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:11.

Vreta gård. Skålgropar och härdar från vendeltid och 1200-tal. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Svärta 114:1, 228:1, 229:1 och 481. Svärta-Vreta 1:1. Svärta socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Andrea Jäderlund. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:12.

Mesolitiska boplatser vid Helgona-Ekeby. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Helgona 333, 334, 337 och 338. Helgona-Ekeby 1:1. Helgona socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:13.

Hjulsjö. Utredning för Väg 63. Arkeologisk utredning. Hjulsjöby 2:5 m.fl. Hjulsjö socken. Hällefors kommun. Örebro län. Västmanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:14.

Bebyggelselämningar från 1300-talet i Crugska gården i Arboga. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 34:1 Arboga. Crugska gården, kvarteret Fältskären. Arbogabygdens församling. Arboga kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:15.

Lindvreten och Franstorp. Två västmanländska torp från 1700-talet. Arkeologiska slutundersökningar. Fornlämningar Svedvi 380 och 421. Snevringe häradsallmänning S:2. Svedvi socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Kristina Jonsson med bidrag av Duncan Alexander och Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:16.

Rankhusområdet i Kungsängen. Arkeologisk utedning, etapp 1. Ekhammar 4:268, Rankhusområdet. Kungsängens socken. Upplands-Bro kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:17.

Bergaholm - i kanten av en boplats i Barva. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Barva 319. Säby 4:3. Barva socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:18.

Möklinta kyrkas klockstapel - reparation, slamfärgning och tjärning. Antikvarisk rapport. Möklinta prästgård 5:1. Möklinta socken. Sala kommun. Västmanlands län. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:19.

Björnö. Arkeologisk utredning etapp 2. Östhamra 1:15. Frötuna socken. Norrtälje kommun. Stockholms län. Uppland. Mats Nelson Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:20.

Järnålder vid en gropkeramisk boplats. Förundersökning. Fornlämning Romfartuna 118:1. Romfartuna-Myrby 2:1. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:21.

Inför vattenledning mellan Valla och Flen. Arkeologisk utredning. Flen, Sköldinge och Lerbo socknar. Flen och Katrineholms kommuner. Södermanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:22.

Tråsättra - en gropkeramisk boplats. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Österåker 553. Tråsättra 1:44. Österåker socken och kommun. Stockholms län. Uppland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:23.

Fläckebo kyrkstallar – restaurering av fasader och tak. Antikvarisk Rapport. Fläckebo Klockarbol 1:3. Fläckebo socken. Sala kommun. Västmanland. Mårud, Tobias, Sjökvist, Helén. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:24

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby – åtgärder 2015. Antikvarisk Rapport. Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5. Norberg socken. Norbergs kommun. Västmanland. Mårud, Tobias. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:25.

Skillsta bytomt. Boplats- och bebyggelselämningar från järnålder och tidigmodern tid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Dingtuna 737. Skillsta 2:1. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:26.

Munkarnas mur. Antoniternas okända kyrka i Ramundeboda. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Laxå 8:1. Ramundeboda 1:8. Laxå socken. Laxå kommun. Närke. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:27.

Kumla kyrka - Fasadrenovering 2015. Antikvarisk rapport. Kumla klockargård 1:12. Kumla socken. Sala kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:28. 

En galoppbana i Upplands-Bro. Härdområden, skålgropar och en järnåldersboplats. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Fornlämning Bro 358-360, 362-363. Önsta gård 1:1. Bro socken. Upplands-Bro kommun. Stockholms län. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:29.

Medeltida kulturlager vid Västerås Stadshotell. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Proban. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:30

Anundshus - ett rekonstruerat nedbränt järnåldershus. Ett pedagogiskt och vetenskapligt projekt. Arkeologisk undersökning. Vallby friluftsmuseum. Västerås 4:64. Västerås socken. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:31.

Liten undersökning i Lilla Ramsjö. Arkeologi i utkanten av Morgongåva. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning objekt 2. Lilla Ramsjö 2:1. Vittinge socken. Heby kommun. Uppsala län. Maud Emanuelsson och Elin Säll. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:32.

Fjärrvärme Skultuna-Surahammar. Förhistoriska härdar, gruvområden och torplämningar. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Skultuna 107:1, 108:1, 109:1, 163:1, 174:1, 209:1, 242, 247. Norrbo Häradsallmänning 1:1, Hägervallen 1:12-13, Solberga 1:11 och Skultuna Prästgård 1:1. Skultuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:33.

Snäckstavik. Utredning vid Gullhamra berg. Arkeologisk utredning etapp 2. Grödinge 71:1. Fastigheten Snäckstavik 3:93. Grödinge socken. Botkyrka kommun. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:34.

Infart västra Trosa. Arkeologisk utredning. Trosa 11:1, Hunga 4:5 m.fl. Trosa-Vagnhärad socken. Trosa kommun. Södermanlands län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:35.

Pagebyggnaden, Strömsholms slott - Värmekonvertering och installation av vattenburen värme. Antikvarisk Rapport. Strömsholm 8:52. Kolbäcks socken. Hallstammars kommun. Västmanland. Mårud, Tobias. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:36.

Sevalla kyrka - Ny larm- och styranläggning. Antikvarisk Rapport. Sevalla Prästgård 3:1. Sevalla socken. Västerås kommun. Västmanland. Mårud, Tobias. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:37. 

Steningehöjden. En torplämning avgränsas. Förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Odensala 510 och 400:1. Sundveda 4:4. Odensala socken. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström med bidrag av Camilla Ekblom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:38.

Valla gård i Årsta. I utkanten av en 1600-talsbytomt. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Brännkyrka 207:1. Sävlången 2. Brännkyrka socken. Stockholms stad. Stockholms län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:39.

Gårdens gravar. Vendel- och vikingatida gravar i Råmarbo. Särskild arkeologisk undersökning. Fornlämning Irsta 508. Gäddeholm 2:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Anna-Lena Hallgren med bidrag av Agneta Flood. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:40.  

Schakt i kvarteret Hagbard vid Röda Längan. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Hagbard 3. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:41.

Ribby gång- och cykelväg. I ytterkanten av en järnåldersboplats. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Västerhaninge 398:1. Ribby 1:421. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:42.

Schakt för lyktstolpar vid S:t Johannesgatan i Eskilstuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning stadslager Eskilstuna 554:1. Östermalm 1:1 och Eskilshem 4:1. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:43.

Sura kyrka - Installation av ny ljudanläggning. Antikvarisk Rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanlands län. Mårud, Tobias. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:44.

Ängsö slott. Fasadarbeten 2014 – 2015. Antikvarisk rapport. Ängsö gård 2:1. Ängsö socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:45.

Sturealtarskåpet i Västerås domkyrka. Nytt skyddsräcke. Antikvarisk rapport. Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:46.

Kvarteret Valsverket. Smideslämningar från 1700-talet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Eskilstuna 557:1, stadslager. Valsverket 3-5. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:47.

Näsängen. En utvidgad detaljplan. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Österåker 498-499. Näs 7:1. Österåkers socken. Österåkers kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:48.

Gropkeramik vid Marmorbruket. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fagervik 1:9 m.fl., Marmorbrottet 1:31, Bränntorp 1:8. Krokek socken. Norrköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:49.

Östbergahöjden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Brännkyrka 197:1 m.fl. Brännkyrka socken. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård 2016:50.

Gideonsbergskyrkan. Antikvarisk rapport från ombyggnation och renovering. Gulmåran 1. Skerike-Gideonsbergs församling. Västmanland. Lisa Skanser & Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:51.

Riksväg 51. Från Kvarntorpsrondellen till Almbro. Arkeologisk utredning, etapp 1. Ekeby och Gällersta socknar. Kumla och Örebro kommuner. Örebro län. Närke. Jenny Holm, med bidrag av Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:52.

Järnbruksgatan. En ny väg på Erikslund i Västerås. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fornlämning Dingtuna 190:1 och 1098. Järnbruksgatan. Erikslund. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:53.  

En stenåldersboplats vid Sjövreten. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Grödinge 526:1 och Objekt 8. Malmbro gård 1:4. Grödinge socken. Botkyrka kommun. Södermanland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:54.

Stenålder i ploglagret. Vatten- och avloppsledning mellan Valla och Flen. Arkeologisk förundersökning. Objekt 3. Skalunda 2:1. Sköldinge socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:55.

En gravkammare i Ytterenhörna kyrka. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Ytterenhörna 218. Ytterenhörna kyrka. Ytterenhörna socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:56.

Tre boplatslägen i Kristberg. Arkeologi längs riksväg 34: Ervasteby–Borensberg. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Kristberg 218, 221 och 222. Brånshult 2:5, Kristbergs klockaregård 1:1, Skrukarp 2:1 och Stubba 2:1. Kristberg socken. Motala kommun. Östergötlands län. Östergötland. Josefina Kennebjörk & Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:57. 

Tomtgräns och kvartstomter i Sala. Spår av Johan Carels stadsplan i Sala. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sala stad 62:1. Rotekarlen 9. Sala stadsförsamling. Sala kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:58.

Väringen. Arkeologisk utredning etapp 2. Ödeby 6:1 m.fl. Ödeby socken. Örebro kommun. Örebro län. Närke. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:59.

Nya informationsskyltar vid Hemsta naturreservat. Arkeologisk kontroll i avgränsande syfte. Fornlämning Boglösa 203:1. Hemsta 1:3. Boglösa socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:60.

Rankhusområdet i Kungsängen. Boplatser, fossil åker och en grav. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ekhammar 4:268. Kungsängens socken. Upplands-Bro kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:61.

Uthamra. Ett gravfält från förromersk järnålder samt vendel- och vikingatid. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Vallentuna 88:1. Uthamra 6:34. Vallentuna socken. Vallentuna kommun. Uppland. Jan Ählström med bidrag av Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:62.

Skantzens hantverksbod - Reparation av timmer och grund. Antikvarisk medverkan. Norrtunbo 1:1. Svedvi socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Skanser, Lisa. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:63. 

En gång- och cykelväg, Norrtull-Kista. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg E4. Solna socken. Sollentuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:64.

Västra Skedvi kyrka - Installation av nytt elsystem. Antikvarisk rapport. Skedvi prästgård 1:20. Västra Skedvi socken. Köpings kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:65.

Södra Björnö i Västerås. Rivning av två fritidshus på Björnön. Arkeologisk kontroll. Gravgrupp Västerås 230:1-4. Södra Björnö 1:1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:66.

Kvistbro i Lekeberg. Inför nedläggning av VA-ledning. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Kvistbro 1:1, Gropen 1:7, Svenstorp 1:1 m.fl. Kvistbro socken. Lekebergs kommun. Örebro län. Närke. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:67.

Nykvarn. Gravfält och boplatslämningar - från bronsålder till vikingatid. Arkeologisk förundersökning, kompletterande förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning Turinge 576 och 628. Fjälla 1:8 och Plafondpenseln 5. Turinge socken. Nykvarns kommun. Stockholms län. Maud Emanuelsson och Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:68.

Mellan boplats och bytomt. Arkeologisk utredning i Ribby. Arkeologisk utredning. Västerhaninge 361:4 och Västerhaninge 503:1. Ribby 2:7 m.fl. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:69.

Vägplan Märstastråket. En gång- och cykelväg i Rosersberg. Arkeologisk förundersökning. Norrsunda 52:1, 55:1 och 202:1. Vallstanäs 2:4, Rosersberg 10:262 och Lindsunda 8:1. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:70.

Borgmästaren i Nyköping. Spår av bebyggelse från medeltid och nyare tid. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Nyköping 231:1. Borgmästaren 2. Nyköpings stad och kommun. Södermanlands län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:71.

Fastigheten Gillet 1 i Torshälla. Sökschakt vid Torshällaån. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Torshälla 95:1. Fastigheten Gillet 1. Torshälla socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:72

Torshälla. Anläggande av fiberkabel. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Torshälla 95:1, stadslager. Bergsgatan, Bruksgränd, Klostergatan och Vallgatan. Torshälla socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:73.

Sjötullen. Inför kommande industriutbyggnad. Arkeologisk utredning. Sjötullen 1:2. Köpings socken. Köpings kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:74.

Bro kyrka- Installation av nytt elsystem. Antikvarisk rapport. Bro prästgård 1:4. Kolsva socken. Köpings kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:75.

Strömsholm. Intill boplatsen Sofielund. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning boplats Kolbäck 380. Strömsholm 8:60. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:76.

Lövdalen i Björkvik. En gropkeramisk boplats. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Björkvik 71:1. Vedeby 1:30. Björkvik socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:77.

Mariefreds kyrka - Klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk rapport. Munken 3. Mariefred socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län.  Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2016:78.

Rituellt aktivitetsområde i Postväskan. Arkeologisk för- och slutundersökning. Huddinge 113:1 och Huddinge 496. Postväskan 1 och 7. Huddinge socken. Huddinge kommun. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:79.

Lillgården i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Lillgården 1. Sigtuna stad och kommun. Stockholms län. Uppland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:80.

Stora Vattugränd i Sigtuna. En glimt av medeltida kulturlager. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Fastigheten Sigtuna 2:152. Sigtuna stad och kommun. Stockholms län. Uppland. Kristina Jonsson med bidrag av Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:81.

Stora gatan i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Stora gatan 28B, Sigtuna 2:152. Sigtuna stad och kommun. Stockholms län. Uppland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:82.

Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås. Arkeologisk undersökning på platsen för Västerås äldsta kristna begravningsplats. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Johannes. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:83.

En huslämning i Boda. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Boda 3:8. Näshulta 123. Näshulta socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:84.

Bernshammars herrgård. Renovering av dörrar och panel i stora salen. Antikvarisk rapport. Bernshammar 1:1. Heds socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:85.

Östjädra. En fornlämningsfri yta. Arkeologisk utredning etapp 2. Östjädra 1:246. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:86.

 

2015 

Kulturmiljöinventering. Muskö socken. Haninge kommun. Stockholms län. Tobias Mårud och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015. Del 1 (lågupplöst version).

Kulturmiljöinventering. Muskö socken. Haninge kommun. Stockholms län. Tobias Mårud och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015. Del 2 (lågupplöst version). 

Kulturmiljöinventering. Muskö socken. Haninge kommun. Stockholms län. Tobias Mårud och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015. Del 3 (lågupplöst version). 

Ramnäs kyrka - renovering av portstolpar och fasad. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:1.

Gravar tillhörande Johannes kyrka i Stockholm. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Stockholm 103:1. Malmskillnadsgatan i anslutning till kv. Johannes Mindre. Johannes församling. Stockholms kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:2.

Fjärrvärmeschakt i Scheelegatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning 148:1. Stora Torget genom Scheelegatan. Köping socken. Köping kommun. Västmanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:3.

Härdar och stolphål i Dingtuna socken. Del av en romersk järnåldersboplats. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Dingtuna 753:1, 756:1. Österby 1:2. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:4.

Laxåskogen. Kulturmiljöinventering i samband med planerad vindkraftsetablering. Arkeologisk utredning. Fornlämning Laxå 19:1 m.fl. Laxåskogen 1:116 och Laxåsjömarken 1:30. Laxå (Ramundeboda) och Askersunds socknar. Laxå och Askersunds kommun. Örebro län. Caroline Brobäck och Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:5.

1700-tal i Rektorsgatan i Västerås. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Rektorsgatan. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:6.

Schaktning för optoslang och teknikbod i anslutning till den gropkeramiska Åbyboplatsen. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning. Fornlämning Kvillinge 36. Häradsmarken 1:60. Kvillinge socken. Norrköpings kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:7.

1300-tal vid Västerås slott. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 232:1. Fastigheten Olympia 3. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås Kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:8.

1400-tal i kvarteret Paradiset i Arboga. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 34:1 Arboga. Kvarteret Paradiset 9. Arbogabygdens församling. Arboga kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:9.

En skadad stensättning i Vallentuna. Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3. Särskild arkeologisk undersökning. Fornlämning Vallentuna 589. Ormsta 1:241. Vallentuna socken. Vallentuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:10.

Ostlänken. Kolmårdsbranten - Göta kanal. Arkeologisk utredning etapp 1. Norrköpings stad (Borg), Kvillinge och Kimstad socknar. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Britta Kihlstedt och Henrik Runesson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:11.

Vapenhus vid Lillhärad kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Lillhärads prästgård 1:3. Lillhärads socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:12.

1200-tal i Norra Källgatan i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Norra Källgatan. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:13.

Skinnskattebergs kyrka -restaurering av lanternin. Antikvarisk rapport. Prästgården 1:149, Skinnskattebergs socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:14.

Romfartuna kyrka - takrenovering. Antikvarisk rapport. Romfartuna prästgård 1:3. Romfartuna socken. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:15.

Lista kyrka - Klimatstyrd textilförvaring. Antikvarisk rapport. Lista 7:1, Lista socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:16.

Gillberga kyrka - Klimatstyrd textilförvaring. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1. Gillbergs socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:17.

Kvarteret Urmakaren i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Urmakaren 9. Sigtuna stad. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:18.

Ösmo. Utvidgat planområde i Källberga. Arkeologisk utredning. Fastigheterna Vidbynäs 1:3, Sittesta 2:14 och 2:19. Ösmo socken. Nynäshamns kommun. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:19.

Gryta Lycksta. Upplagsställe vid bergtäkt. Arkeologisk utredning. Fastigheten Lycksta 4:1. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:20.

Himmelstalund friidrottsarena. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Borg 11:1. Borgs socken och Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Östergötland. Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:21. 

Kvarteret Herta Västerås. Schaktningsarbeten på bryggeritomten. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kv Herta. Domkyrkoförsamlingen. Västerås Kommun. Västmanlands län. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:22.

Kallmorberget. Skogsbrukslämningar intill Kallmorbergets deponi. Arkeologisk förundersökning. Norberg 503, Norberg 505-506. Gäsjö 6:1. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Christian Gatti med bidrag av Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:23.  

Kung Karls kyrka - omläggning av terrassmur. Kungsör 5:156. Kung Karls socken, Kungsörs kommun, Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:24.

Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Strängnäs 314:1. Rådstugan 6 och 10. Strängnäs domkyrkoförsamling. Strängnäs kommun. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:25.

Kung Karls kyrka - byte av bänkvärmare. Kungsör 5:156. Kung Karls socken, Kungsörs kommun, Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:26.

Schaktning för avlopp i anslutning till den gropkeramiska Lundbyboplatsen. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning. Fornlämning Gryt 68. Krogsmåla 1:13. Gryts socken. Valdemarsviks kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:27.

Schaktning för fjärrvärme vid Vreta Kluster. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning. Fornlämning Vreta kloster 232, 237, 252 och 261. Stora Sjögestad 20:1. Vreta klosters socken. Linköpings kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:28.

Stävsten i skeppssättning vid Anundshög. Fornvård och arkeologisk antikvarisk kontroll. Gravfältet Anundshög, Västerås 431:1. Långby 7:3. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanland. Birgitta Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:29.

Kulturlager från 1600-talet vid Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Eskilstuna 557:1. Vallonen 6. Eskilstuna församling. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:31.

Stenåldersboplats vid Hamrabäcken. Norrstens verksamhetsområde. Arkeologisk förundersökning. Södra Freberga 6:1. Västra Stenby socken. Motala kommun. Östergötlands län. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård 2015:32.

Schaktningsövervakning i Rotbrunna. Arkeologisk förundersökning. Härnevi 109:1. Rotbrunna 7:1. Härnevi socken. Enköpings kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:33.

Överselö kyrka - Tak- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Överselö kyrka 1:1. Överselö socken. Strängnäs kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:34.

Skultuna kyrka. Åtgärder på tornur samt förgyllning av kors.
Antikvarisk rapport. Skultuna by 3:1. Skultuna socken. Västmanland. Helén Sjökvist & Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:35.

Hus, väg, stig, humlegård och diken från tidig medeltid till 1700-tal. Förundersökning intill Eskilstunahus/slott. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Eskilstuna 554:1. Eskilshem 4:7 och 4:8. Eskilstuna församling. Eskilstuna kommun. Södermanland. Jonas Ros, Mats Nelson och Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:36.

En tidigmodern gård i Österhaninge. Exklusiva fynd i landsbygdsmiljö - och en dansk skalle från 1400-tal? Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning Österhaninge 260:1. Täckeråker 1:8. Österhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Kristina Jonsson & Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:37.

Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta. Undersökning inför uppförande av en mobilmast. Arkeologisk utredning, etapp 2. Bista 4:5. Håtuna socken. Håbo kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:38.

Södra Ösmo. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Del av fastigheterna Vansta 5:2, Nibble 1:1 m.fl. Ösmo socken. Nynäshamns kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:39.

Vägplan Märstastråket. En gång- och cykelväg vid Rosersberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:40.

Västra Knutby. Gård och gravar under romersk järnålder och tidig folkvandringstid. Särskild arkeologisk undersökning och kompletterande förundersökning. Fornlämning Norrtälje 4:1 och 72. Tälje 3:1, 2:53 m.fl. Norrtälje socken och kommun. Upplands landskap. Stockholms län. Christian Gatti och Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:41.

Bytomten Sund. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Österlövsta 866 och 847. Sund 1:26 m.fl. Österlövsta socken. Tierps kommun. Uppsala län. Uppsala. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:42.

Arkeologi på spåret i Lännalöt. Arkeologisk förundersökning. Almunge 479:1 och 480:1-4. Marma 4:11, Löt 1:7, Lännalöt 1:1. Almunge socken. Uppsala kommun och län. Uppland. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:43.

Ytterselö kyrka - Ny styr- och övervakningsanläggning. Antikvarisk rapport. Ytterselö kyrka 1:1. Ytterselö socken. Strängnäs kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:44.

Söderberga. Boplats vid skärvstenshögar. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Skå 97:1 m.fl. Söderberga, Skogby m.fl. Skå socken. Ekerö kommun. Stockholms län. Uppland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:45.

Furby. Schaktning för VA och bredband. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning boplats Västerås 506:1. Furby 4:15. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:46.

Ängsö slott - målningsrestaurering, Stora salen. Antikvarisk rapport. Ängsö gård 2:1. Ängsö socken. Västerås kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:47.

Nybyggnation i Enköping. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Fornlämning Enköping 68:1 och 68:2. Sankt Ilian 3:1. Enköpings socken och kommun. Uppsala län. Uppsala. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:48.

Sura nya kyrka - restaurering av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:49.

Lillhärads kyrka. Nytt styr- och övervakningssystem. Antikvarisk rapport. Lillhärads prästgård 1:3. Lillhärads socken. Västerås kommun. Västmanlands. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:50.

Ramnäs kyrka - omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:51.

Tortuna kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:52.

Sura nya kyrka - montering av trappräcke. Antikvarisk rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:53.

Tillberga kyrka. Vattenavledning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1. Tillberga socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:55.

Kompletterande arbetsområden och vägar för Nynäsbanan. Ytor mellan Tungelsta och Hemfosa. Arkeologisk utredning etapp 1. Fastigheterna Mösättra 1:1, Ekeby 13:1 och Tungelsta 1:10. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:56.

Inför detaljplan Kungsängen-Tibble. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kungsängen-Tibble 1:470. Kungsängen socken. Upplands-Bro kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:57.

Vägar och stenåldersboplats i Borensberg. Arkeologisk förundersökning samt utökad förundersökning. Fornlämning Kristberg 202, 205 och 210. Olivehult 10:3. Kristbergs socken. Motala kommun. Östergötlands län. Elin Säll och Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:58.

Söderby gård och torp. Äldre åkermark och sentida husgrunder. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Österhaninge 305:1. Söderby 1:751 och Söderby Huvudgård 2:1. Österhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:59.

Ett schakt i kvarteret Proban. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Proban. Västmanlands län. Västmanland. Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:60.

Ringarstenarna i Björksta. Dokumentation och flytt av ringarsten. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Björksta 415:1 m.fl. Grän 1:1. Björksta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:61.

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby - åtgärder 2014. Antikvarisk rapport. Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015: 62.

Älgbostad. Arkeologisk utredning och förundersökning i avgränsande syfte. RAÄ-nr Turinge 470:1. Älgbostad 1:11, 1:171, 1:243 m.fl. Turinge socken. Nykvarns kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt och Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:63.

Kulturlager från 1700-tal i Torshälla. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Torshälla 95:1. Ruths gränd, Storgatan, Järnvägsgatan, Lilla gatan och S:t Olofs gränd. Torshälla socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:64.

Norrby i norra Haninge. Arkeologisk utredning etapp 1. Österhaninge 122:1 m.fl. Österhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:65.

Seminghundra Häradsallmänning. Utvidgning av bergtäkt. Arkeologisk utredning. Seminghundra Häradsallmänning 3:1. Vidbo socken. Sigtuna kommun. Uppland. Ellinor Sabel. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:66.

Tuddarp, Motala. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Långetorp 1:1. Västra Stenby socken. Motala kommun. Östergötlands län. Tom Carlsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:67.

Stenålder i Solberga. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Solberga 1:8. Kolsva socken. Köpings kommun. Västmanland. Caroline Strandberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:68.

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken. Österåkers kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69.

Stavby 213. Boplatslämningar från förromersk järnålder intill väg 288. Arkeologisk undersökning. Stavby 213. Skeberga 2:8. Stavby socken. Uppsala kommun. Uppsala län. Elin Säll. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:70

Lista-Åsby i Eskilstuna. Avlägsnande av grushögar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Boplats Lista 111. Lista-Åsby 2:15. Lista socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:71.

Edsvikenstråket. En planerad GC-väg utmed väg 262. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 262. Danderyd och Sollentuna socknar. Danderyd och Sollentuna kommuner. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:72.

Kolbäcks kyrka - fönsterrestaurering. Antikvarisk rapport. Kolbäcks kyrkby 9:1. Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:73.  

Fläckebo kyrkstallar - takomläggning på kyrkbodar. Antikvarisk rapport. Fläckebo klockarbol 1:3. Fläckebo socken, Sala kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:74.

Stenlagd gata och bebyggelselämningar invid Sigtuna museum. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Stora gatan. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:75.

Djulö. Två stensättningar på Katrineholmsåsen. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Katrineholm 50 och 52. Djulö 2:3. Katrineholms socken och kommun. Södermanlands län. Södermanland. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:76.

Tyresta i Enköping. Schaktningsövervakning intill ett gravfält. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Litslena 148:1. Tyresta 4:4. Litslena socken. Enköpings kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:77.

Himmeta kyrka - nyinstallation av elanläggning. Antikvarisk rapport. Sticklinge 11:1. Himmeta socken. Köpings kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:78.

Sörgårdsgatan. Planering för ny förskola i Skäggetorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Skäggetorp 1:1. Linköpings stad. Linköpings kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:79.

Schakt i Stora Malmgatan och Strandvägen i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Stora Malmgatan och Strandvägen/Torggränd. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:80.

Kvarteret Kopparhammaren. I utkanten av 1600-talets Norrköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Norrköping 96:1. Kopparhammaren 2. Norrköpings stad och kommun. Östergötlands län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kultumiljövård Rapport 2015:81.

Väg 34: Ervasteby-Borensberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Motala stad och Kristbergs socknar. Motala kommun. Östergötland. Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:82.

Tre gc-vägar i Stockholms län. Väg 646, sträckan Gustavsberg-Ingarö. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 646. Ingarö socken. Värmdö kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:83.

Haga Strand. Folkvandringstida lämningar i åkermark. Arkeologisk förundersökning. Svinnegarn 22:1, 24:1-3, 29:1, 44:1, 52:1, 52:2. Haga 2:228. Svinnegarn socken. Enköpings kommun. Uppsala län. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:84.

Tre gc-vägar i Stockholms län. Väg 576, Turinge kyrka. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 576. Turinge socken. Nykvarns kommun. Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:85.

Tre gc-vägar i Stockholms län. Väg 560, sträckan Årsta havsbad. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 560. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:86.

Kvarteret Fingal i Västerås. Från medeltid till 1700-tal på Kyrkbacken. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Fingal 7. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Kristina Jonsson med bidrag av Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:87.

Läkarvillan, Strömsholm - Installation av vattenburen värme. Antikvarisk rapport. Strömsholm 8:53. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:89.

Söder om Sköllersta kyrka. Arkeologisk utredning. Sköllersta 1:4. Sköllersta socken. Hallsbergs kommun. Örebro län. Närke. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:90.

Nicktuna. Invid en gropkeramisk boplats. Arkeologisk utredning. Tortuna 274:1. Nicktuna 4:2 och 4:3, samt Tortuna-Sörby 1:71. Tortuna socken. Västerås stad. Västmanlands län. Västmanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:91.

Edsvikenstråket. En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 262. Danderyds socken. Danderyds kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:92.

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning. Fornlämning Norrsunda 168:1, 291 och en oregistrerad fornlämning. Rosersberg 11:15 och 10:262. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:93.

Hus och husoffer i Stav. Arkeologisk förundersökning. RAÄ-nr Västerhaninge 639 och 640. Stav 1:38. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:94.  

Dingtuna nya kyrkogård - uppförande av gabionmur. Antikvarisk rapport. Dingtuna socken. Västerås kommun. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:95. 

Fjärrvärme i Heda, Vreta kloster socken. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Heda 1:8. Vreta kloster socken. Linköpings kommun. Östergötland. Josefina Kennebjörk. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:96.

 

2014

Norbergs kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Norberg 380:1. Norbergs kyrka. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:1.

Badelunda-Vedby. Utredning intill ett vikingatida gravfält. Arkeologisk utredning, etapp 2. Badelunda-Vedby 3:19. Badelunda socken. FMIS-socken Västerås. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:2.

Planprogram Kärrängen-Klöv. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:5. Bro socken. Upplands-Bro kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:3.

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt. Nederby 1:15. Vallby socken. Enköpings kommun. Uppsala län och Upplands landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4.

Bergesta gård, Hagby. Ett nytt stall och en ny maskinhall. Arkeologisk särskild utredning. Hagby 15:1. Hagby socken. Uppsala kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:5.

Medeltida stenhus i kvarteret Hagbard. Kanik Finn Jönssons gård/Själagården. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Hagbard. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:6.

Fjärrvärme i Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1. Östra Långgatan, kv Gåsen 1. Köpings stadsförsamling. Köpings kommun. Västmanlands län.Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:7. 

Vikingatida och medeltida stadsbebyggelse i Västerås. Tomtmark intill Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Stadsparken. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:8.

Kranium i Ramnäs kyrkogårdsmur. En man omkring 50 år. Skydd och vård av fornlämning. Ramnäs kyrka. Ramnäs prästgård. Ramnäs socken. Surahammars kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:9.

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. RAÄ-nr Hölö 287:1-2. Vrå 5:1. Hölö socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10.

Vikingatida gravar vid Råmarbo. Gäddeholmsvägen, etapp 2. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Irsta 505 och 508. Gäddeholm 2:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:11.

Schaktövervakning vid Mesta. Härdar och stolphål nära två järnåldersgravfält. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Eskilstuna 474:1. Mesta 4:1. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:12.

Kumla kyrka II. Markarbeten för avledning av dagvatten. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kumla 66:1. Kumla klockargård 1:12. Kumla socken. Sala kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:13.

Strömsholms slottspark. Schaktning för elledningar. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kolbäck 230:1. Strömsholm 8:52. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:14.

En fjärrvärmeläcka i Blåsbogatan, Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Blåsbogatan. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:15.

Bernshammars herrgård. Fönsterrestaurering 2013. Antikvarisk rapport. Bernshammar 1:1. Heds socken. Skinnskattebergs kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:16.

Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Gisle 2. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:17.

Schakt i Springsta. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Kärrbo 296, 285:1-2, 27:1, 171:1, 25:1 och 31:1. Springsta 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1. Kärrbo socken. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:18.

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1. Tillberga socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19.

Kumla kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Kumla Klockargård 1:12. Kumla socken. Sala kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:20.

Kvarteret Spinnrocken. Bebyggelse och odling i Norrköping under 1600- och 1700-tal. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning Norrköpings stad 96:1. Kvarteret Spinnrocken 2-6, 11, 18, 24. Norrköpings stad och kommun. Östergötlands län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:22.

Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka. 1600- och 1700-talslämningar i Norrköping. Arkeologisk utredning etapp 1 och förundersökning. Fornlämning Norrköpings stad 96:1. Gamla Staden 1:2. Norrköpings stad och kommun. Östergötlands län. Kristina Jonsson & Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:23.

S:t Ilians kyrkogård i Västerås. Medeltida gravar i Citytunneln. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Citytunneln, Hantverkargatan/kvarteret Knut. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:24.

Kumla kyrka. Ny vattenavledning. Antikvarisk rapport. Kumla Klockargård 1:12. Kumla socken. Sala kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:25.

Övre Bruket vid Bernshammar. Dokumentation av arbetarbostad. Antikvarisk rapport. Valbricka 2:17. Bro socken. Köpings kommun. Västmanland. Tobias Mårud & Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:26.

Kvarteret Kungsljuset 2. Områden kring skålgropslokaler och senmedeltida nedslag vid Gideonsbergsskolan. Förundersökning. Fornlämning Västerås 209:1-2, 1202, 1203, 1207, 1215, 1216, och 1218. Kungsljuset 2. Skerike socken (FMIS-socken Västerås). Västerås kommun. Västmanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:27.

Stenåldersboplatser, torp och vägar i utkanten av Borensberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fornlämning Kristberg 62:1. Olivehult 10:3 och 12:1. Kristbergs socken. Motala kommun. Östergötlands län. Jenny Holm med bidrag av Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:28.

Rytterne kyrka. Ny vattenavledningsanläggning. Fiholm 1:2. Rytterne socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser & Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:29.

Borg. Kulturlager vid hällristningar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Borg 11:1 och 11:2. Borgs socken. Norrköpings kommun. Östergötlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:30.

Harakers kyrka. Ny styr- och övervakningsutrustning. Antikvarisk rapport. Harakers prästgård 1:4. Harakers socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:31.

Kungsåra kyrka. Ny styr- och reglerutrustning. Antikvarisk rapport. Kungsbyn 12:1. Kungsåra socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist & Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:32.

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178. Sigtuna stad. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33.

Enby gamla tomt. Schaktningsövervakning i Åkers styckebruk. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Åker 421:1. Åkers Styckebruk 7:2. Åkers socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:34.

Darsgärde. Kabeldragning i gravfält. Förundersökning i form av schaktövervakning. Skederid 39:1. Darsgärde 2:11. Skederid socken. Norrtälje kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:35.

Irsta kyrka. Ny styr- och reglerutrustning. Antikvarisk rapport. Irsta kyrkby 9:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:36.

Tortuna kyrka Ny styr- och reglerutrustning. Antikvarisk rapport. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:37.

Riksväg 56. Delen Heby-Stingtorpet. Arkeologisk utredning. Västerlövsta Prästgård 1:1 m.fl. Västerlövsta socken. Heby kommun. Uppsala län. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:38.

Ängsö slott. Västra muren. Antikvarisk rapport. Ängsö gård 2:1. Ängsö socken. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:39.

Ett gravröse i Vallentuna. Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Fornlämning Vallentuna 589. Ormsta 1:241. Vallentuna socken. Vallentuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40.

Norra och Västra vretarna - odling i skuggan av Görla by. Förundersökning av röjningsröseområde. Förundersökning. Fornlämning Frötuna 121:1, Görla 4:1 och 8:1. Frötuna socken. Norrtälje kommun. Uppland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:41.

Kvarteret Mjölnaren i Norrköping. Gravar, bebyggelse och verksamheter från bronsålder till 1700-tal. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning RAÄ 96:1. Kvarteret Mjölnaren 5, 9, 10, 13. Norrköpings stad och kommun. Östergötlands län. Kristina Jonsson med bidrag av Ellinor Larsson, Agneta Ohlsson, Amanda Kjellberg, Nathalie Dimc & Mattias Johansson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:42.

Dingtuna Kyrka. Fönsterrenovering 2013. Antikvarisk rapport. Dingtuna kyrkby 1:14. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Lisa Skanser & Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:43.

Svanhagen/Söderberga. Byar i förändring. Arkeologisk utredning etapp 1. Fastigheterna Söderberga, Skogby m.fl. Skå socken. Ekerö kommun. Stockholms län. Uppland. Ronnie Jensen & Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:44.

Bygga och bo vid Anundshög och Tuna i Badelunda. Långhus vid Långby och nära Närlunda. Särskild arkeologisk undersökning. Boplats Västerås 1459 och 1462. Långby 7:11 och Närlunda 4:5. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:46.

Schaktövervakning inför nedläggning av fiberkabel längs med Prästgårdsvägen, Täby kyrkby. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Täby 26:1, 180:1, 182:1, 255:1. Fittja 26:1. Prästgården 2:4. Skogberga 4:3. Täby socken och kommun. Uppland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:47.

Borsökna. Förundersökning intill gravfältet Gillberga 103:1. Arkeologisk förundersökning. Gillberga 103:1. Borsökna 1:81. Gillberga socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Karin Berggren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:48.

Båtfinnbo. I kanten av en stenåldersboplats. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fornlämning Västerfärnebo 157:1. Båtfinnbo 1:3. Västerfärnebo socken. Sala kommun. Västmanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:49.

Hökmossen 1B. Arkeologisk utredning, etapp 1. Nykvarn 1:11 m.fl. Turinge socken. Nykvarns kommun. Stockholms län. Södermanland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:50.

Bergs kyrka. Fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Bergs Prästgård 2:1. Bergs socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:52.

Pannkaksbacken i Tista. Förundersökning vid gravfältet Bärbo 16:1. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Bärbo 16:1. Tista 2:33. Bärbo socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:53.

Kvarteret Guldsmeden i Arboga. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Arboga stad 34:1. Guldsmeden 7. Arboga stad. Arboga kommun. Västmanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:54.

Gillberga kyrka. Reparation av stegtak. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1. Gillberga socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:55.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21. Svedvi socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56.

Norrvatten, delsträcka 1D. Förhistoriska boplatsanläggningar, odlingslämningar och bebyggelselämningar. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Frötuna 124, 125, 179, 183, 185, 192, 214, 216 samt objekt 191-194 och 196. Görla 8:1, 8:2 och Mellingeholm 2:4. Frötuna socken. Norrtälje kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:57.

Virsbo Kyrka. Renovering av fönster, fasadpanel och mark. Antikvarisk rapport. Virsbo 2:3. Ramnäs socken. Surahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:58.

Härd vid gravfältet Västerhaninge 53:1. Schaktkontroll i Tungelsta Lillgården. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerhaninge 53:1. Stav 1:38. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:59.

En mesolitisk boplatsvall vid Finnhed i Älvdalen. Arkeologisk undersökning av skadad fornlämning. Älvdalen 488:2. Älvdalens Kyrkby 9:9. Älvdalens kommun. Dalarnas län. Fredrik Hallgren, osteologisk analys Lisa Hartzell. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:60.

Hubbo kyrka - restaurering av stigluckor. Åtgärdsprogram. Hubbo Prästgård 1:5. Hubbo socken, Västerås kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:61.

Kabelförläggning invid två gravfält. Förundersökning. Fornlämning Ekeby 3:1 och Ekeby 9:1. Rista 4:4, Fornbro 5:2 och Blacksta 1:11. Ekeby socken. Östhammars kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:62.

E18, sträckan Västerås-Sagoån. Utbyggnad till motorvägsstandard. Antikvarisk kontroll och särskild utredning. Fornlämning Västerås 183:1, Västerås 755:2, Västerås 1469, Kungsåra 92:1, Kungsåra 155:1, Kungsåra 204:1 och Kungsåra 228, 229 m.fl. Västerås och Kungsåra socken. Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:63.  

Intill en stensättning i Bålsta. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Yttergran 48:1. Bålsta 1:596. Yttergran socken. Håbo kommun. Uppsala län. Mats Nelson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:64.

Sura nya kyrka - Renovering av sakristians fasad. Antikvarisk rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:65.

Kvarsebo-Åbacken 1:1. Dikesrensning i anslutning till boplats från stenåldern. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning RAÄ 17:1 och RAÄ 29:1. Kvarsebo Åbacken 1:1. Kvarsebo socken. Norrköpings kommun. Östergötland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:66.

Tillberga kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Tillberga by 7:1. Tillberga socken. Västerås kommun. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:67.

Schaktningsövervakning i Lilla Härnevi. Arkeologisk förundersökning. Härnevi 35:1 Härnevi 36:1-2 Härnevi 109:1 Härnevi 110:1. Lilla Härnevi 1:5, Rotbrunna 7:1. Härnevi socken. Enköpings kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:68.

Västgötegatan i Västerås. En schaktning för ny brunn. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Västgötegatan. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:69.

Hovdestalunds begravningsplats. Ny belysning samt förnyad allé. Antikvarisk rapport. S:t Ilians socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:70.

Hovdestalunds begravningsplats. Nybyggnad av RWC. Antikvarisk rapport. S:t Ilians socken. Västerås stad. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:71.

Kvarteret Koppardosan i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Koppardosan 3. Sigtuna stad och kommun. Uppland. Stockholms län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:72.

Revelsta. Schaktövervakning i Altuna. Arkeologisk utredning. Altuna 43:1, Altuna 46:1, Altuna 52:1, Altuna 264. Revelsta 1:1. Altuna socken. Enköpings kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:73.

Schaktning för avlopp i Årdala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Årdala 106:1. Sannerby 2:8. Årdala socken. Flens kommun. Södermanlands län. Södermanland. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74.

Djäkneberget. En historisk stadspark i Västerås. Byggnadsminnesutredning. Västerås 1:201 & 1:209. Västerås kommun. Västmanland. Tobias Mårud, Lisa Skanser & Birgitta Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:75.

Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7. Schakt inom gravfält RAÄ Lid 42:1. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Lid 42:1. Fastighet Svista 1:7. Lid socken. Södermanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:76.

Västermo kyrka - Renovering av fasad och tak. Antikvarisk rapport. Västermo kyrka 1:1. Västermo Socken. Eskilstuna Kommun. Södermanland. Tobias Mårud, Helén Sjökvist, Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:77.

Karmansbo Bruk. Vård- och underhållsplan. Karmansbo 1:4 och Täkten 1:47. Hed socken. Skinnskattebergs kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:78.

Medeltida kulturlager i Koppardosan 4. Strandnära stadsbebyggelse. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Koppardosan 4. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:79.

Ytterenhörna Kyrka. Arkeologisk schaktkontroll. Ytterenhörna kyrka. Enhörna socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:80.

Kvarteret Kusen på Östermalm. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning RAÄ Stockholm 103:1. Kvarteret Kusen 2. Stockholms stad. Stockholms län. Uppland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:81.

Schakt inom fastigheten Kyrkogärdet 3 i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kyrkogärdet 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:82.

Markbädd intill gravfältet Lid 64:1. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Lid 64:1. Stora Lundby 1:4. Lid socken. Nyköpings kommun. Södermanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:83.

Stadsparken bevattning, Västerås. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Stadsparken. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanland. Duncan Alexander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:84.

Schaktövervakning vid Norsa bytomt. Ledningsarbeten inom fastigheten Norsa 22:1. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Köping 276:1. Norsa 22:1. Köping socken. Köping kommun. Västmanland. Ingela Harrysson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:85.

Björksta Hedensberg. Schaktningar nära skärvstenshögar och inom Hanvads bytomt. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Björksta 92:1-3 och 210:1. Hedensberg 7:5. Björksta socken. Västerås kommun. Västmanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:86.

 

2013 

Ostra-Kullersta. Omdragning av kraftledning. Arkeologisk utredning. Ostra, Ingespjuta, Lövgård, Tärby, Grundby, Hyggeby, Åkerby, Hensta och Kullersta. Vallby och Sundby socknar. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:1.

Skojarbacken. Förhistorisk järnframställning vid Gäddeholmsvägen. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning Irsta 444:1. Limsta 1:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:2.

Ett fjärrvärmeschakt vid Skepphusa. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Kungsåra 127:1. Skepphusa 1:5. Kungsåra socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:3.

Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm. Historiska lämningar längs Gäddeholmsvägen. Arkeologisk förundersökning. Irsta 442, 446 och 448. Hagbyholm 1:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanlands. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:4.

Stenåldersboplatser vid Skarastugan, hyttlämningar vid Stora och Lilla Uttervik samt en hålväg. Förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Tunaberg 69:1, 105:1, 169:1-2, 293:1 och 650. Uttervik 5:1, Skarastugan 1:1 m. fl. Tunabergs socken. Nyköpings kommun. Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:5.

Bernshammars herrgård. Fönsterrestaurering 2012. Antikvarisk rapport. Bernshammar 1:1 Heds socken. Skinnskattebergs kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:6.

Thorshammars verkstad – reparationer på ekonomibyggnad. Antikvarisk rapport. Hinsebo 1:7. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:7.

Munktorps kyrka - nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71. Munktorpss socken. Köpings kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:08.

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Köping 148:1. Stora Kyrkogatan. Köpings stadsförsamling. Köpings kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9

Väg 51. Delen Kvarntorpskorset-Svennevad. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 samt kompletterande utredning, etapp 1. Sköllersta, Ekeby och Svennevads socknar. Hallsbergs kommun. Närke. Jan Ählström med bidrag av Britta Kihlstedt, Ann Vinberg och Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:10.

Mäster Påvels gränd, Norrköping. Schaktningsövervakning vid omläggning av VA-ledning inom RAÄ 96:1. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sankt Johannes 96:1. Nordantill 1:1. Sankt Johannes socken. Norrköpings stad. Norrköpings kommun. Östergötland. Ellinor Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:11.

Hotell Anno 1647. Byggnadslämningar från tidigmodern tid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Stockholms stad 103:1. Kvarteret Ormen 2. Stockholm stad. Stockholms län. Södermanlands landskap. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:12.

Väg 56 mellan Västerås och Sala. En boplats och två aktivitetsytor från järnåldern. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Romfartuna 398, Kila 248 och Kila 249. Äs 1:2, Lånsta 1:3 och Lånsta 3:1. Romfartuna och Kila socken. Västerås och Sala kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:13

Badelunda kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Badelunda kyrka 1:1. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:14.

Förundersökning i kvarteret Hovslagaren, Enköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning RAÄ 26:1-2. Kvarteret Hovslagaren. Centrum 2:3. Enköpings socken. Enköpings stad och kommun. Uppland. Ellinor Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:15

En vattenläcka i Lappgränd, Kyrkbacken. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Västerås 232:1. Lappgränd 3. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:16

Ytterenhörna kyrka. Ny vattenavledningsanläggning, ändring av bogårdsmur samt åtgärder i sakristia.  Antikvarisk rapport. Ytterenhörna kyrka. Ytterenhörna socken. Södertälje kommun.Södermanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:17

Eskilstuna logistikpark. Sju mesolitiska boplatser på Kjulamon. Arkeologiska undersökningar. Kjula 292, 293, 295, 296, 297, 298 och 299. Aspestahult 1:1, Aspestahult 1:3, Tveskifte 1:2, Kjula Åstorp 2:1, Kjula-Blacksta 1:5, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Karin Berggren, Fredrik Hallgren och Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:18Bilagor.

Bergs kyrka. Installation av klimatstyrningsanläggning. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1. Bergs socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:19

Ett Vendeltida hus vid Olofslund. Stolphus, härdar och en vridkvarn. Arkeologisk förundersökning. Boplats Eskilstuna 741. Slagsta 1:13 och 3:1. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:20.

Kv Tulpanen 18, Norrköping. Förundersökning. Fornlämning Sankt Johannes RAÄ 96. Fastigheten Tulpanen 18. Sankt Johannes socken. Norrköpings stad och kommun. Östergötland. Ellinor Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:22.

Stenens gravar. Folkvandingstiden och vikingatiden på Valhallavägen. Särskild arkeologisk undersökning. Sollentuna 285:1. Stenen 2. Sollentuna socken och kommun.Stockholms län. Uppland. Anna Arnberg, Anna-Lena Hallgren, Erica Strengbom, Ann Vinberg, med bidrag av Christina Svensson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:23.

Hammarslagg från 1600-1700-tal i Torshälla. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Torshälla, stadslager 95:1. Fastigheten Torshälla 5:8. Torshälla socken. Torshälla stad. Eskilstuna kommun. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:24.

Antoniternas konvent i Ramundeboda. Dubbelkällare, tegelugn, kalkugnar och bebyggelse från senmedeltid till 1700-tal. Arkeologiska undersökningar. Fornlämning Laxå 8:1. Ramundeboda 1:8. Laxå socken. Laxå kommun. Närke. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:25.

Anundshög och Badelunda Tibble. Boplatslämningar från yngre bronsålder, förromersk järnålder och medeltid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Boplats Västerås 1477. Boplats 1478. Långby 7:2 m. fl. och Badelunda Tibble 3:3 m. fl. Västerås socken. Västerås kommun. Västmanland. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:26.

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415. Eker 14:153, 14:161, 14:178. Örebro stad. Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27.

En el-ledning i Åkers Styckebruk. Schaktning vid ett järnåldersgravfält. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Åker 10:1. Åkers Styckebruk 1:219 och Stocken 3. Åkers socken. Strängnäs kommun. Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28.

Lista-Åsby. Särskild arkeologisk utredning. Lista-Åsby 2:15. Lista socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Ellinor Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:29.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1. Torshälla 5:8. Torshälla socken. Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30.

Valsjöskogen 2. Arkeologisk utredning, etapp 2. Tråsättra 1:14 m.fl. Österåkers socken och kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:31.

En gc-väg i sydvästra Eskilstuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Eskilstuna 45:1. Solåsvägen och Bergaåsvägen. Eskilstuna socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:32.

Näsängen. Arkeologisk utredning. Näs 7:1 m.fl. Österåkers socken och kommun. Stockholms län. Uppland. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:33.

Lista-Åsby transportväg. En fyndplats och en järnåldersboplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Lista 82:1 och 111. Lista-Åsby 2:15 och 5:2. Lista socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Ellinor Larsson med bidrag av Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:34.

Kumla kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur samt markundersökning. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kumla 66:1. Kumla klockargård 1:12. Kumla socken. Sala kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:35.

Roslagsbanan dubbelspår. Utredningsgrävningar vid Arninge och Ullna. Arkeologisk utredning, etapp 2. Arninge 4:1, Rydboholm 2:1. Täby och Östra Ryds socken. Täby och Österåker kommun. Stockholms län, Uppland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:36.

Västermo kyrka. Inre sanering och renovering 2012. Antikvarisk rapport. Västermo kyrka 1:1. Västermo socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Helén Sjökvist, Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:37.

Schaktövervakning Kalvsvik. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning samt antikvarisk kontroll. Kalvsvik 16:1 m.fl. Österhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:38.

Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1. Ramnäs socken. Västmanland. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:39.

Kristina kyrka. Ombyggnation av kök och förrådsutrymmen samt flytt av altare. Antikvarisk medverkan. Sala stadsförsamling. Sala kommun. Västmanland. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:40.

Tråsättra - gropkeramik i Åkersberga. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. RAÄ Österåker 553. Tråsättra 1:14. Österåker socken och kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:41.

Bälinge-Oppeby. Inför utvidgande av grustäkt. Arkeologisk utredning. Bälinge-Oppeby 1:6 m.fl. Bälinge socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:42.

Ett boplatsläge vid Eriksberg, Karlstad. Särskild arkeologisk utredning. Fintatorp 2:1. Karlstad socken. Karlstad kommun. Värmland. Ellinor Larsson med bidrag av Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:43.

Forsby kalkbrott. Fossil åker och förhistoriska boplatser. Arkeologisk utredning. Forsby 2:50. Österåkers socken. Vingåkers kommun. Södermanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:44.

Lerdalen/Gäddeholm. Sanering vid nedlagd tegelindustri. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Irsta 380:1. Gäddeholm 2:24. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:45.

Fredsgatan 11 i Sala. Schaktning i samband med oljesanering. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Fornlämning Sala stad 62:1. Bergmästaren 17. Sala stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:46.

Kallmora. Ny väg till Kallmorbergets deponi. Arkeologisk utredning. Gäsjö 6:1 och Kallmora 3:6. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Västmanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:47.

Skälsta. Ett schakt genom bytomten. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Överenhörna 73:1. Överenhörna-Sandtorp 2:1 och Nöttesta 5:1. Överenhörna socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:48.

En förhistorisk boplats i Rosersberg. Inför uppförandet av en telemast. Arkeologisk förundersökning. Rosersberg 11:15. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:49

Gillberga kyrka. Anläggande av askgravplats. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1. Gillberga socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport  2013:50.

Öja kyrka. Anläggande av askgravplats. Antikvarisk rapport. Öja 5:1. Öja socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:51.

En returpark i Rissne, Stockholm. Särskild arkeologisk utredning steg 1. Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26. Sundbybergs socken. Sundbybergs kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:52.

På väg till Gäddeholm. En stensträng vid Skojarbacken. Arkeologisk förundersökning Fornlämning Irsta 234:3. Limsta 1:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:53

Raksta. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2. Tyresö 1:1 och Raksta 1:817. Tyresö socken. Tyresö kommun. Södermanland. Anna Arnberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:54.

Björnö. Arkeologisk utredning etapp 1. Björnö 1:119, Östhamra 1:15 m.fl. Frötuna socken. Norrtälje kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:55.

Tortuna kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:56.

Rosersberg cirkulationsplats. Nya boplatser och gravar i Valsta och Lindsunda. Särskild arkeologisk utredning. Rosersberg 11:15 och 10:262. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:57.

Lista kyrka. Anläggande av askgravplats. Antikvarisk rapport. Lista 7:1. Lista socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:58.

Västermo kyrka. Anläggande av askgravplats. Antikvarisk rapport. Västermo kyrka 1:1. Västermo socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:59.

Sala sockenkyrka. Putsning av sockel. Antikvarisk rapport. Sala Klockaregård 1:2. Sala landsförsamling. Sala kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:60.

Möklinta kyrka. Friläggning av sockel. Antikvarisk rapport. Möklinta prästgård 5:1. Möklinta socken. Sala kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:61.

Överenhörna kyrka. Ny el- och styranläggning. Antikvarisk rapport. Överenhörna kyrka 1:1. Överenhörna socken. Södertälje kommun. Södermanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:62.

Köpings kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Innerstaden 1:31. Köpings socken. Köpings kommun. Västmanland. Tobias Mårud. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:63.

Övre bruket vid Bernshammar - påbörjad takomläggning m.m. Antikvarisk rapport. Valbricka 2:17. Bro socken. Köpings kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:64.

Nybyggnad vid Strömsholms slott. Ekonomibyggnader i anslutning till hus 11. Antikvarisk rapport. Kolbäcks socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:65.

Överenhörna kyrka. Antikvarisk kontroll. Ekensberg 1:1. Enhörna socken. Södertälje kommun. Södermanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:66.

Tidigmedeltid i Hallsta by. En oskiftad by i Västmanland. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Hallsta 1:2. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:67.

Omdaning av Munkgatan, Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Munkgatan, Vasagatan och kv.Ottar. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås stad. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:69.

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2. Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85. Dingtuna och Västerås socken. Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70.

Lånstaåsen. Planerad utvidgning av grustäkt. Arkeologisk utredning. Lånsta 1:18 m.fl. Kil och Romfartuna socknar. Västerås och Sala kommuner. Västmanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:71.

Fanna-Bahco. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2. Fanna 32:9 m. fl. Enköpings stadsregisterområde. Enköpings kommun. Uppsala län. Uppland. Ronnie Jensen med bidrag av Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:72.

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Toresund 48:1, 376 och 380. Rävsnäs 3:8. Toresunds socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73.

Särskild arkeologisk utredning i Lanna, Örebro län. Särskild arkeologisk utredning. Sättran 1:21. Hidinge socken. Lekebergs kommun. Örebro län. Närke. Ellinor Larsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:74.

En liten stenålderslokal i Stadsskogen. Kvartsfynd söder om Strängnäs. Förundersökning. Fornlämning Strängnäs 335:1. Strängnäs 2:1. Strängnäs socken. Strängnäs kommun. Södermanlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:75.

Tio schakt i Badelunda. Arkeologi mellan gravfälten Västerås 417:1, 418:1 och 430:1. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Västerås 3:69. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:76.

Kvarts vid Rikstens Friluftsstad. Avgränsande förundersökningar. Förundersökning. Fornlämning Botkyrka 492:1, 515:1 och 518:1. Riksten 9:2. Botkyrka socken. Botkyrka kommun. Stockholms län, Södermanlands landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:77.

Bergtäkt och röjningsrösen. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Fastigheterna Almby 11:167 och Ånsta 20:223. Örebro stadsregisterområde och Gällersta socken. Örebro kommun. Örebro län. Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:78.

En mellanmesolitisk boplats på Kjulamon. Arkeologisk förundersökning. Kjula 321 (tidigare Kjula 291). Aspestahult 1:1. Kjula socken. Eskilstuna kommun. Södermanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:79.  

Norrstens verksamhetsområde. Boplatslämningar i åkermark. Arkeologisk utredning. Södra Freberga 1:6, Nyckelby 5:9 och Sjöhamra 1:2. Västra Stenby socken. Motala kommun. Östergötlands län och landskap. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:80.

Sandviksvägen. Arkeologisk utredning etapp1. Ekeby 4:1, Väsby 1:88 m. fl. och Norrlöt 1:10. Ytterenhörna socken. Södertälje kommun. Södermanland. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:81.

Viggbyholms trafikplats. Inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Täby 170:1 och 616. Viggbyholm 74:1 m.fl. Täby socken. Täby kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:82.

"att den är urgammal och förmodligen kan räknas till rikets äldsta städer.". Nytt dateringsunderlag för Västerås historia. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Stora Gatan, Stadsparken. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:83.


2012

Sickelsjö gård Vård och underhållsplan. Sickelsjö 1:1. 1:9, 1:10 och Järnäs 2:2. Götlunda socken Västmanland. Lisa Skanser och Helén Sjökvist 2012. KM Sickelsjö vårdplan_med bilagor.

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:1.

Schakt för optofiberkabel i närheten av Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1. Hamngatan, Hökenbergsgränd, Kyrkogatan, Smedjegatan och Nygatan, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:2.

Under biskop Palmqvists rosenplanteringar. Schaktning för kabel vid Biskopsgården. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232:1. Hagbard 3, 4, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:3.

Kvarteret Spinnhuset. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sankt Johannes 96:1. Kvarteret Spinnrocken 5, 8, 9 och 14, Norrköpings socken, Norrköpings kommun, Östergötland.
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:4. Komplettering: Lagerbeskrivning, sektion 1-4.

Viggbyholms trafikplats i Täby. Förundersökning i avgränsande syfte och arkeologisk utredning. Fornlämning Täby 211:1-4. Viggbyholm 74:1 m.fl. Täby socken. Täby kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:5.

Karlskronaviken, Heliodal, Solliden och Södra Ekdalen i Rönninge. Arkeologisk utredning. Uttringe 1:115 m.fl. Salem socken och kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:6.

Bergs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1, Bergs socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:7.

Kungs Barkarö, Torpa och Björskogs kyrkor.
Installation av inbrottslarm. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:8, Kungs-Barkarö prästgård 1:2, Himmelsberga 8:1, Björskogs socken, Kungs Barkarö socken, Torpa socken, Västmanlands län. Boel Melin och Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:8.

Odensvi kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Odensvi prästgård 3:7, Odensvi socken, Köpings kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:9.

Avgränsade boplatslämningar i Slagsta. Stolphål, härdar och kulturlager. Förundersökning i avgränsande syfte. Bytomt Eskilstuna 285:1-2, Gravfält Eskilstuna 307:1, Stensättningar Eskilstuna 311:1-2. Slagsta 1:13, Eskilstuna socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:10.

Roslagsbanan dubbelspår. Sträckorna Roslags Näsby-Visinge, Täby Kyrkby-Kragstalund och Viggbyholm-Rydbo. Arkeologisk utredning. Etapp 1 och 2. Täby och Ryds socken, Täby och Österåkers kommun, Uppland. Henrik Runeson.  Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:11.

Näshulta-Svalboviken. Planerad dragning av elkabel. Arkeologisk utredning. Näshulta socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Henrik Runesson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:12

Elkabel kring Uttersvik och Skarastugan. Arkeologisk utredning. Nävekvarn 7:333 m.fl. Tunaberg socken, Nyköping, Södermanland. Henrik Runeson och Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:13.

Kraftledning i Skultuna. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Skäddunga 4:1, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:14.

Skogs-Ekeby, Tungelsta. Avgränsning av gravfältet Västerhaninge 82:1. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 82:1. Skogs-Ekeby 6:116, Västerhaninge sn, Haninge kommun, Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:15.

Västerås domkyrka - ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås stad. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:16.

Lertäkt vid Gillberga by. Arkeologisk särskild utredning. Gillberga 3:8, 6:5 och 6:7, Vitninge socken, Heby kommun, Uppsala län. Britta Kilhlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:17.

Berg, Svedvi och Säby kyrka. Installation av inbrottslarm. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1, Berga 4:21, Säby prästgård 3:1. Berg, Svedvi och Säby socknar, Hallstahammars kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:18.

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232:1. Kv. Kol 15, Sturegatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19.

Från Flyberget till Skutberget. Särskild utredning inför planerad utbyggnad av vindkraft. Sundborns, Svärdsjö och Vika socknar, Falu kommun, Dalarnas län. Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:20.

Polhemshjulet i Norberg. Nyte av korgstång. Kylsbo 3:16, Kylsbo 23:1, Norbergs by 7:13. Norbergs socken, Norbergs kommun, Västmanland. Helén sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:21.

"Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad, ...". Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Smedjegatan, Sturegatan. Västerås Domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:22.

Riksväg 49 - Öna. Järnframställning i skogsbrynet. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Askersund 232 och 233. Öna 1:4, Askersunds socken, Askersunds kommun, Örebro län, Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:23.

Vargbacken. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Brunn 1:1, Ingarö socken, Värmdö kommun, Uppland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:24.

Riksväg 51. Delen Pålsboda-Svennevad. Arkeologisk utredning etapp 1. Sköllersta och Svennevads socknar, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:25.

Harakers kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Harakers prästgård 1:4, Harakers socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:26.

Fler förhistoriska spår vid Anundshög. VA-ledning mellan Myrby och Hälla. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Antikvarisk kontroll. Badelunda-Tuna m.fl. Västerås socken (tidigare Badelunda socken), Västerås kommun, Västmanlands län. Christina Svensson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:27.

Kulturlager i Västerås och ett gjuteri från 1300-talet. Ombyggnad av Domkyrkoesplanaden och angränsande gator. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås Domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:28.  Bilagor.

Björke. Gravfält och härdar i Västerljung. Förundersökning samt skadeinventering och återställning. Västerljung 284, 285, 286, 287 och 2:1, Björke 3:17 och 3:1. Västerljung socken, Trosa kommun, Södermanland. Anna Arnberg och Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:29.

Irsta kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Irsta kyrkby 9:1, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:30

Tortuna kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Tortuna prästgård 1:9. Tortuna socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:31.

Valsjöskogen. Arkeologisk utredning, etapp 1. Tråsättra 1:14 m.fl. Österåker socken och kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:32.

Ingelsta gård. Boplatslämningar från äldre järnålder. Arkeologisk särskild utredning etapp 2. Tönsta 4:8. Lundby socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:33.

Skinnskattebergs kyrka. Installation av fjärrvärme. Antikvarisk rapport. Prästgården 1:149, Skinnskattebergs socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:34.

Ett schakt för elkabel vid Tova, Ripsa. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Ripsa 127. Ripsa-Edeby 2:6. Ripsa socken. Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:35.

Färsknings- och masugnsslagg i Ombenning. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västervåla 14:1. Ombenning 2:3, 3:3, 2:6 och 3:9. Västervåla socken. Fagersta kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:36.

Schakt i kvarteret Jakob Större 13. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Stockholm 103:1. Kvarteret Jakob Större 13. Stockholm stad. Stockholms kommun. Uppland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37.

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred. Schakt för bergvärme. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Mariefred 21:1. Fastigheten Kungshusen 1. Mariefred socken. Strängnäs kommun. Sörmland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:38. 

Arkeologi inför nedgrävning av luftledning vid Skällsta och Stigtomta-Brink. Boplatslämningar från mellersta bronsålder och yngre förromersk järnålder vid Skällsta. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning. Härd Lunda 281. Boplats Lunda 282. Gravfält Stigtomta 13:1. Skällsta 1:7, 3:5 och 5:2. Stigtomta-Brink 1:7. Stigtomta-Eneby 2:16. Lunda socken. Nyköpings kommun. Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:39.

Kungsåra kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Kungsbyn 12:1. Kungsåra socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:40.

Mörbytorp. Ensammliggande härd och sentida odlingsrösen. Arkeologisk utredning. Tureholm 2:249, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa, Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:41.

Hillesta. Ytterligare lämningar i rikt kulturlandskap. Arkeologisk utredning. Hillesta 3:1. Västerljung socken. Trosa. Södermanland. Henrik Runesson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:42.

Västerås Barkarö kyrka. Inre renovering 2012. Antikvarisk rapport. Barkaröby 1:17. Västerås Barkarö socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:43.

Djulö. Nyfunna gravar och boplatser på Katrineholmsåsen. Arkeologisk utredning. Djulö 2:3 m.fl. Katrineholms stad och kommun. Södermanlands län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:44.

I skuggan av Anundshög. Forskningsgrävningar i Badelunda. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 430:1, 1465, 1466, 1467. Långby 7:1, Skälby 3:6. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Anna Arnberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:45.

Ytterenhörna kyrka III. Antikvarisk kontroll. Ytterenhörna kyrka. Enhörna socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Södermanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:46.

Stenålderslämningar i Smedstorp. Arkeologisk utredning. Tureholm 2:277, 2:355. Trosa-Vagnhärad socken. Trosa kommun. Södermanlands län. Elin Fornander, Fredrik Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:47.

Det medeltida hospitalet i Skänninge. En självhushållande gård i stadens utkant. Särskild arkeologisk undersökning. Fornlämning Skänninge stad 52:1. Skänninge 3:1. Skänninge stad. Mjölby kommun. Östergötlands län. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:48.

Göta landsväg och gravfält i Årsta. Förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Brännkyrka 77:1 och Stockholm 227. Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Stockholms stad. Stockholms län. Södermanland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:49.

Ett fjärrvärmeschakt i Brunnsgatan, Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sala 62:1. Kv. Skinnaren 2. Sala stadsförsamling. Sala stad. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:50.

En ledningsdragning för fjärrvärme i Sigurdsgatan, Västerås. Särskild utredning etapp 2. Kv. Sigvald. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:51.

Bäckbymotet. Inför planerade säkerhetshöjande åtgärder. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 267:1-2, 271:1-3 och 307:1. Bäckbymotet. Västerås socken (f.d. Lundby) Västerås. Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:52.

Södra Ekdalen. Gravar och boplatslägen vid Karlskronaviken. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämning Salem 305:1. Uttringe 1:181 m.fl. Salem socken och kommun. Stockholms län. Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:53.

Fjärrvärme i kv. Färgaren, Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sala 62:1. Färgaren 8. Sala stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:54.

Rådhuset i Köping. En markundersökning inför ett trappbygge. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Köping 148:1. Rådhuset Kv. Dana 10. Köpings stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:55.

En ledningsdragning vid Kungsgården, Arboga. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Arboga 34:1. Kungsgården 3. Arboga stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:56.

Crugska gården i Arboga. Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1. Fältskären 2. Arboga stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57.

I fornlämningsrik miljö. Schaktning vid ett gravfält. Arkeologisk utredning. Fornlämning Kolbäck 335:1 och 289:1. Strömsholm 8:67. Kolbäck socken. Hallstahammars kommun. Västmanland. Karin Berggren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:58.

Steinerområdet Ytterjärna-Nibble. Arkeologisk utredning. Säby 5:1. Ytterjärna socken. Södertälje kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:59.

Schaktövervakning Björksättra. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. RAÄ Huddinge 452. Björksättra 1:3. Huddinge socken och kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:60.

Härads hytta. Masugn, hyttbacke samt hus från medeltiden och efterreformatorisk tid. Arkeologiska särskilda undersökningar. Norberg 42:1 och 499. Gäsjö 6:1. Norbergs socken. Norbergs kommun. Västmanlands län. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:61.

Harakers kyrka. Dränering och tillgänglighetsanpassning. Antikvarisk rapport. Harakers prästgård 1:4. Harakers socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:62.

Irsta kyrka. Vattenavledning och förbättrat åskskydd. Antikvarisk rapport. Irsta kyrka 9:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:63.

Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Sturegatan. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:64.

Tungelsta Lillgården. Arkeologisk utredning. Stav 1:38. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:65.

Medåkers kyrka. Rengöring och mögelsanering av väggar, valv samt komplettering av inventarier. Antikvarisk rapport. Medåkers prästgård 2:1. Medåkers socken. Västmanland. Boel Melin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:66.

Västerås Barkarö kyrka - installation av ny larmanläggning. Barkaröby 1:17. Västerås Barkarö socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:67.

Sura nya kyrka. Återställande efter kopparstöld. Antikvarisk rapport. Västsura 10:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:68.

Irsta kyrka – utvändig renovering. Antikvarisk rapport. Irsta kyrka 9:1. Irsta socken. Västerås kommun. Västmanland. Boel Melin, Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69.

Schaktningar för kabel i Gillberga och Berg. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämningar Irsta 145:1 m.fl. Irsta-Gillberga 3:1, Gäddeholm 2:5, 2:64. Irsta Socken. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:70.

Efraimsbergsvägen i Täby. Efterreformatorska lämningar samt en bronsåldershärd. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Täby 464:1. Kyrby 2:1. Täby socken. Täby kommun. Uppland. Jan Ählström med bidrag av Nathalie Dimc. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:71.

Möklinta kyrka och Sala sockenkyrka. Tjärning och åtgärdande av spåntak. Antikvarisk rapport. Möklinta prästgård 5:1, Sala klockaregård 1:2. Möklinta socken och Sala landsförsamling. Sala kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:72.

Stora Rytterna kyrkoruin. Restaureringsåtgärder 2011, etapp V. Antikvarisk rapport. Lundby 4:1. Rytterne socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:73.

Brunna-Björnbro. Tilläggsinventering. Arkeologisk utredning, etapp 1. Lundby 1:2 M.fl. Yttergrans socken. Håbo kommun. Uppland. Jan Ählström med bidrag av Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:74.

Valla, Linköping. Inför kommande byggnation och bomässa. Arkeologisk utredning, etapp 1. Valla 1:2 och Intellektet 1. Linköpings stad. Linköpings kommun. Östergötland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:75.

Jordkabel Bygget 1:1 m.fl. Arkeologisk utredning. Bygget 1:1 m.fl. Dunker socken. Flen kommun. Södermanlands län. Britta Kihlstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:76.

Kungsåra kyrka - ommålning av sakristietak. Antikvarisk rapport. Kungsbyn 12:1. Kungsåra socken. Västerås kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012: 77.

Karbennings ödekyrkogård. Skydd och vård av fast fornlämning. Fornlämning Karbenning 37:1. Karbenningby S:5 (skifte 1). Karbennings socken. Norberg kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:78.

Tungelsta-Hemfosa. Inför dubbelspår och ersättningsvägar för Nynäsbanan. Arkeologisk utredning. Bl.a. Västerhaninge 564:1 och 565:1. Västerhaninge socken. Haninge kommun. Stockholms län. Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:79.

Boplats vid Boda. Förundersökning. Fornlämning Näshulta 123. Boda 1:1 m.fl. Näshulta socken. Eskilstuna kommun. Södermanland. Henrik Runeson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:80.

En liten boplats i Rosersberg Södra Industriområde. Arkeologisk förundersökning. Rosersberg 11:15. Norrsunda socken. Sigtuna kommun. Stockholms län. Uppland. Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:81.

En kulvertrenovering vid Bellevue. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 12:1. Västerås 4:88. Skerike socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:82.

Schaktning för dagvattenbrunnar i Arboga. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Arboga 34:1. Hamngatan-Herrgårdsgatan. Arboga stadsförsamling. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:83.

Önsta gård. Detaljplanärende inför anläggande av en galoppbana. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Önsta 1:1, Önsta gård. Bro socken. Upplands-Bro kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:84.

Miljötekniska undersökningar på Oljeön. Ändring av byggnadsminne. Antikvarisk rapport. Ängelsberg 1:20. Västervåla socken. Fagersta kommun. Västmanland. Lisa Skanser. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:85.

En vattenläcka i Rektorsgatan, Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Rektorsgatan 18. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:86.

Akalla. Ett skärvstensflak, stensättningar och agrara lämningar. Särskild utredning och förundersökning samt särskild undersökning och förundersökning. Fornlämning Sollentuna 190:1-3 samt Sollentuna 448. Akalla 4:1. Sollentuna socken. Stockholms kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:88.

Skänninge. Ett gravfält från äldre järnålder samt ett hus och två gravar från sen vikingatid-medeltid. Särskild arkeologisk undersökning. Fornlämning Skänninge 37:1. Östanå 6:1 och Skänningen 3:1. Skänninge stad. Mjölby kommun. Östergötlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:89. Bilagor.

Rengöring av valv i Västerås domkyrka. Etapp V. Antikvarisk rapport. Domkyrkan 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västerås stad. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:90.

Björnbro. Arkeologisk särskild utredning etapp 2. Boplatsläge. Skörby 5:1. Yttergrans socken. Håbo kommun. Uppland. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:91.

Bjurhovda fritidspark. Från lekpark till temapark. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Västerås 459:3. Västerås 3:24, 3:65, Stenåldern 8. Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:92

Angarns kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Angarns kyrka. Angarns socken. Vallentuna kommun. Stockholms län. Uppland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:93.

Västra Skedvi kyrka. Fönsterrenovering 2011-2012. Antikvarisk rapport. Skedvi prästgård 1:20. Västra Skedvi socken. Köpings kommun. Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:94.

Fjärrvärmeschakt i Badhusgatan och Domkyrkoesplanaden. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanlands län. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:95.

Svinnegarns-Lundby. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Svinnegarn 34:1. Lundby 1:2. Svinnegarns socken. Enköpings kommun. Uppland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:96.

Hyttområde i Snytsbo. Hyttbacke med färskningsslagg och bokad malm. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Karbenning 66:1. Högfors 1:20. Karbennings socken. Norbergs kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:97.

Skadade järnåldersgravar i Kalvsvik. Arkeologisk efterundersökning, skadedokumentation och bevarandeåtgärder. RAÄ Österhaninge 178:1. Kalvsvik 16:1. Österhaninge socken. Haninge kommun. Södermanland. Elin Fornander. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:98.

Arninge resecentrum. Förundersökning. Fornlämning Täby 92:1, 106:1, 270:1, 430:1-3, 431:1, 432:1 och 432:1. Arninge 5:1 m.fl. Täby socken. Täby kommun. Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:99.

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1. Kv. Herrgården. Arboga stadsförsamling. Arboga kommun. Västmanlands län. Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100.

Gårdskäl - ett gravfält och en bytomt vid Skiftinge. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Eskilstuna 245:1-2 och 432:1. Skiftinge 1:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanlands län och landskap. Maud Emanuelsson, Jonas Ros, Henrik Runeson, Erica Strengbom & Ann Vinberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:101Bilagor.


2011

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Grönö 1:1, Björskogs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:1.

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1. Lasjö 1:21, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanland. Jenny Holm. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2. 

Fredstorget i Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sala stad 62:1. Fredstorget och södra Esplanaden, Sala stadsförsamling, Sala kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:3.

Medåkers kyrka - nytt styr och övervakningssystem. Antikvarisk rapport. Medåkers prästgård 2:1, Medåkers socken, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:4.

Två kabelschakt i Trädgårdgatan och Strandparken, Arboga. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1. Kv Gäddgården och Strandparken, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:5.

Bebyggelsen i Drumlinområdet. Riksintresseområde T10. Kulturhistorisk utredning. Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby socken. Hallsberg, Kumla, Lekeberg kommun, Närke. Boel Melin och Helén sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6.

Loge i Tuna. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Dingtuna - Tuna 1:7, Dingtuna socken, Västmanland. Helén sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:7.

Fiberkabel vid Västerås slott. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kv. Olympia, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:8.

Skerike kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Skerike by 4:10, Skerike socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:9.

Stora Dicka. schaktningsövervakning invid plats med tradition om Kyrkbacke. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Folkärna 67:1 och 68:1-3. Stora Dicka 29:1, Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarnas län. Jonas Ros. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:10.

Ett fjärrvärmeschakt i Arboga. Arkeologisk antikvarisk rapport. Fornlämning Arboga 34:1. Helge And 16, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:12.

Torpen och byarna. Kompletterande särskild utredning, etapp 2 inom Västra Erikslundsområdet. Bälby, Froby och Ytterhälla, Dingtuna socken och Västerås stad. Skälby och Gilltuna i Västerås stad (f.d. Lundby socken), Västerås kommun, Västmanland. Ronnie Jensen med bidrag av Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:13.

Provborrningar i Arboga. Provtagning med skruvborr för analys av förorenad mark. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1. Kvarteret Kapellet 1, Sturestaden 3:1, Sturestaden 3:2, Harneskmakaren, Olof Ahllöfs park, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:14.

Sala sockenkyrka. Omläggning av spåntak. Antikvarisk rapport. Sala klockargård 1:2, Sala landsförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:15.

Lapphyttans masugn. Undersökning av grundkonstruktionen under den medeltida masugnen. Arkeologisk förundersökning, forskningsgrävning. Fornlämning Karbenning 22:1. Fastigheten Olsbenning 1:4, Karbennings socken, Västmanland. Catarina Karlsson, Ing-Marie Pettersson Jensen, Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:16.

I skuggan av Köpings rådhus. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Köping 148:1. Dana 10, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:17.

Ett kabelschakt i Arboga. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Arboga 34:1, Strandvägen, kv. Skolstugan, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:18.

Hubbo kyrka-ny brand och inbrottsanläggning. Antikvarisk rapport. Hubbo Prästgård 1:5, Hubbo socken, Västmanland. Boel Melin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:19.

Östanhede hytta. Ett hytt- och hammarområde vid Årängsån. Schaktningsövervakning vid kabeldragning. Fornlämningarna By 52:1 och 306:1 inom fastigheterna Östanhede 31:1 och 34:1, By socken, Avesta kommun, Dalarna. Ronnie Jensen, Ing-Marie Pettersson Jensen, Peter Lindbom. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:20.

Arkeologiska undersökningar utefter en VA-ledning på Kärrbolandet-bland annat av en gårdslämning med vendeltida bronsgjuteriverksamhet. Irsta och Kärrbo socknar, Västerås kommun, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:21.   Bilagor.

Dingtuna kyrka. Tidigmedeltida kyrkogårdslager och en återupptäckt undersökning av en romansk kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Dingtuna kyrka. Dingtuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:22.

Husberget i Torshälla. Från kunglig borg till gasoltank. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Torshälla 95:1 och 71:1. Fastigheten Krögaren 9/10, Torshälla socken, Södermanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:23.

Kyrkogårdslager tillhörande Västerås domkyrka. Schakt för belysningsstolpar i Biskopsgatan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Biskopsgatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Jonas Ros. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:24.

Norra Östervik. Nya tomter på Udden. Arkeologisk utredning. Karlskoga Östervik, Karlskoga socken, Örebro län, Värmland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:25.

Erikslund och Bäckbymotet. Särskild utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Västerås 4:85 och Bäckbymotet. Västerås socken (f.d. Skerike sn), Västerås kommun, Västmanland. Christian Gatti. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:26.

Schaktning för optokabel i Skyttinge. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Tumbo 28:1-2. Skyttinge 2:2 m.fl, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:27.

Grop i grus. En kulturhistorisk pilotstudie om gropar i Badelundaåsen. Västerfärnebo socken och Västerås stad, Sala och Västerås kommuner, Västmanland. Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:28.

"Västerås är en ganska stor och vacker uppstad, ...". Arkeologiska iakttagelser intill en varutunnel. Arkeologisk förundersökning i form av schaktnigsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Smedjegatan, Hantverkaregatan och Torggatan. Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:29.

Aseatorget. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Ottar 5, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Karin Nordström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:30.

En minneslund vid Mosjö kyrka. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Mosjö nr 58. Mosås 6:21, 6:38, Mosjö socken, Närke. Karin Nordström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:31.

Arkeologisk utredning inför nedgrävning av luftledning - Skällsta och Rällinge. Särskild arkeologisk utredning. Rällinge 4:3, Skällsta 1:7 m.fl., Lunda och Stiftomta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Maud Emanuelsson med bidrag av Britta Kilhstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:32.

Bergs kyrka. Nya landgångar på vinden. Antikvarisk rapport. Bergs prästgård 2:1, Bergs socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:33.

Nya Kalmarsand. Arkeologisk utredning steg 1. Håbo allmänning, Bista 4:10, Stora Ullevi och Spånga 1:9, 2:1. Bro, Håtuna, Kalmar och Låssa socknar, Håbo kommun, Uppland. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:34.

Säterbo kyrka. Säkring av tunnvalv, lagningsarbete på takstolar samt invändig rengöring och avfärgning. Boel Melin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:35.

Ledningsschakt vid Domkyrkan. Arkeologisk antikvarisk rapport. Fornlämning Västerås 232:1. Domkyrkan 1, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås stad, Västmanland. Ulf Alström.
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:36.

En ledningsdragning i Östra Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1. Kvarteret Gåsen 4, 5, Köpings stadsförsamling, Köping, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:37.

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1. Kvarteret Huld, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38.

Arkeologisk utredning inför ny markkabel - Edeby i Ripsa socken. Särskild arkeologisk utredning. Ripsa-Edeby 2:6, Ripsa socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Maud Emanuelsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:39.

Odensvi kyrka. Omläggning av tak. Antikvarisk rapport. Odensvi prästgård 3:7, Odensvi socken, Köpingskommun, Västmanland. Helén sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:40.

Fyra vindkraftverk vid Läppe. Särskild utredning. Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl., Västra Vingåkers och Österåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41.

En el-ledning vid Tova, Ripsa. Särskild utredning. Ripsa-Edeby 2:6, Ripsa socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Jan Ählström.  Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:42.

Torresta-Talltorp och S:t Erik. Arkeologisk utredning steg 1. Torresta, Talltorp, Viby, Vibylund, Tureberg, Bistaborg och Frösunda. Kalmars socken, Håbo kommun, Uppland. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:43.

Schaktning i Söderstaden i Norrköping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning RAÄ 96. Kvarteret Aspen och Tulpanen, S:t Persgatan, Olai kyrkogata och Hötorget, Norrköpings stad, Östergötland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:44.

Garverikar i kvarteret Garveriet. 1800-talslämningar i Strängnäs. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Strängnäs 314:1. Garveriet 3. Strängnäs stad. Strängnäs kommun. Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:45.

Arboga hospital. Avgränsning av fornlämning. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Arboga stad 40:1. Kvarteret Harren 2, Arboga stad, Arboga kommun, Västmanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:46.

En ledningsförläggning inom ett gravfält i Sollentuna. Schaktningsövervakning. Fornlämning Sollentuna 268:1. Vinättikan 5, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:47.

Skultuna kyrka-fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Skultuna by 3:1, Skultuna socken, Västmanland. Boel Melin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:48.

Väg 56, Västerås-Sala. Inför utbyggnaden till mötesfri landsväg. Särskild utredning, etapp 2. Romfartuna och Kila socken, Västerås och Sala kommun, Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:49. Bilagor.

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansby. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 80:1. Bråfors 1:13, Norbergs socken, Norbergs kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50.

Motala Innerstad. Arkeologisk utredning. Motala Innerstad 1:33 och 2:1, Motala socken, Motala kommun, Östergötland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:51.

Nya tomter vid Läppe. Arkeologisk utredning. Lindebol 1:20, Västra Vingåkers socken, Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52.

Lagersbergs säteri. Kulturlager i fjärrvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning. Lagersberg 2:3. Fornlämning Eskiltuna 155:1. Eskilstuna socken (tidigare Fors), Södermanland. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:53.

Brattberget vid Arboga. Torpbebyggelse i Södra skogen. Arkeologisk utredning etapp 1. Arboga stad 59. Brattberget 1:83, 1;84, 1:85, 1:86, 1:87, 1:89, 1:90 och 1:2, Arboga stad, Arboga, Västmanland. Örjan Hermodsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:54.

Ytterenhörna kyrka II. Antikvarisk kontroll. Ytterenhörna kyrka, Enhörna socken, Södertälje kommun, Södermanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:55.

Minneslund vid Himmeta kyrka. Ändring av minnesplats. Antikvarisk rapport. Sticklinge 11:1, Himmeta socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:56.

Schaktning för fiberkabel i Arboga. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Arboga 34:1. Kapellgatan, Trädgårdsgatan och Bergsgränd, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:57.

Ekeby gård. Arkeologisk utredning. RAÄ Eskilstuna 577:1. Ekeby 3:1, Eskilstuna socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Kristina Jonsson. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:58.

Mörby och Ånsta. Arkeologisk utredning. Mörby 5:1 m.fl., Turinge och Södertälje socknar, Nykvarns kommun, stockholms län. Britta Kilhstedt. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:59.

Förbifart Norrtälje. Del av gård och gravfält från yngre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Frötuna 171-173 och Norrtälje 24:2. Görla 8:1 och Tälje 4:45, Frötuna och Norrtälje socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, Uppland. Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:60 och bilagor

En hög med sprängsten i Brunna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västra Ryd 98:1. Viby 19:1, Västra Ryd socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61.

Skinnskattebergs kyrka. Schaktning för fjärrvärme. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Prästgården 1:149, Skinnskattebergs socken, Västmanland. Ulf Alström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:62.

Hallunda gård. Arkeologisk utredning etapp 1. Hallunda 4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42, Botkyrka socken, Botkyrka kommun, Södermanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63.

Hallinge. Schaktningsövervakning intill en hällristning. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Salem 327:1. Hallinge 1:1, salems socken, salems kommun, Stockholms län. Anna Arnberg. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:64.

Erikslundsområdet i Västerås. Kv Traversbanan. Förundersökning. Fornlämning Dingtuna 593. Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västerås, Västmanland. Jan Ählström. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:65.

Säby kyrka. Tjärstrykning av tak 2010. Antikvarisk rapport. Säby prästgård 3:1, Säby socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:66.

Åkrar vid Munkgruvan. En kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 i samband med ombyggnad av riksväg 68, delen Fagersta-Norberg. Norbergs socken och kommun, Västmanland. Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:67.

Mörtsjön. Lämningar från stenålder och historisk tid. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kalsta 3:1 och 4:1, samt Oxlångstorp 1:1. Floda socken. Katrineholms kommun. Södermanlands län. Jenny Holm. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:68.

Östjädra. Mynt nummer 2 149. Särskild utredning, etapp 2. Fornlämning Dingtuna 378:1. Östjädra 1:7, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:69.

Gamla vägar och rövarkulor. Arkeologisk antikvarisk kontroll vid återställningsarbeten av äldre landsväg utmed riksväg 70, delen Broddbo-Brovallen. Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanland. Ronnie Jensen. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:70.

Romfartuna. Ny el- och värmeanläggning. Antikvarisk rapport. Romfartuna prästgård 1:3, Romfartuna socken, Västmanland. Boel Melin. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:71.

2010

Fivelstad 61. Boplats och odlingslämningar vid Sund. Arkeologisk förundersökning. Fivelstad 61. Sund 1:5, 4:1, 4:6 och S:2, Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Katherine Bless Karslen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:1.

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll. Kolbäcks kyrka 1:19. Hallstahammars kommun. Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:2.

Harakers kyrka II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Harakers prästgård 1:4. Harakers socken. Västerås kommun. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:3.

Aggarön i Mälaren. Schaktning för ledningsdragning. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Kärrbo 300. Aggarön 1:1. Kärrbo socken. Västerås, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:4.

”Man kan nu intet weta at berätta, enär denne Staden aldra först blivit anlagd och upbygd…”. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås 1:1. Västerås stadsförsamling. Västerås. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:5.

Nya textilförvaringsskåp – Lundby och Kärrbo kyrkor. Antikvarisk kontroll. Kanik- Lundby 2:2. Lundby socken. Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:6.

Fullerö säteri. Schaktning vid byggnadsminne. Antikvarisk kontroll. Fullerö 1:1. Västerås- Barkarö socken. Västerås kommun. Västmanland. Anna Güthlein & Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:7.

Högby 87:1. Ett gravfält från äldre järnålder. Kompletterande förundersökning. Fornlämning Högby 87:1. Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:8.

Jutekärret. Träkonstruktioner i en våtmark vid Anundshög. Forskningsgrävning. Fornlämning Västerås 431. Tibble 3:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström, Anna Arnberg, Stefan Elgh & Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:9.

Skultuna kyrka - invändig renovering. Antikvarisk kontroll. Skultunaby 3:1, Skultuna socken, Västerås, Västmanlands län. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:10.

Fjärrvärme i V. Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1. Västra Långgatan, kv. Edda. Köpings stadsförvaltning. Köpings kommun. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:11.

Romfartuna kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Romfartuna 33:1. Romfartuna Prästgård 1:3. Romfartuna socken. Västerås kommun. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:12.

Västermo kyrka. Förundersökning etapp 2. Västermo kyrka, Västermo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:13.

Hacksta industriområde i Västerås, södra delen. Två järnåldersgravfält samt sentida agrara lämningar. Förundersökning. Fornlämning Västerås 300:1–2, 1326–1331, 1335 och 1355. Västerås 2:110, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västmanland, Västmanlands län. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:14.

Attersta. Fossil åker, skärvstenshög och medeltida gård. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Fornlämning Gällersta 39:1. Attersta 7:8. Gällersta socken. Örebro kommun. Närke. Katherine Bless Karlsen, Alexandra Nylén, Jonas Ros, Kaisu Anttila, Henrik Runeson & Anna Lihammer. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2010:15.

Kila kyrka - takomläggning. Antikvarisk rapport. Kila prästgård 1:26, Kila socken, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16. 

En provgrop vid det gamla Rådhuset. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Oden, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:17.

Medeltida masugn, hyttbacke och bebyggelselämningar vid Härad. Väg 68, delen Norberg – Avesta. Förundersökningar. Fornlämning Norberg 42:1, 495 och 494. Gäsjö 6:1, Norbergs socken, Västmanland. Jonas Ros. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:18

Västgötegatan i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Västgötegatan, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. Jonas Ros. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:19.

Rengöring av valv i Västerås domkyrka. Etapp IV. Antikvarisk rapport. Domkyrkan 1 Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:20.

Bultlokalen i Hallstahammar. Byggnadsminnesutredning. Hallsta 3:7, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Boel Melin, Helén Sjökvist. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2010:21

Kungsåra kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kungsåra 189:1, Kungsbyn 12:1, Kungsåra sn, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:22.

Rytterne kyrka. Installation av brand- och inbrottsanläggning. Antikvarisk rapport. Fiholm 1:2, Rytterne socken, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:23

Kungsåra kyrka. Installation av brand- och inbrottsanläggning. Antikvarisk rapport. Kungsbyn 12:1, Kungsåra socken, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:24

Västerås biskopsgård. Interiör renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Hagbard 4, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25.

En fotbollsplan intill Väsby kungsgård. Arkeologisk särskild utredning etapp 2. Kristina 4:4, Sala sn, Sala kn, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:26.

Stora Rytterne kyrkoruin. Restaureringsåtgärder 2009, etapp III samt bortschaktning av skräphögar vid ruinen. Antikvarisk rapport. RAÄ 51, Lundby 4:1, Rytterne socken, Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:27.

Brottsplats 70. Arkeologisk förundersökning inför ombyggnad av riksväg 70, delen Broddbo–Brovallen. Stenbrotten Västerfärnebo 530:1–2 och 531:1 inom Mälby 2:10, Norrsalbo 2:12, Nötmarken 2:11 och Tappebo 1:8 samt kolningsområdet 542:1 inom Hedåker 1:7. Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanland. Ronnie Jensen & Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:28.

Snickarbod vid Fullerö slott - Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ. Antikvarisk rapport. Fullerö 1:1, Västerås Barkarö socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:29.  

Södra Tvärleden. Järnåldersgård och röjningsröse. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning Mosjö 69 och Gällersta 93:1. Mosjö-Sättertorp 1:2 och Attersta 1:7, Mosjö socken och Gällersta socken, Örebro kommun, Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:30.

Gamla färdvägar i Håbo. Arkeologisk utredning steg 1. Håbo allmänning 1:4, Draget 1:1, 1:2, 1:3, Spånga 1:7, 1:9, Stora Ullevi 1:1, Bro, Håtuna och Kalmars socknar, Håbo kommun, Uppland. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:31.

En stenträng vid Jölmesta. Särskild utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Dingtuna 747. Jölmesta 1:1, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:32.

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Örebro 83:1. Järntorget, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:33.

Magasinsbyggnad i Gocksta. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Gocksta 2:2, Skultuna socken, Västmanland.  Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:34.

Björskogs kyrka. Renovering av fönster 2009. Antikvarisk rapport. Björskogs prästgård 4:4, Björskogs socken, Västmanland. Anna Güthlein, Boel Melin & Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:35.

Under Rocklundas bollplaner. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 34:1 m.fl.. Rocklunda, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36.

Skillingeudds sommarstugeområde. Byggnadsantikvarisk rapport. Skillinge 2:37 m.fl., Kung Karls socken, Södermanland, Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:37. 

Väg 56, Västerås-Sala. Inför utbyggnaden till mötesfri landsväg. Utredning, etapp 1. Hubbo, Romfartuna och Kila socken, Västerås och Sala kommun, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:38.

Kajmuren vid stadsparken II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:39.

Ett fjärrvärmeschakt i Ö. Långgatan, Köping. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Köping 148:1, Östra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:40.

Samfälligheten Vällingklockan. Förundersökning. Fornlämning Västerås 271:1. Samfälligheten Vällingklockan, Västerås socken (f.d. Lundby sn), Västmanland. Christian Gatti. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:41.

Omdaning av Ö. Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1, Östra långgatan, Köpings stadsförsamling, Köping, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:42.

Rörarbeten vid Turbinbron. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Slottsgatan, Fiskartorget, Västerås stadsförsamling, Västerås stad, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:43.

En VA-läcka i Biskopsgatan. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1, Biskopsgatan, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:44.

Fem schakt för informationsskyltar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. V. Ringvägen, N. Källgatan, Vasagatan, Kopparbergsvägen, Stora Gatan, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:45.

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 636:1–6. Västerås 4:86, Västerås (f.d. Skerike) socken, Västerås kommun, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46. 

Nybyggnation i Aberga. En ensamliggande stensättning från förromersk järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Tillberga 193. Aberga 1:2, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:48.

Sankt Nicolai kyrka – takomläggning. Antikvarisk rapport. Sturestaden 3:5, Arboga landsförsamling, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:49.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammatr 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3, Glanshammar socken, Örebro kommun, Närke. Jenny Holm. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50.


Gällersta.
Arkeologisk utredning. Gällersta Klockarbol 1:4, Gällersta socken, Örebro kommun, Närke. Jenny Holm. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:51.

Norra Mos. Säbylundsboplatsen. Arkeologisk utredning. Fornlämning Kumla 156:1-3. Norra Mos 1:1, Kumla socken, Kumla kommun, Närke. Jenny Holm. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:52.

Sanda, strängnäs. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Aspö 123. Sanda 5:1, Aspö socken, Södermanland. Karin Nordström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:53.

Till Gäddeholm. Inför planerad gång- och cykelväg utmed väg U541. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Gäddeholm, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanalnds län, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:54.

Brunnaområdet i Håbo. Arkeologisk utredning steg 1. Brunna 1:1-13, Bålsta 2:58, Lundby 2:1, 3:1, 5:1, Yttergrans socken, Håbo kommun, Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:56.

Stora Rytterne kyrkoruin. Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV. Antikvarisk rapport. RAÄ 51. Lundby 4:1, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57.

En dagvattenbrunn i Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Köping 148:1. Kvarteret Frode 1 och 2, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:58.

Husby-Örsta. Boplatslämningar vid Mälarsundet. Arkeologisk utredning. Husby Örsta 2:2, Husby-Oppunda socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Jenny Holm. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:59.

Kontroll av borrprover i kv. Fabrikören 3, Mariefred. Förundersökning i form av kontroll av borrprover. Fornlämning Mariefred 21:1. Fabrikören 3 med närområde, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:60.

Från Flyberget till Skutberget. En kulturmiljöanalys inför planerad utbyggnad av vindkraft. Sundborns och Vika socknar, Falu kommun, Dalarnas län. Ronnie Jensen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:61.

Från år 1450 till år 1834. Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kv. Johan 4, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:62.

Malmakvarn. Sentida bebyggelselämningar vid Malmköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Lilla Malma 190. Malmakvarn 1:1, Lilla Malma socken, Flens kommun, Södermanland. Kristina Jonsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:63.

Schaktning för VA-ledning i Badelunda. Nypåträffade härdar.
Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 410:1, 411:1. Västerås 3:69, 3:78, Västerås socken, Västmanland. Karin Nordström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:64.

Skarby, Norregården. Sökschakt i en bytomt. Arkeologisk utredning, sökschakt. Skarby 3:1, Hackvads socken, Lekebergs kommun, Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:65.

Tillberga kyrka - takomläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1, Tillberga socken, Västmanland. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66.

Ängsvägsområdet. Planerad nybyggnation. Särskild utredning. Prästgården 2:4 m.fl. Täby socken, Täby kommun, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:67.

Riksväg 32/50 delen Motala-Mjölby. Ett aktivitetsområde från neolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Särskild undersökning. Fornlämning Fivelstad 61. Sund 4:1, 1:5 och S:2, Fivelstad socken, Motala kommun, Östergötland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:68.

Förläggning av en el-ledning i Skultunatrakten. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Skultuna 20:1 och 87:1. Handberga 1:5 och Skultuna-Berga 2:5, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:69.

Bällstaberg. Detaljplaneärende inför nybyggnation. Särskild utredning. Bällsta 2:19 m.fl., Bällstaberg 4 och Nyborg, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:70.

Fornminnen i Sörbyskogen. Forntida odling och sentida skogsbruk. Arkeologisk utredning etapp 1. Örebro 181:1 och 285. Almby 11:67, Örebro, Närke. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen 2010:71.  

En ledningsdragning i Kristinagatan, Västerås. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Kristinagatan, kv. Ingrid, Klara, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:72.

2009

Vasa. Särskild utredning. Vasa 1:1, Södertälje socken, Södermanland. Anna Arnberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:1.

Söder Hacksta, Västerås. En planerad vägdragning. Tönsta 4:1 och Västerås 2:33, Lundby socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:2.

Odensvi kyrka. Antikvarisk kontroll. Odensvi prästgård 3:7, Odensvi socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:3

Tångeråsa kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Nordankyrka 1:5, Tångerås socken, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:4

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1, Kräcklinge socken, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1, Edsberg socken, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6

Kvastbruket. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2. Alvesta 3:270, Hubbo-Jädra, Hökåsen 3:1 och Västerås 3:12, Hubbo och Västerås socknar, Västmanland. Anna Arnberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:7.

Bronsålder på Djäkneberget ? En inventering utifrån en förmodad skålgrop. Fördjupad studie kring eventuella bronsålderslämningar. RAÄ 246, Djäkneberget, Västerås stad, Västmanlands län. Ronnie Jensen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:8

Hackvads kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Hackvads kyrka 1:1, Hackvads socken, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:9

Södra Erikslund. Under kraftledningarna vid E18. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Södra Erikslund, Västerås 4:85, Västerås stad, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:10

Granskning skogens kulturarv 2008. Skog & Historia-granskning. Arboga socken och stad, Götlunda socken, Odensvi socken och Västervåla socken, Västmanland. Örjan Hermodsson & Ronnie Jensen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:11

Smedjegatan i Västerås. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Kv. Inge och Knut, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:12.

Ett fiskvandringshinder i Forsån, Hedhammar. Antikvarisk kontroll. RAÄ 21, Övre Ugglefors 1:3, Skinnskattebergs socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:13.

Fredsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 62, Fredsgatan, sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:14.

En ny elledning vid Fågelbacken. Boplatslämningar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 147, Hubbo-Jädra 3:2, Hubbo socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:15.

Kvarteret Dana i Köping. På gränsen till medeltid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 148:1, Kvarteret Dana, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:16.

Kabelförläggning vid Näs och Åby. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Björksta-Näs 1:4 och Björksta-Åby 4:1, Björksta socken, Västmanland. Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:17.

Värmekulvert i ett kallt Strömsholm. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Anna Arnberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:18.

Fjärrvärme i Ö. Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 148:1, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:19.

Stora Gesala. En ny tomt och en ledningsförläggning i Gesala. Förundersökning. RAÄ 3, Gesala 1:2, Romfartuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:20.

Bergvärmeschakt vid Ängsö slott. Antikvarisk kontroll. RAÄ 4:1, Ängsö gård 2:1, Ängsö socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:22.

Ett hyttområde vid sjön Saxen. Antikvarisk kontroll. RAÄ 29:1. Semla 11:1 och 11:2, Fagersta stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:23.

Från Lillå till Munkgata. Ett brofundament under Munkgatans asfalt. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Munkgatan, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:24.

Två förhistoriska boplatser och en landsväg. Särskild utredning. Rosersberg 9:1 m.fl. Norrsunda socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:25.

Renovering av gamla centrallasarettet i Västerås. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Läkaren 31, Badelunda socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:26.

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor. Installation av larmanläggningar. Antikvarisk kontroll. Dingtuna, Irsta och Lillhärad socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:27.

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1, Möklinta socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:28.

Skälbymotet, Västerås. Kartering av stenmurar och fossil åkermark. Förundersökning. RAÄ 1428, Västerås 2:29, Västerås socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:29.

Gocksta. Efterundersökning av en avverkad och markberedd fornlämning. Arkeologisk undersökning. RAÄ 544. Gocksta 1:18, Dingtuna socken, Västmanlands län, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:30.

Gamla Officershuset. Ombyggnadsarbeten 2008. Antikvarisk medverkan. Lothar 3, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:31.

Stora Rytterne kyrkoruin. Restaureringsåtgärder 2008. Antikvarisk kontroll. RAÄ 51. Lundby 4:1, Rytterne socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:32.

Två romartida härdar i Hubbo-Mälby. Särskild utredning. RAÄ 210 och 211, Hubbo-Mälby 1:27, Hubbo socken, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:33.

En trädplantering i Gymnasielunden. Arkeologisk antikvarisk kontroll. RAÄ 232:1, Domkyrkan 2, Västerås stadsförsamling,Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:34.

Schaktning för elkablar och nya belysningsenheter i Vasaparken. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström.Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:35.

Kajmuren vid Stadsparken. En grundlig undersökning. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:36.

Fjärrvärme i Torggatan, Köping och en medeltida huslämning intill Stora Torget. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 148:1, Torggatan, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:39.

Tågen. En bebyggelselämning från 1600- och 1700-tal vid Lillhammra, Västerås. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 182 och 1316, Västerås socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:40.

Högbymon och Ullekalvskorset. Härdar, hålvägar och ett gravfält. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Högby 87:1, 90:1, 92 och 93. Högby 1:2 och 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Bless Karlsen, K., Lihammer, A. & Lindbom, P. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:41.

Växthusvägen. Särskild utredning. Hässelby Villastad 28:1 m fl, Skälby 46:1, 46:21 och Viksjö 3:593, Järfälla och Spånga socknar, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:42.

Sund och Russingstorp. Förundersökningar längs riksväg 32/50 Motala-Mjölby. Arkeologisk förundersökning. Fivelstad 59 och Fivelstad 60. Sund 1:3 och 1:4, Russingstorp 1:6, Fivelstads socken, Östergötland. Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:43.

Malmölandet, Norrköping. Arkeologisk utredning etapp 2. Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1, Kvillinge socken, Östergötland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44.

Ett hålvägssytem på Finnslätten. Kartering och dokumentation. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 942:2, Västerås 3:61, Badelunda socken, Västmanland. Anna Arnberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:45.

Fjärrvärme i Prästgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kv. Jakob. Västerås stadsförsamling. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:46.

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken), Lisselberga 3:5, Västerås socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47.

En smedjelämning vid Hammarsmedsgården på Jädersholme, Arboga. Antikvarisk kontroll. RAÄ 35:1, 84, Jäder 10:9, Arboga socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:48.

Gäddeholm. Kompletterande byggnadsinventering. Gäddeholm 2:1, ekonomibyggnader, Gäddeholm 2:61, Gäddeholm 2:23, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Anna Güthlein. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:49.

Strömsholms slott. Schaktning för elkablar och bergvärme. Antikvarisk kontroll. Kolbäck 230:1, Strömsholm 8:52, Kolbäcks socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:50.

Mellan Hultet och Råmarbo. En yngre järnåldersboplats i torpmiljö. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Gäddeholm 2:1 och 2:46, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:51.

Skillsta. Bebyggelselämningar från romersk järnålder, högmedeltid och 1700-tal. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 737, Skilllsta 2:1, Dingtuna socken, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:52.

Lusthuset vid Färna herrgård -restaurering och konservering. Antikvarisk kontroll. Färna herrgård, Färna 2:62, Gunnilbo socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Helen Sjökvist och Anna Güthlein. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:53.

Viksängskyrkan i Västerås. Renovering av bjälklag under kyrkans golv samt tillgänglighetsskapande åtgärder i toalettutrymme. Antikvarisk kontroll. Viksängskyrkan, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kyrkliga samfällighet, Västerås Stift, Västmanland. Anna Güthlein/Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:54.

Bernshammars herrgård. Restaurering av södra pochens tak. Antikvarisk kontroll. Bernshammar 1:1, Heds socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Helén Sjökvist/Anna Güthlein. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:55.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka, Norrby socken, Västerås stift, Uppland. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka, Norrby socken, Västerås stift, Uppland. Anna Güthlein. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56.

Kabelschaktning på och öster om Strömsholmsåsen. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Strömsholm 8:1 och Ribbholmen 4:18, Kolbäck och Säby socknar, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:57.

Beskärning av lindarna i Ängsö slottspark. Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:1, Ängsö socken, Västmanland. Maria Löfgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:58.

Erland Cullbergs bilder i Västerås biskopsgård. Framtagning och konservering. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Hagbard 4, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:59.

Bromsten. Särskild utredning. RAÄ 338:1, Spånga socken, Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:60.

Kungs Barkarö kyrka. Renovering av tornspira och takprydnader samt tjärstrykning av tak. Antikvarisk kontroll. Kungs Barkarö kyrka, Kungsörs kommun, Västerås stift, Västmanland. Anna Güthlein. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:61.

Stolpbo. Två romartida härdar i ett ledningsschakt. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Ingeberga 2:1, Västerås socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:62.

Björksta-Tomta. Schaktning för en ny kabel. Antikvarisk kontroll. Björksta 1:16, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Maud Emanuelsson & Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen RApport 2009:63.

Väg 70, delen Broddbo-Brovallen. Särskild utredning, etapp 2. Västerfärnebo socken. Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen 2009:64.

Riksintresseområdet Badelunda U25. En kulturhistorisk fördjupningsstudie. Västerås Badelunda sn, Västerås kommun, Västmanlands län. Ronnie Jensen. Kulturmiljövård Mälardalen 2009:65.

Skämsta. Utredning etapp 2. Kärrbo 103, Kärrbo socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:66.

Ett kabelschakt i Margaringatan, Arboga. Antikvarisk kontroll. Arboga 34:1, kv Svärdfejaren och kv Engelbrekt, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:67.

Strömsholms kanal. Tryckning av elkabel under kanal. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:44, säby socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands län. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:68

Geneta bytomt i Södertälje. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 63:2. Pumpan 1. Västertälje socken. Södermanland. Kristina Jonsson & Jonas Ros. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:69.

Järnålderslämningar i Varnumsviken, Kristinehamn.
Arkeologisk förundersökning. RAÄ 4:1, Västervik 1:2, Kristinehamns socken, Värmland. Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:70.

Kungsåra kyrka. Omläggning av tak samt reparation av torn. Antikvarisk kontroll. Kungsbyn 12:1, Kungsåra socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:71.

Norra Erikslund. Ett romartida stolphus. Förundersökning. Fornlämning Västerås 306: 2 och 1444. Västerås 4:85. Skerike socken. Västerås kommun. Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen 2009:72.

Vendeltid på Gäddeholms trädgård. Antikvarisk kontroll. Irsta 174:1 och Irsta 466. Gäddholmen 2:1. Irsta socken. Västmanland. Maud Emanuelsson & Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen 2009:73.

Skällsta. Två gårdar söder om viet i Lilla Ullevi. Arkeologisk undersökning. RAÄ 257. Skällsta, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, Uppland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:74.

Omläggning av bäckfåra vid Flatenbergs hyttruin. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Norrbärke 38. Flatenberg 5:5. Norrbärke socken. Smedjebackens kommun. Dalarna. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:75.

Skerike kyrka - fasadrestaurering.
Antikvarisk kontroll. Skerikesby 4:10, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Boel Melin. Kulturmiljövård Mälardalen 2009:76.

2008

 

Salamanderdammar i Gränby. Arkeologisk utredning. Gränby 1:1, Munktorp socken, Västmanland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:1.

E18, Västjädra-Västerås. En lokalväg vid Olsta. Särskild utredning. RAÄ-579, Folkesta3:1 och Ytterhälla 1:4, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:2.

Västra Erikslund. Två bebyggelselämningar, en offerkälla och tre gränsmarkeringar. Förundersökning. RAÄ 659, 674 och 745, Västerås 4:86 och Bälby 4:1, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:3.

Ängsö kyrka. Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:8. Ängsö socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:4.

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka. Installation av larm. Antikvarisk kontroll. Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling, Västmanland och Uppland. H. Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen 2008:5

 

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2, Mosås socken, Närke. Kulturmiljövård Malardalen Rapport 2008:6

 

Målhammar. Nypåträffade fornlämningar vid Petterslund och Axbo. Särskild utredning. RAÄ 103, 312, 313 och 314, Målhammar 9:1, Björksta socken, Västmanland. Christina Svensson och Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:07.

Stensträngar och fossil åkermark i Rosersberg. Förundersökning. RAÄ 199, Rosersberg 11:60, Norrsunda socken, Uppland. Anna Egebäck och Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:08.

Gilltuna. Arkeologisk utredning etapp 2. Ytterhälla 1:4, 1:10, Dingtuna-Olsta 3:1, Dingtuna-Olsta 1:11, 1:13, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, Västerås 2:34, Tönsta 1:4, Dingtuna socken, Västerås stad, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:10.

Granskning Skog & Historia 2007. Över stock, sten och i snöyra. Fornminnesinventering. Munktorp, Odensvi, Sura och Ramnäs socknar, Köpings och Surahammars kommuner, Västmanland. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:11.

Kartering av gravfält vid Sylta. En välbevarad del av ett undersökt gravfält. Arkeologisk särskild utredning. Köping 39:1, Sylta 2:10 och 2:12, Köpings stad, Västmanland. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:12.

Återställande av fornlämning 158. Antikvarisk kontroll. RAÄ 158:1, Svanå 258:1, Harakers socken, Västmanland. Ulf Alström.Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:13.

Östra Långgatan del 2. En arkeologisk noll-version. Arkeologisk förundersökning I form av schaktningsövervakning. RAÄ 148, Östra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:14.

Harakers kyrka. Antikvarisk kontroll. Harakers prästgård 1:4, Harakers socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:15.

Byggnadsminnet Sala varmbadhus – mindre åtgärder 2007. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Täljstenen 1, Sala stadsförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:16.

Bolströ. Arkeologisk utredning i fornlämningsrik miljö. Arkeologisk utredning etapp 2. Bolströ 1:1, Kolsva socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:17.

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen 2008:18.

Bisättningshuset på Arboga gamla kyrkogård. Dokumentation inför rivning.
Dokumentation. Nästkvarn 2:2, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:19.

Ängsö kyrka. Nytt värme- och elsystem.
Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:8, Ängsö socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:20.

Saneringen efter branden i Ramnäs kyrka. Antikvarisk kontroll. Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:21.

Trädgropar vid Ekebygatan-Kungsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 62, Bergwerdien 1, Sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:22.

Restaurering av Sala silvergruvas marketenteri. Antikvarisk kontroll. Sala stadsförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:23.

Nybyggnation i Aberga. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 123 och 192, Aberga 1:2, Tillberga socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:24.

Reparationsarbeten på Virsbo kyrkas klockstapel. Antikvarisk kontroll. Virsbo 2:3, Ramnäs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:25.

Kvarteret Skulptören, Erikslund, Västerås. Särskild utredning, etapp 2. Skulptören 1, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:26.

Rengöring av valv i Västerås domkyrka. Etapp III. Antikvarisk kontroll. Domkyrkan 1, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:27.

Måby-Kolsta. Förhistoriska- och sentida lämningar. Särskild utredning. Arlanda 2:1, Husby-Ärlinghundra socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:28.

Kvarteret Stadsträdgården i Sala. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 62, Kvarteret Stadsträdgården, Sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:29.

Dingtuna förskola. Stensträngar och en nypåträffad grav. Antikvarisk kontroll. RAÄ 556, Östjädra 1:246, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:30.

Lundby kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk kontroll. Fastighet, Lundby socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31.

Karleby 2:9. Arkeologisk utredning. RAÄ 227, Karleby 2:9, Kungsåra socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:32.

En kylslagen historia. Schaktningar vid Rudbeckianska skolan. Arkeologisk förundersökning I form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Kvarteret Domkyrkan 3, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:33.

Erikslund. Gravhägnad, gravar och skärvstenshögar. Arkeologisk särskild undersökning, RAÄ 481, 482, 626 och 627, Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västerås stad, Västmanland. Anna Egebäck, Maud Emanuelsson, Anna-Lena Hallgren, Karin Nordström, Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:34. Bilagor.

Syrener i ruiner. Kurser om ett kulturarv på ruinens brant. Lillhärad och Rytterne socken, Västmanland, Wist socken, Östergötland, Vånga socken, Skåne, Nor socken, Värmland. Josefina Sköld och Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:35.

En elstation vid Tunby stadsgärde. Antikvarisk kontroll. RAÄ 201, Tunby stadsgärde, Västerås stad, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008: 36.

Väg 66, Västerås-Surahammar. Nya utfarter och anslutningsvägar. Särskild utredning. Hacksätra 2:1, Kävsta 5:7, Rustberga 2:1 och Litsunda 2:9, Skerike och Lillhärad socken, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:37.

Stadsparken i Västerås. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232:1, Västerås stad, Västerås 1:201, Västerås kommun, Anna Lihammer. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:39.

Sofielund. Bebyggelselämningar från sen vikingatid och medeltid. Arkeologisk särskild undersökning. RAÄ 380 och 381, Strömsholm 8:2 och 8:54, Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun, Västmanland. Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:40.

Biskopsgården i Västerås. Schaktningsarbeten på innergården. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Kvarteret Hagbard, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Kristina Jonsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:41.

Kila kyrka – ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26, Kila socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:42.

Husgrunder från historisk tid i Köping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 148, Kvarteret Gautiod 12 och 13, Innerstaden 1:2, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Kristina Jonsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:43.

Säbylundsområdet i Arboga. Särskild utredning etapp 1-2. Norra Skogen 1:55, Arboga stad, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:44.

Hubbo-Kvistberga. En vendeltida härd och en grund efter ett 1700-tals hus. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 58, Hubbo-Kvistberga 1:19, Hubbo socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:45.

Hacksta – kvarteren Saltängen och Lillängen. Arkeologi inför ny dagvattenledning. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 298, 339 och 1048, Kvarteren Saltängen och Lillängen, f.d. Lundby socken, Västerås stad, Maud Emanuelsson. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:46.

Strö gård. Antikvarisk kontroll. RAÄ 56, Strö 4:1, Köpings socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:47.

Utsiktsplats på Ängsö. Nybyggnation av utsiktsplattform, däckspång och parkering. Särskild arkeologisk utredning. Ängsö gård 2:1, Ängsö socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:49.

Fornlämningsmiljöer vid Järva friområde. Inventering och utvärdering. Specialinventering. Järva friområde, Stockholms stad, Stockholms län. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:50.

Vänsta. Ett avstyckningsärende. Särskild utredning, etapp 2. Vänsta 1:101, Kolbäck socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:51.

Avstyckning för nybyggnation. Arkeologisk särskild utredning, etapp 2. Älby 5:1, Irsta socken, Västmanland. Elisabet Pettersson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:52.

 

Flytt av transformatorstation. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. Kvarteret Dominikanerklostret, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:53

Möklinta kyrka. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1, Möklinta socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:54

Ytterenhörna kyrka. Antikvarisk kontroll. Ytterenhörna kyrka, Enhörna socken, Södermanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:56

Rådhusgatan i Arboga. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34, Kvarteret Helge And, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:58

Värpeby. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, Värpeby 1:4, Kolbäcks socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:59

Hallsbergs sockenkyrka. Schaktningsövervakning. Hallsbergs kyrka, Hallsbergs socken, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:57.

E20 Arboga-Kungsör. Nya anslutningsvägar och sidovägar samt en ny busshållplats. Särskild utredning och förundersökning. RAÄ 42, Åsby 8:1 och Granhammar 2:26, Arboga stad och Kung-Karls socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:60.

 

Från torpet Tågen till gården Lillhamra. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. RAÄ 181, 182, 1316, 1317. Stadsdelarna Talltorp, Hamre och Hälla, Västerås stad, Västmanlands län. Maud Emanuelsson & Ronnie Jensen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:61

Barkaröby. Detaljplaneläggning inför bostadsbyggnation. Särskild utredning. RAÄ 71. Barkaröby 15:2, 15:269 och 15:271, Västerås-Barkarö socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:62

Skälbymotet i Västerås. Utbyggnad av en trafikplats vid E18. Särskild utredning etapp 1 och 2. Del av Västerås 2:50, Dingtuna och Västerås socknar, Västmanlands län. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:63.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1, Bergs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65.

Virsbo kyrka. Installation av larm. Antikvarisk kontroll. Virsbo 2:3, Ramnäs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:67. 

 

Lämningar efter ett ödetorp. Arkeologisk utredning vid Råsta. Särskild utredning etapp 1 och 2. Råsta 1:33. Kung Karls socken. Västmanlands län. Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:68. 

Kabelschaktning vid Strömsholmsåsen. Högspänningskabel vid foten av åsen. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:69

 

En industritomt vid Gersilla i Kungsör. Särskild utredning, etapp 1 och 2. Råsta 1:7, Kung Karls socken, Södermanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:70.

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3, Norrby socken, Uppland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:71.

 

Täktskadade gravar vid Västerkvarn. Fem romartida brandgravar på 15 m2. Arkeologisk undersökning. RAÄ 224, Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:72

 

Ny textilförvaring i Harakers kyrka. Antikvarisk kontroll. Harakers prästgård 1:4, Harakers socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:73.

 

Aggarö hamn. Restaurering av ladugård och loge. Aggarön 1:1, Kärrbo socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:74

Ängsö slott. Restaurering av innertak. Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:1, Ängsö socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulurmiljövård Mälardalen Rapport 2008:75.

Kila kyrka. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26, Kila socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:76

Kolsva herrgård. Återställande efter vattenskada. Antikvarisk kontroll. Väster Kolsva 1:42, Bro socken, Västmanland. Helén sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:77

Medåkers kyrka. Antikvarisk kontroll. Medåkers prästgård 2:1, Medåkers socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:78

Sundinska huset i Västerås - fönsterrenovering 2008. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Lovisa 3, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:79

Furby. Arkeologisk särskild utredning. Furby 4:6, Västerås socken, f.d. Badelunda socken, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:80

Rödmossa. Konservering av väggmålningar. Antikvarisk kontroll. Lisselbo 1:22, Möklinta socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:81

Västerfärnebo kyrka. Antikvarisk kontroll. Färnebo klockargård 2:1, Västerfärnebo socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:84.

Rosersberg. Tre planområden vid Norrsundavägen/Skansvägen. Särskild utredning. Vallstanäs 2:17 m.fl., Norrsunda socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:85.

Irsta kyrka. Antikvarisk kontroll. Irsta kyrkby 9:1, Irsta socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:86

Kärrbo kyrka. Rengöring av valv. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargården 1:4, Kärrbo socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:87

Hedensberg. Arbete längs med väg 703. Antikvarisk kontroll. RAÄ 75 och 199. Hedensberg 7:5, Tillberga socken, Västmanlands län. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:88

Syrener i ruiner 2008. Tre kurser och en arkeologisk forskningsgrävning. Östra Vingåkers socken, Södermanland. Medelplana och Västerplana socknar, Västergötland. Grimetons socken, Halland. Rytterne socken, Västmanland. Josefina Sköld och Christina Svensson. Med bidrag av Katarina Frost. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:89.

2007

Ett schakt i Lykttändargränd. Förundersökning i form av schaktningsövervakästmanlandning. RAÄ 232 Lykttändargränd, Västerås stadsförsamling. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:1.

Kärrbo kyrka III. "Men som kyrkan efter reparation nu har annat skick, och förlorat sin fucktighet, kyla och drag, bekom det mig väl." Antikvarisk kontroll. Kärrbo kyrka, Kärrbo socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:2.

En folkvandringstida gård invid Hedströmmen, del 2. Väg 250, Lokal 6, etableringsplatsen. Arkeologisk undersökning. RAÄ 262. Torp 1:18, Kolsva socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:3.

Ullvi. Boplatslämningar från förromersk järnålder. Särskild utredning och förundersökning. RAÄ 445. Ullvi 1:3, Irsta socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:4.

Furby. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder. Antikvarisk kontroll. RAÄ 506. Furby 4:15, Badelunda socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:5.

Erikslund. Förundersökning av gravhägnad samt kompletterande förundersökning av stensättning. Arkeologiska förundersökningar. RAÄ 306 Västerås stad. RAÄ 481 Dingtuna socken. Västerås 4:85, Västerås stad, Västmanland. Karin Nordström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:6.

Västerås slotts borggård. Schaktningar för vatten- och avloppsledningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kvarteret Olympia, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:7.

Ett brandskadat golv i Ramnäs kyrka. En kompletterande undersökning. Antikvarisk kontroll. Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:8.

E18, sträckan Västjädra-Västerås. Några småskaliga lämningar från äldre järnålder och sen tid. Särskild utredning. RAÄ 271, 408, 650, 695, 696, 715 och 1088. Östjädra 2:23, Oppvreta 1:8, Eklunda 1:1, Froby 4:1. Dingtuna och Lundby socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:9.

Förhistoriska aktivitetsytor och en sentida husgrund. Västerleden - en ny förbindelseväg med tillhörande system för vattenavledning. Särskild undersökning och förundersökning. RAÄ 1091, 1092 och 1094. Västerås 2:51, 2:114, Lundby socken, Västmanland. Anna Lihammer och Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:10.

E18, delen Västjädra-Västerås. Upplag för överskottsmassor vid Oppvreta. Särskild utredning. RAÄ 47. Oppvreta 1:18, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:11.

Malma Kyrka. Antikvarisk kontroll. Malma prästgård 1:7, Malma socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:12.

Vedbo gård. Gravar och stenkällare i Eriksborg. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 1014. Eriksborg, Vedbo 6, Skerike sn, Västmanland. Ulf Alström & Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:13.

Kulturväxter i slottets skugga - om 1700-talstäppor på Tidö. Rytterne socken. Västmanland. Helen Sjökvist och Josefina Sköld. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2007:14.

Boplatslämningar i Strömsholm? Arkeologisk utredning. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Kristina Jonsson och Stefan Elgh. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:15.

Hubbo-Kvistberga. Torplämningar i skogsbrynet. Förundersökning. RAÄ 78:1. Hubbo-Kvistberga 1:19, Västerås kommun, Hubbo socken, Västmanland. Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:16.

En VA-schaktning i Irsta kyrkby. Antikvarisk kontroll. RAÄ 363, 391 m. fl. Irsta kyrkby 2:4, Irsta, Västmanland. Ulf Alström och Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:17.

Norrby kyrka - Omläggning av kyrkogårdsmur och trappa. Antikvarisk kontroll. Sala Norrby prästgård 1:2. Norrby socken. Uppland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:18.

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388. Värpeby 1:4, Kolbäcks socken, Västmanland. Maud Emanuelsson.Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19.

Västerfärnebo kyrka - renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1. Västerfärnebo socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:20.

Viksängskyrkan i Västerås - omläggning av tak. Antikvarisk kontroll. Västerås Viksängskyrkan 1, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:21.

Dingtuna Prästgård. Planerad villabebyggelse. Särskild utredning, etapp 2. RAÄ 477. Dingtuna Prästgård 1:1, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:22.

Officershuset i Västerås - förslag till hänsynstagande till kulturvärden vid ombyggnad. Antikvarisk förstudie. Kvarteret Lothar 3. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:23.

Ett schakt i kvarteret Lothar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kvarteret Lothar 3, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:24.

Byggnadsminnet Risbergs konstschakt/Kärrgruvans gruvmuseum -hussvampssanering 2005-2006. Norbergs by 7:13, Norbergs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:25.

E18, delen Västjädra-Västerås. Två massupplag vid Froby samt bullerskydd vid Råby gård. Särskild utredning. Västerås 2:34, Froby 4:1, Ytterhälla 1:4 och Dingtuna Råby 2:3, Lundby och Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:26.

Åskledare vid Bergs och Kolbäcks kyrka. Antikvarisk kontroll. Bergs Prästgård 2:1, Kolbäcks Kyrkby 9:1, Berks och Kolbäcks socknar, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:27.

Ullvi, del 2. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 445. Ullvi 2:3, Irsta socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:28.

 

Erikslund - kvarteret Kranlinan. Boplatslämningar från bronsåldern samt en yngre stensträng. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. RAÄ 662:1, Dingtuna socken. RAÄ 1240, Västerås stad. Västerås 4:85, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:29.

 

Romfartuna kyrka - exteriör renovering 2006. Antikvarisk kontroll. Romfartuna prästgård 1:3. Romfartuna socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:30.

Hubbo-Näs. Särskild utredning etapp 2. Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västmanland. Maud Emanuelsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:31.

Gamla kyrkogården i Arboga. Schaktning för ett nytt bisättningshus. Antikvarisk kontroll. Nästkvarn 2:2, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:32.

Nibble industriområde. En stensträng och en möjlig grav. Förundersökning. RAÄ 38 och 39. Hallstahammars-Nibble 1:131, Svedvi socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:33.

3 x 6 meter i kvarteret Åldermannen. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34. Åldermannen 2, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:34.

Lertäkt i Vittinge. En skadad fornlämning. Särskild utredning. Ösby 4:5 och 4:13, Vittinge socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:35.

Schakt vid Rudbeckianska skolan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kv Domkyrkan 2, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Kristina Jonsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36.

En ledningsdragning intill Brukskontoret vid Engelbergs bruk. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 81. Engelsberg 1:21, Västervåla socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:37.

Torplämningar i morän. Arkeologisk särskild utredning. Västerlövsta-Mårtsbo 9:1, 7:1, 1:25, 1:26, 2:1, 1:5, Västerlövsta socken, Julmyra 1:13, Vittinge socken, Uppland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:38.

En källare med tradition. "Mynthuset" åter aktuellt. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. Jarl 5, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:39.

En handelstomt i norra Västerås. Särskild utredning. RAÄ 15. Kvarteret Snaran, Skerike socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:40.

En ny miljöstation vid Köping. Särskild utredning. Kalltorp 2:2 och Strö 4:1, Köpings socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41.

E18, delen Västjädra-Västerås. Ett massupplag vid trafikplats Västjädra. Särskild utredning. Oppvreta 4:1, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:42.

Kabelförläggning vid Högsjö. Antikvarisk kontroll. RAÄ 64, 154 och 156. Racksätter 2:12, 2:14 och 3:6 samt Nyby 1:3, Götlunda socken, Västmanland.Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:43.

Vrånga. Efterundersökning inför anläggandet av en paddock. Särskild undersökning. Badelunda-Jädra 4:10, Badelunda socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:44.

Ledningsbyte i Vasagatan. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. Kvarteret Inge, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:45.

VA i C.H:s gata i V-ås. Förundersökning i form av en schaktningsövervakning. RAÄ 232. Carl Hennings gata, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:46.

Munktorps kyrka II. Antikvarisk kontroll. Munktorps prästgård 1:71, Munktorps socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:47.

Kristiansborgsbadet i Västerås. Dokumentation. Kristiansborgsbadet 1. Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:48.

Utredning i Kilsta. Särskild arkeologisk utredning. Kilsta 4:2, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. Kaisu Attila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:49.

Rengöring av valv i Västerås domkyrka. Antikvarisk kontroll. Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen 2007:50.

Fjärrvärme i Ö. Långgatan, Köping. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 148. Östra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:51.

Ny textilförvaring i Björksta kyrka. Antikvarisk kontroll. Björksta socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:52.

Svedvi kyrka. Antikvarisk kontroll. Svedvi socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:53.

Erik-Gunnarsgården i Norberg - renovering av tvätt- och bryggstuga. Antikvarisk kontroll. Norbergs by 8:5, Norbergs socken. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:54

Malma kyrka- ny värme- och elanläggning. Antikvarisk kontroll. Malma prästgård 1:7. Malma socken. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:55.

Gamla Apotekshuset i Köping - Byggnadsminne i ny skepnad. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Disa 2. Köpings socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen 2007:56.

Norr Hårsbäcks missionshus - renovering av murstock och kakelugn. Antikvarisk kontroll. Norr Hårsbäck 1:10, Västerlövsta socken, Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:57.

Döden på borggården. En glimt av Västerås slotts historia. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Västerås slott, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström & Margareta Boije Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:59.

Kärrbo kyrka - klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockaregård 1:4, Kärrbo socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:60.

Västra Erikslund, Västerås. Lämningar från historisk tid. Särskild utredning. Bälby 7:1 och Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:61.

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås. Särskild utredning. Kv Krankroken m fl. Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62.

Kvarteret Gastuben 5 - I skuggan av ångkraftverket. Dokumentation. Kv. Gastuben 5. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:63.

Västra Erikslund, Västerås. I utkanten av en fornlämning från brons- och järnålder. Förundersökning. RAÄ 593. Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:64.

Reutercrantzka gravkoret i Kolbäcks kyrka - omläggning av golv. Antikvarisk kontroll. Kolbäcks kyrkby 9:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:65.

Stensättning i Blåsbo. Hur en grav återigen blev ett fornminne. Arkeologisk utredning. RAÄ 158, Kolmsta 3:3, Björksta socken, Västmanland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:66.

Kumla prästgård. Rester av ett mejeri och sentida byggnader. Särskild utredning. RAÄ 72. Kumla prästgård 3:8, Kumla socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:67.

Kv Tvättmaskinen i Västra Skälby, Västerås. Bland övergivna och övertäckta gårdstomter. Särskild utredning. RAÄ 347 och 348:1. Kvarteret Tvättmaskinen, Lundby socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:68.

Nybyggnation i Aberga. Särskild utredning. RAÄ 6 och 123. Aberga 1:2, Tillberga socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:69.

Kabelschaktning vid Orresta. 2,5 kilometer schakt i bronsåldersbygd. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 201, 556, 557, 558 och 559. Björksta socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:70.

Bernshammar herrgård. Takomläggning 2007. Antikvarisk kontroll. Bernshammar 1:1, Heds socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:71.

Polhemshjulet - reparationer av stånggången 2006-2007. Antikvarisk kontroll. Kylsbo 3:16, Kylsbo 23:1, Norbergs by 7:13, Norbergs socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:72.

Kartering Sör Salbo bytomt. Arkeologisk särskild utredning. RAÄ 412:1, Sör Salbo 12:2, 12:5, Västerfärnebo socken, Västmanland. Örjan Hermodsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:73.

Vedbo, Eriksborg. Nybyggnation av småhus. Särskild utredning. Eriksborg, Vedbo 59, Skeriske socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:74.

Norra Tunbytorp, etapp 2, Västerås. Sentida röjningsrösen och ett ej återfunnet torp. Särskild utredning. Norra Tunbytorp, Romfartuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:75.

Utredning i Norrhamra. Arkeologisk särskild utredning. Norrhamra 1:14, Munktorps socken, Köpings kommun, Västmanland. Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:76.

En osäker skärvstenshög i Rocklunda. Bortschaktning av jordmassor. Antikvarisk kontroll. RAÄ 138:1, Rocklunda 1, Skeriske socken, Västerås stad, Västmanland. Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen 2007:77.

Nypåträffade odlingslämningar vid Ändesta. Särskild utredning. RAÄ 69 och 70, Ändesta 2:19, Kungsåra socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:78.

Valsta gamla tomt. En förstörd bytomt i Valsta. Arkeologisk förundersökning och inventering. RAÄ 158:2 och 48:1-2. Valsta 3:50, Husby-Ärlinghundra socken, Uppland. Anna Lihammer, med bidrag av Örjan Hermodsson och Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:79.

Nybyggnation vid Brista i Märsta. Särskild utredning. Kvarteret Servogatan, Norrsunda socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:80.

Under den asfalterade ytan i kvarteret Porten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 83. Olaus Petri 3:225, Örebro stad, Närke. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:81.

Forntida spår i en hästhage. Arkeologisk utredning. RAÄ 389 och 390. Vänsta 1:101, Kolbäck socken, Västmanland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82.

Kabelschaktning i Rytterne. Arkeologisk förundersökning i form av förundersökning. Lövsta 12:1, Dingtuna socken, Rytterne-Åkerby 1:1, Vikhus 8:2, Rytterne socken, Västmanland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:83.

Boplatslämningar och lösfynd. Kabelschaktning i Kärsta. Antikvarisk kontroll. Broby 1:8, 5:1, 5:1 och 1:3, Fycklinge 1:10, Kålbo 1:1, Björksta socken, Västmanland. Anna Egebäck. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:84.

Irsta kyrka - inre renovering. Antikvarisk kontroll. Irsta socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:85.

Sala gamla vattentorn. Antikvarisk förstudie. Sala stadsförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:87.

Ljuspunkter i Västerås. Schaktning för belysningsstolpar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Stadsparken och Slottsgatan, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:88.

Västerås slott - renovering av residensvåningen. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Olympia 3. Västerås domkyrkoförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:89.

Sör Salbo bytomt. Arkeologisk särskild utredning. RAÄ 412:1, Sör Salbo 12:2, 12:5, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanland. Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:90.

Ett schakt vid Rudbeckianska skolan. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Kvarteret Domkyrkan, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:91.

Barockparken vid Stora Wäsby. Den nordvästra trädgårdsdammen. Arkeologisk förundersökning. Stora Wäsby 1:1, Hammarby socken, Uppland. Stefan Elgh. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:93.

Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön. Arkeologisk utredning, etapp 2. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:94.

Avstyckning av tomter i Säby, Sjöhaga. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Säby 1:11, Säby socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:95.

En trädplantering vid Stadshotellet. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Kvarteret Proban, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:96.

Utredning på Julmyra. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Julmyra gård. Julmyra 1:13, Vittinge socken, Uppland. Kaisu Anttila och Sara Hagström Yamamoto. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:97.

Byggnadsvårdsplan för Bråfors bergsmansby. Byggnadsinventering. Bråfors 1:3, 2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5, Norbergs socken, Västmanland. Lisa Skanser. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2007:98.

Bland ruiner och växter. Tre bebyggelselämningar vid Kvistberga gård. Arkeologisk särskild undersökning. Dokumentation av bebyggelselämningar och stenmur. Hubbo 78:1, 204, 205 & 206, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Christina Svensson. Med bidrag av Josefina Sköld. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:99.

2006

Harbo - Smedsbo. Järnframställning och boplatslämningar i Heby. Förundersökning. Harbo-Smedsbo 1:31, Harbo socken, Uppland, Västmanlands län. Joakim Kjellberg med bidrag av Eva Carlsson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:1.

Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Arkeologisk undersökning. Dingtuna, Lundby och Svedvi socknar, Västmanland. Hallgren, Anna-Lena. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:2.

Hovdesta, Nybygget och Åby -Kartstudie och inventering. Utredning etapp 1. Hovdesta, Nybygget och Åby, skerike socken, Västmanland. Joakim Kjellberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:3.

Kvarteret Sämskmakaren. Schaktning för bergvärme i Arboga. Antikvarisk kontroll. RAÄ 34, Sämskmakaren 4, Arboga stad, Västmanland. Joakim Kjellberg. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:4.

 

Hubbo-Kvistberga. Särskild utredning år 2005. Kompletterande särskild utredning år 2006. RAÄ 67, 78:1, 102, 103 och 177. Hubbo-Kvistberga 1:19, Västerås kommun, Hubbo socken, Västmanland. Svensson, Christina. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:5.

 

Stora Bråfors västra flygeln. Antikvarisk kontroll. Norbergs socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen 2006:6.

Salbergaområdet i Sala. En högliknande naturbildning. Särskild utredning. RAÄ 81. Del av Kristina 4:245 och 4:4, Sala stad, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:8.

En skeppsformig stensättning. Arkeologisk undersökning. RAÄ 6, Aberga 1:2, Tillberga socken, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:9.

Brandgravar och boplatslämningar. En vatten- och avloppsledning i Skerike socken. Antikvarisk kontroll. Rustberga 2:18, Kävsta 5:13, Lisselberga 4:5, Skerike socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:10.

Herrevad. Särskild utredning. Herrevad 4:14, Kolbäcks socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:11.

Norr Hårsbäcks f.d. missionshus. Antikvarisk kontroll. Västerlövsta socken. Uppland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12.

En handelsgård i Arboga - Byggnadsvårdsåtgärder på ekonomibyggnad. Antikvarisk kontroll. Svärdfejaren 5, Arboga stadsförsamling. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:13.

Rörbyten i Kopparbergsvägen. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kopparbergsvägen, Domkyrkoesplanaden, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Alström, Ulf. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:14.

Ett schakt för bergvärme vid Tidö slott. Antikvarisk kontroll. RAÄ 85, Tidö 1:347, Rytterne socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:15.

Hässlö under snötäcke. Arkeologisk utredning. Hässlö 5:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:16.

Gardtmanska gården och golvet som dolde en vådlig historia. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Badhusgatan 3, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:17.

En vendeltida brandgrav och romartida boplatslämningar. Fjärrvärmeledning mellan Kolbäck och Hallstahammar. Antikvarisk kontroll. Amsta 1:36, Kolbäcks-Vallby 1:93, Kolbäck socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:18.

Gryta gård. Förundersökning. Lokatten 85 och Västerås 4:46, Västerås stad, Västmanlands län. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:19.

Breddning av väg i Stav. Arkeologisk förundersökning. Stav 3:5 m fl., Munktorp socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:20.

Ängsö slottspark. Schaktningar för VA och bergvärme. Förundersökning i form av schaktningsövervakningar. RAÄ 4. Ängsö slott, Ängsö socken, Västmanland.Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:21.

En schaktning för våtmark i Vagersta. Arkeologisk särskild utredning. RAÄ 212:1 & 2. Vagersta 2:8, Romfartuna socken, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:22.

Två fjärrvärmeschakt i Sala. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 62. Norra Esplanaden, Sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:23.

Krampen - ett interneringsläger från 1940-talet. Historisk arkeologi inom projektet "Interneringsläger för Sovjetryssar i Skinnskatteberg - en glömd del av andra världskriget". RAÄ 121. Aspänge 2:1, Heds socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanland. Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:24.

Flängans hytta. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 57- Flängan S:2, Norbergs socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:25.

Harbo-Eklunda. Ett gränsmärke. Dokumentation av en nypåträffad fornlämning. RAÄ 260, Harbo-Eklunda 1:11, Harbo socken, Västmanland. Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:26.

Stolphål och härdar vid Lunda gård. Särskild arkeologisk utredning. Lunda gård. Badelunda socken, Västmanland. Joakim Kjellberg och Lisa Skanser. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:27.

Gamla sparbankshuset i Köping - renovering av exteriör och interiör. Antikvarisk kontroll. Kvarteret Brage 7, Köpings socken, Västmanland. Helén Sjökvist, Anders Eriksson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28.

"Vildmarken". Arkeologisk särskild utredning. Västerås 4:91 "Vildmarken", S:t Ilians socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:29.

Signalisten 11. Särskild utredning, etapp 2. RAÄ 179:1. Signalisten 11, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:30.

 

Vallby bytomt, Västerås. Kvarteren Rökstugan/Ryggåsstugan. Arkeologisk utredning. RAÄ 102 och 103. Kv Rökstugan 1, kv Ryggåsstugan 1 och Västerås 4:86, Västerås församling, S:t Ilians socken. Västmanland. Stefan Elgh. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:31.

 

Omläggning av spåntak på Säby kyrka. Antikvarisk kontroll. Säby prästgård 3:1. Säby socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32.

Västjädra. Inför planerad nybyggnation. Särskild utredning. Västjädra 1:4, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:33.

 

Kungsåra-Kvistberga. Särskild arkeologisk utredning. Kungsåra-Kvistberga 5:1, Kungsåra socken, Västmanland. Lisa Skanser, Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:34.

 

Arboga medeltida stadsområde. Antikvarisk kontroll vid ån. RAÄ 32, Sämskmakaren 1, Arboga stad, Västmanland. Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:35.

 

Utredning i Alvesta. Särskild arkeologisk utredning. Alvesta 2:1, Hubbo socken, Västmanland. Lisa Skanser. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:36.

Skerike-Lista. En VA-ledning mellan Rönnby och Åkesta. Förundersökning. RAÄ 988. Skerike-Lista 5:4 och Västerås 4:79, Skerike socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:37.

Norrby kyrkas kyrkogårdsmur. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126, Norrby kyrka, Norrby socken, Uppland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:38.

Lertäckt i Gillberga. Särskild utredning. RAÄ 123, 124 och 199. Gillberga 1:35, Vittinge socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:39.

Kompletterande jobb utefter väg 250. Antikvarisk kontroll. Kolsva-Åsby 1:18, 1:17 och Myra 1:2, Kolsva socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40.

Grisar, gödsel och fordon. Äs. Framtida planer i Äs. Särskild utredning. Äs 1:2, Romfartuna socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41.

Antikvarisk kontroll i Gottsta. Antikvarisk kontroll. Kungsåra-Väsby 1:3 och Gottsta 1:5, Kungsåra socken, Västmanland. Lisa Skanser. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:42.

Korgesta. Boplatslämningar vid Sagån. Särskild utredning. Korgesta 1:16, Sevalla socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:43.

Visbo. Planerat grustag. Arkeologisk utredning. Visbo 1:3, Västerlövsta socken, Heby kommun, Västmanlands län, Uppland. Kaisu Anttila och Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:44.

Översävne. Planerat grustag. Arkeologisk utredning. Översävne 1:14, 4:7, Västerlövsta socken, Heby kommun, Västmanlands län, Uppland. Kaisu Anttila och Christina Svensson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:45.

Ett husbygge i Gillberga. Särskild utredning. RAÄ 281. Gillberga 6:5, Vittinge socken, Uppland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46.

Sala silvergruva. Antikvarisk kontroll med anledning av miljöprovtagningar inom Sala silvergruva. Silvergruvan 1:26, 1:39, 1:337, 1:846 m fl. RAÄ 214:1 m fl. Sala silvergruva, Sala stad, Västmanland. Lihammer, Anna. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:47.

Aguèligatan i Sala. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 62. Aguèligatan, Sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:48.

Loge på Jägaråsen - omläggning av tak. Antikvarisk kontroll. Kungs-Barkarö socken, Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2006:49.

Enåkers kyrka - antikvarisk kontroll vid förändringar i vapenhuset. Antikvarisk kontroll. Enåkers socken. Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2006:50.

Matts-Ersgården i Olsbenning - restaurering av bagarstugan. Antikvarisk kontroll. Olsbenning 1:5. Norbergs socken. Västmanland. Helén Sjökvist, Anders Eriksson. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:51.

Ett schakt för ett trappfundament. Antikvarisk kontroll. RAÄ 230. Strömsholms slott, Kolbäck socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:52.

Ledningsschakt i kvarteret Kryddkrämaren. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34. Kryddkrämaren 1, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:53.

Dingtuna-Österby - en vendeltida brandgrav. Arkeologisk undersökning. RAÄ 709. Dingtuna-Österby 1:5. Dingtuna socken, Västmanland. Anna-Lena Hallgren. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:54.

Kolbäcks och Bergs kyrkor. Antikvarisk kontroll. Kolbäcks kyrkby 9:1, Bergs prästgård 2:1. Kolbäcks och Bergs socknar, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:55.

Gäddeholmsområdet. Gäddeholmsvägen, norra delen, Borgen, Herrgårdsängen. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 1:1, 5:1, Gäddeholm 2:1, Limsta 1:1 med flera, Irsta socken, Västmanland. Emanuelsson, Maud & Ählström, Jan med bidrag av Lihammer, Anna. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:56.

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34. Soopiska gården, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57.

 

Väg 68, delen Norberg - Avesta. Sentida lämningar. Utredning, etapp 1. Norbergs socken, Västmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:58.

Det medeltida huset Stekaren i Arboga. Antikvarisk kontroll. RAÄ 34. Olof Ahllöfs park, Arboga stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:59.

 

Södra Esplanaden i Sala. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 62. Södra Esplanaden, Sala stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:60.

 

Ramnäs kyrka. Antikvarisk kontroll. RAÄ 42. Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:61.

 

Harakers kyrka - exteriör renovering 2005. Antikvarisk kontroll. Harakers prästgård 1:4. Harakers socken. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2006:62.

Sevalla kyrka - omläggning av tak 2006. Antikvarisk kontroll. Sevalla Prästgård 2:1. Sevalla socken, Västmanland.Helén Sjökvist.Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2006:63.

Ny cafébyggnad på Skantzenområdet i Hallstahammar. Antikvarisk kontroll. Norrtunbo 1:1, Svedvi socken. Västmanland. Helén Sjökvist. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:64.

Västjädra-Västerås, Råby. En bullervall vid Råby gård. Särskild utredning. RAÄ 710, Dingtuna-Råby 2:1, Dingtuna socken, Väsmanland. Jan Ählström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65.

Trappgränd i Västerås. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. Trappgränd, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:66.

Schaktningsövervakning i Gottsta. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 63. Gottsta 1:1, Kungsåra socken, Västmanland. Lisa Skanser med bidrag av Kaisu Anttila. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:67.

Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm. Förundersökning för Gäddeholmsvägen, norra delen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 441, 442 och 443. Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1, Irsta socken, Västmanland. Maud Emanuelsson och Anna Lihammer. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:68.  

 

 

 

Lämningar efter ett ödetorp. Arkeologisk utredning vid Råsta. Särskild utredning etapp 1 och 2. Råsta 1:33. Kung Karls socken. Västmanlands län. Katherine Bless Karlsen. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:68.