Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Föredrag om pesten på museet HAMN den 17 maj!

På museet HAMN som KM driver sedan årsskiftet pågår just nu en spännande utställning om Pesten 1710 och i anslutning till den ges en serie föredrag. På torsdag 17 maj, kl. 18.30 är det dags för Magnus Västerbro att berätta om Pestens långa historia - från bronsålder till idag.

Den 26 maj är det Saltsjö Pir-dagen med en rad aktiviteter för hela familjen, bl.a. kan man prova på att leka vikingalekar med arkeologen Andreas Forsgren som visar och berättar. Här finns också möjlighet att prova på att tova en egen liten råtta av ull!

Varmt välkomna!

Bild på en flyer om föredraget Pestens långa historia Bild på en flyer om SAltsjö Pir-dagen 26 maj

Klicka på bilderna så öppnas de som PDF:er


Ny integritetspolicy för personuppgifter

Stiftelsen Kulturmiljövård har i anslutning till införandet av GDPR infört en ny integritetspolicy. Denna gäller för alla stiftelsens kunder och samarbetspartners. Se denna länk.


Inventering av stavspåntäckningar på byggnader inom kyrkotomter i Strängnäs och Västerås stift

Västerås och Strängnäs stift har gett Stiftelsen Kulturmiljövård i uppdrag att inventera stavspåntäckningar på byggnader inom sina respektive kyrkotomter. Det rör sig om drygt 150 kyrkplatser som ska besökas runt om i Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Stockholms och Örebro län. Projektet genomförs i samarbete med Dalarnas Museum, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB och Bengt Bygdens Bygghantverk.

Foto av Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån.
Tångeråsa kyrka korets norra fasad med bevarade medeltida näbbspån. Foto av Karin Myhrberg

Här kan du läsa mer om inventeringen 

 

NYHET! Nu erbjuder vi Föredrag och Guideturer

Nu erbjuder KM underhållande och informativa populärvetenskapligt inriktade föredrag om allehanda arkeologiska och historiska företeelser och platser. Föredragen hålls av våra kunniga arkeologer och kulturarvspedagoger på ett sådant sätt att inga förkunskaper krävs. Vill ni veta mer om t.ex. stenåldersjägare eller vikingatida runstenar?

Här kan du läsa mer om våra föredrag ocu guideturer

 

Två undersökningar mellan Gnesta och Laxne i Södermanland inför Laxnelänken

Under april-maj 2018 genomför arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård undersökningar av ett mindre gravfält i Taffsnäs och en boplats från järnåldern (ca 500 f.Kr. - 1050 e.Kr.) vid Hallsta mellan Gnesta och Laxne. Undersökningen görs med anledning av den nya avloppsledningen Laxnelänken som ska löpa mellan Laxne och Gnesta.

Här kan du läsa mer om slutundersökningen i Taffsnäs

 

Beviljade FoU-medel för fortsatt FuTArk-projekt!

Den 18 december meddelade Riksantikvarieämbetet beslut om vilka projekt som tilldelas FoU-medel 2018. Vi är mycket glada över att FuTArk är ett av nio nya projekt som fått beviljade medel. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM), Norrköpings stadsmuseum, Funktionsrätt Östergötland, HSO Norrköping och kulturföreningen Utopia. Mer information om projektet kommer inom kort.

Här kan du läsa om Riksantikvarieämbetets fördelningsbeslut
Här kan du läsa mer om förstudien FuTArk 

Här kan du ladda ner rapporten från förstudien

 

KM tar över driften av HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka

Från den 1 januari 2018 kommer KM att driva HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka. Mer information kommer inom kort.

Här finns länk till HAMNs webbsida
Här finns länk till Nacka kommuns nyhetssida

 

Fler spännande analysresultat från Hjulsta!

Drygt ett år har gått sedan vi lämnande gravfält, boplats och kultplats i Hjulsta bakom oss efter slutförd undersökning i fält. Sedan dess har det hänt en hel del. Analyser har genomförts och en mängd fynd har skickats för konservering, många sidor rapport har skrivits och artiklar har publicerats.

Här kan du läsa mera om den konservering och de analyser av ben och makrofossil som genomförts.

 

Spännande dateringar från Nödesta!

Fältarbete i Nödesta. Foto: Lisa Hartzell.

Foto från slutundersökningen med pågående byggnationer i bakgrunden. Foto: Lisa Hartzell.

Efter några månaders väntan så har dateringarna kommit på de prover som togs i Nödesta. De visar på mänsklig aktivitet på platsen ända sedan stenåldern men bekräftar samtidigt att boplatsen haft sin mest intensiva period runt Kristi födelse då de två långhusen som påträffades i somras var från den perioden.

Här kan du läsa mer om dateringar och rapportarbetet

 

Bredband på Vikbolandet

Vikbolandet är en större landtunga i Östergötland mellan vikarna Bråviken i norr och Slätbaken i söder. I slutet av sommaren började arbetet med att förse Vikbolandet med bredband. Detta innebär en hel del arkeologi som KM utför i form av schaktövervakningar och utredningar. Området är rikt på arkeologiska lämningar från alla tidsperioder och av olika lämningstyper.

Här kan du läsa mer om vad som kommit fram på Vikbolandet

 

Medeltida taklag i Västerås stift.

Stiftelsen Kulturmiljövård driver projektet Medeltida taklag i Västerås stift. Vi undersöker, dokumenterar och tar dendrokronologiska prover i medeltida träbyggnadsdelar i några av stiftets kyrkor.

En rolig överraskning!
På Sala sockenkyrka har vi tittat närmare på det skulpterade huvud som finns intill vindskivan på kyrkans nordöstra hörn, koret. Med stor sannolikhet är det korets yttre remstycke som löper ut genom murverket. Ett remstycke är den eller de vågrätt liggande bjälkar på murkrönet som tjänar som underlag för takstolarna. Remstycket är samtida med taklaget i övrigt och dateras preliminärt till omkring år 1300, då nuvarande kyrka uppförs. Dendrokronologiska prover är tagna i taklaget men inte analyserade ännu. Utskjutande och skulpterade ändar av remstycken är något alldeles särskilt och enastående.

Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.
Skulpterat huvud på yttre remstycke. Foto: Lisa Skanser.

Kontakt: Lisa Skanser

 

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018.

Hågelby gård

Läs mer om uppdraget vid Hågelby gård

 

Forskningsgrävning vid Anundshög

Mellan 12 och 18 juni genomfördes en forskningsgrävning vid Anundshög. Undersökningen är en del av ett forskningsprojekt kallat ”Tings- och kultplats vid Anundshög?”, och kan delvis ses som en fortsättning på undersökningar som gjorts år 2006 och 2008 av Alex Sanmark.

Läs mer om undersökningen vid Anundshög 

 

Rapport av den arkeologiska undersökningen av Skarpnäckslägret, en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Under 2015 och 2016 deltog Stiftelsen Kulturmiljövård i forskningsprojektet ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” med syfte att synliggöra svenska romers historia. I projektet har vi gjort livshistoriska intervjuer med romer som har bott på lägerplatser och med arkeologiska metoder undersökt en lägerplats från omkring 1960 i Skarpnäck utanför Stockholm. Vi har även sökt efter romska röster i äldre arkivhandlingar. Nu är rapporten klar av den arkeologiska undersökningen och du kan läsa mer om den och projektet nedan.

Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den som PDF
Här kan du läsa mer om projektet

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh