Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

 

Ny integritetspolicy för personuppgifter

Stiftelsen Kulturmiljövård har i anslutning till införandet av GDPR infört en ny integritetspolicy. Denna gäller för alla stiftelsens kunder och samarbetspartners. Se denna länk. 

 

Nu söker vi en chef till vår uppdragsarkeologiska verksamhet i Norrköping

Som chef för den uppdragsarkeologiska verksamheten i Norrköping ansvarar du för att leda verksamheten för samtliga medarbetare där, vilket i dagsläget innebär 7 personer. Du är ansvarig för drift och utveckling av denna verksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med med tillträde september 2019 eller enligt överenskommelse.

Här kan du läsa mer om den utlysta tjänsten

Välkomna på Arkeologidagen söndagen 25 augusti!

Arkeologidagen är en nationell temadag för arkeologi och förhistoria. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien, och att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Stiftelsen Kulturmiljövård har även i år aktiviteter vid Anundshög. 

Program för Arkeologidagen vid Anundshög 25 augusti 2019

Här kan du ladda ner programmet som en pdf

 

Nu söker vi en chef för vår byggnadsantikvariska verksamhet

Som chef för BA verksamheten ansvarar du för att leda verksamheten för samtliga byggnadsantikvarier, vilket inbegriper personer på både vårt Västerås och Stockholmskontor. Du är ansvarig för drift och utveckling av denna verksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med med tillträde august 2019 eller enligt överenskommelse.

Här kan du läsa mer om den utlysta tjänsten

 

Ölmstad – Undersökningen är nu avslutad

Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård undersökte under tiden 23 april - 7 juni en gårdsmiljö från järnålder i Ölmstad, Jönköpings kommun. Bakgrunden är att Ölmstads nya skola ska byggas på platsen. 

Schaktning pågår! Foto: Tom Carlsson.
Schaktning pågår. Foto: Tom Carlsson.

Här kan du läsa mer om undersökningen i Ölmstad.

 

Grödinge, sydöst om Södertälje

Med anledning av att man ska anlägga en ny VA-ledning så undersöker KM platsen mellan Grödinge kyrka och församlingshemmet. Ett 20-tal gravar och lämningar efter ett enskeppigt stolpbyggt hus har framkommit hittills.

En av de bendepositioner som kommit fram vid undersökningarna. Foto Reidar Magnuson.
En av de bendepositioner som kommit fram vid undersökningarna. Foto Reidar Magnuson.

Här kan du läsa mer om undersökningen i Grödinge

 

Palmbohult utanför Örebro

Under hösten undersökte några av arkeologerna från Stiftelsen Kulturmiljövård ett stolphus från folkvandringstiden, cirka 1500-1600 år sedan, i Palmbohult utanför Örebro.

Här hittar du mer information om undersökningen i Palmbohult 

 

Biskopsgården i Strängnäs

Biskopsgården i Strängnäs har restaurerats i etapper, med start 2015, och i år färdigställdes entréer och trottoarer tillsammans med att gatan lades om. Stiftelsen Kulturmiljövård har varit medverkande som antikvarier sedan starten 2015.

Biskopsgården från söder, med domkyrkan i bakgrunden. Ställning på väg att resas. Foto Tobias Mårud.
Biskopsgården från söder, med domkyrkan i bakgrunden. Ställning på väg att resas. Foto Tobias Mårud.

Här hittar du mer information om Biskopsgården

 

Stenkvista kyrka utanför Eskilstuna

I samband med fönsterrestaurering medverkar Stiftelsen Kulturmiljövård som antikvarier.

Stenkvista kyrka sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.
Stenkvista kyrka sedd från sydöst. Foto Tobias Mårud.

Här hitttar du mer information och bilder

 

Norvik, en stenåldersboplats

Under sommaren och hösten 2018 genomför Stiftelsen Kulturmiljövård en stor arkeologisk undersökning av en gropkeramisk boplats från yngre stenålder inför bygget av nya hamnanläggningar vid Norvik strax norr om Nynäshamn i Södermanland. Bakom bygget står Stockholms Hamn AB som behöver utöka hamnens kapacitet för främst gods.

Här hittar du mer information om undersökningarna i Norvik

 

Karlsbergs slott och Strömsholms slott

 

Karlbergs slott och Strömsholms slott är två fantastiska miljöer där Stiftelsen Kulturmiljövårds byggnadsantikvarier har kontinuerliga uppdrag.

 

Parkflyglarna, sett från Kyrkplan norr om slottet. Foto: Lisa Skanser Slottet från öster. Foto: Tobias Mårud
T.v.: Karlsbergs slott. Parkflyglarna, sett från Kyrkplan norr om slottet. Foto: Lisa Skanser.
T.h.: Strömsholms slott från öster. Foto: Tobias Mårud

 

Här kan du läsa mer om arbetet. 

 

Runstenar fascinerar!

Att flytta en runsten hör inte till vanligheterna, att flytta två på samma dag måste betraktas som unikt! Särskilt som en av dem varit försvunnen i långt över 300 år! Men det fick en av våra arkeologer, Maud Emanuelsson, vara med om förra veckan när hon var antikvarisk kontrollant och såg till att ingen av dem kom till skada vid flytten.

 

Lövhultastenen flyttas. Foto: Maud Emanuelsson
Lövhultastenen flyttas. Foto: Maud Emanuelsson

 

 

Här kan du läsa mer om runstenarna och flytten

 

Inventering av stavspåntäckningar på byggnader inom kyrkotomter i Strängnäs och Västerås stift

Västerås och Strängnäs stift har gett Stiftelsen Kulturmiljövård i uppdrag att inventera stavspåntäckningar på byggnader inom sina respektive kyrkotomter. Det rör sig om drygt 150 kyrkplatser som ska besökas runt om i Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet genomförs i samarbete med Dalarnas Museum, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB och Bengt Bygdens Bygghantverk.

Här finns en StoryMap presentation av vad vi har gjort hittills i projektet

 

Foto av Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån.
Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån. Foto av Karin Myhrberg

 

Här kan du läsa mer om inventeringen  

 

NYHET! Nu erbjuder vi Föredrag och Guideturer

 

 

Nu erbjuder KM underhållande och informativa populärvetenskapligt inriktade föredrag om allehanda arkeologiska och historiska företeelser och platser. Föredragen hålls av våra kunniga arkeologer och kulturarvspedagoger på ett sådant sätt att inga förkunskaper krävs. Vill ni veta mer om t.ex. stenåldersjägare eller vikingatida runstenar?

Här kan du läsa mer om våra föredrag ocu guideturer

 

Beviljade FoU-medel för fortsatt FuTArk-projekt!

Den 18 december meddelade Riksantikvarieämbetet beslut om vilka projekt som tilldelas FoU-medel 2018. Vi är mycket glada över att FuTArk är ett av nio nya projekt som fått beviljade medel. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM), Norrköpings stadsmuseum, Funktionsrätt Östergötland, HSO Norrköping och kulturföreningen Utopia. Projektet är 3-årigt och pågår 2018-2020.

 

Här kan du läsa mer om det 3-åriga projektet
Här kan du läsa om Riksantikvarieämbetets fördelningsbeslut
Här kan du läsa mer om förstudien FuTArk 

Här kan du ladda ner rapporten från förstudien

 

 

KM tar över driften av HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka

Från den 1 januari 2018 kommer KM att driva HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka.

 

Här finns länk till HAMNs webbsida
Här finns länk till Nacka kommuns nyhetssida

 

 

Bredband på Vikbolandet

 

 

Vikbolandet är en större landtunga i Östergötland mellan vikarna Bråviken i norr och Slätbaken i söder. I slutet av sommaren började arbetet med att förse Vikbolandet med bredband. Detta innebär en hel del arkeologi som KM utför i form av schaktövervakningar och utredningar. Området är rikt på arkeologiska lämningar från alla tidsperioder och av olika lämningstyper.

Här kan du läsa mer om vad som kommit fram på Vikbolandet

 

Medeltida taklag i Västerås stift.

Stiftelsen Kulturmiljövård driver projektet Medeltida taklag i Västerås stift. Vi undersöker, dokumenterar och tar dendrokronologiska prover i medeltida träbyggnadsdelar i några av stiftets kyrkor.

En rolig överraskning!
På Sala sockenkyrka har vi tittat närmare på det skulpterade huvud som finns intill vindskivan på kyrkans nordöstra hörn, koret. Med stor sannolikhet är det korets yttre remstycke som löper ut genom murverket. Ett remstycke är den eller de vågrätt liggande bjälkar på murkrönet som tjänar som underlag för takstolarna. Remstycket är samtida med taklaget i övrigt och dateras preliminärt till omkring år 1300, då nuvarande kyrka uppförs. Dendrokronologiska prover är tagna i taklaget men inte analyserade ännu. Utskjutande och skulpterade ändar av remstycken är något alldeles särskilt och enastående.

 

Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.
Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.

 

Kontakt: Lisa Skanser

 

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018.

 

Hågelby gård

 

Läs mer om uppdraget vid Hågelby gård

 

Rapport av den arkeologiska undersökningen av Skarpnäckslägret, en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Under 2015 och 2016 deltog Stiftelsen Kulturmiljövård i forskningsprojektet ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” med syfte att synliggöra svenska romers historia. I projektet har vi gjort livshistoriska intervjuer med romer som har bott på lägerplatser och med arkeologiska metoder undersökt en lägerplats från omkring 1960 i Skarpnäck utanför Stockholm. Vi har även sökt efter romska röster i äldre arkivhandlingar. Nu är rapporten klar av den arkeologiska undersökningen och du kan läsa mer om den och projektet nedan.

 

Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den som PDF
Här kan du läsa mer om projektet

 

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

 

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

 

 

 

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo). SUBo logga
Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Sobona Sobonas logga
Stiftelsen Kulturmiljövård  har ett certifierat miljöledningssystem Stiftelsen Kulturmiljövård har ett certifierat miljöhanteringssystem.

 

 

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh