Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

 

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala 

Stiftelsen Kulturmiljövård - KM - utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. 

Stiftelsen har sin bas i Västerås, med kontor i Stockholm och bedriver för närvarande verksamhet från Gävleborg/Dalarna i norr till Östergötland i söder och från Värmland i väster till Stockholm i öster.

Stiftelsen bildades i december 2005 och övertog verksamhet som tidigare bedrivits av Västmanlands Läns Museum sedan 1998.

Stiftelsen ska genom sitt engagemang främja intresset för vårt kulturarv. Alla insatser som vi gör ska genomsyras av att kulturarvet berör alla människor idag.

 

Vi arbetar med det förflutna för framtiden!

 

För information om arkeologiska undersökningar, se projekt under Arkeologi. Där hittar du bland annat våra större arkeologiska undersökningar 2014 (Väg 252 , väg 56 och Åby).

För information om aktuella byggnadsantikvariska uppdrag se projekt under Byggnadsvård.

Se också våra sidor om kulturarvsprojekten Ett annat Stockholm, Tillgängliga Badelundaåsen, vår pedagogiska undersökning av torpet Kvartslund och forskningsprojekten Ordning och reda - skärvstenshögar, människor och miljöer i Östra Mellansverige och I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet.

  

Transjö Folkets hus  

 

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh