Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

KM tar över driften av HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka

Från den 1 januari 2018 kommer KM att driva HAMN - Historiearvsmuseet i Nacka. Mer information kommer inom kort.

Här finns länk till HAMNs webbsida
Här finns länk till Nacka kommuns nyhetssida

  

Arkeologisk undersökning i Norrtälje

Strax intill Norrtäljes södra infart har arkeologer från KM undersökt den järnåldersboplats vars utkant påträffades redan 2010. Belägen på vad som idag kallas Grossgärdet, mittemot Norrtäljeporten, är detta platsen där Norrtäljes nya brandstation ska byggas. De preliminära resultaten från årets grävningar är som följer: åtminstone åtta hus har gått att urskilja i gyttret av stolphål och anläggningar, och ungefär hälften av dessa bedöms utgöra olika typer av ekonomibyggnader. Detta innebär i sin tur att platsen har sett flera bebyggelsefaser, men den huvudsakliga dateringen av platsen bedöms vara Vendeltid (ca 500-800e.kr.), baserat på 2010 års grävningar samt byggnadernas karaktär. I och runtom husen påträffades också nio stycken rännor av olika form och storlek. Vad dessa rännor har haft för funktion och syfte under järnåldern, såsom avrinning och dränering eller om de utgjort gamla hålvägar, vet vi i dagsläget inte. Värt att också notera är att ytterst få fynd gjordes på platsen. De mer spektakulära (relativt sett) fynden utgörs av keramik, varav majoriteten, samt en handfull brända ben, påträffades i just en ränna under grävningens sista dagar. Vad denna lilla ansamling dock utgör samt hur avsaknaden av fynd och kulturlager bör tolkas, får vi däremot be att återkomma till under ett senare skede.

Mattias Frisk, visningsansvarig

 

Arkeologidagen söndag 27 augusti 2017

VARMT VÄLKOMNA till ett heldagsprogram för hela familjen, kl. 11-15 vid Anundshög!

Kulturföreningen KM:s vänner, KM och Badelunda hembygdsförening anordnar med stöd av Västerås stads kulturnämnd tillsammans en heldag ute vid det fantastiska fornlämningsområdet Anundshög.

Det blir en dag fylld av olika aktiviteter för både barn och vuxna. Visningar av Anundshögsområdet och stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, föredrag och "fornfyndsrunda", skapande aktiviteter vid runstenen och utgrävning i sandlådan för mindre barn, matlagning på förhistoriskt vis, försäljning av historiska replikor, textilhantverk, böcker och rapporter, tipsrunda, tur med häst och vagn. Musikunderhålling och servering. Fritt inträde.

En grupp människor på visning under Arkeologidagen Häst och vagn vid Anundshög. Foto: Bengt Wallén, Badelunda hembygsdsförening.

Ett detaljerat program i pdf format hittar du här.

Arkeologidagen är en nationell temadag som äger rum sista söndagen i augusti varje år. Under dagen genomförs ett stort antal arrangemang på olika håll i landet. Här finns mer information om vad som pågår runt om i landet

 

Anundshög i bild - tävling för hela familjen!

Anundshög i bild- inbjudan till tävling.

 

Hågelby gård – 100 årig betongvurm

Stiftelsen Kulturmiljövård medverkar på uppdrag av Botkyrka kommun som antikvarier vid restaurering av betongkonstruktioner vid Hågelby gård. Ett etappindelat arbete som beräknas pågå under år 2017 och 2018.

Hågelby gård

Läs mer om uppdraget vid Hågelby gård

 

Workshop inom forskningsprojektet FuTArk

FuTArk logga

FuTArk är ett forskningsprojekt i form av en förstudie som arbetar med frågor runt funktionsvariation, tillgänglighet och uppdragsarkeologi. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM) och Norrköpings stadsmuseum. Finansiering har erhållits ur Riksantikvarieämbetets FoU-anslag samt av Norrköpings stadsmuseum.

Läs mer om workshopen och vad som pågår inom projektet FuTArk 

 

Förundersökning i Norvik

KM förundersöker under maj-juli en stenåldersboplats vid Norvik utanför Nynäshamn.

Läs mer om förundersökning i Norvik här 

 

Forskningsgrävning vid Anundshög

Mellan 12 och 18 juni genomfördes en forskningsgrävning vid Anundshög. Undersökningen är en del av ett forskningsprojekt kallat ”Tings- och kultplats vid Anundshög?”, och kan delvis ses som en fortsättning på undersökningar som gjorts år 2006 och 2008 av Alex Sanmark.

Läs mer om undersökningen vid Anundshög 

 

Rapport av den arkeologiska undersökningen av Skarpnäckslägret, en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Under 2015 och 2016 deltog Stiftelsen Kulturmiljövård i forskningsprojektet ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” med syfte att synliggöra svenska romers historia. I projektet har vi gjort livshistoriska intervjuer med romer som har bott på lägerplatser och med arkeologiska metoder undersökt en lägerplats från omkring 1960 i Skarpnäck utanför Stockholm. Vi har även sökt efter romska röster i äldre arkivhandlingar. Nu är rapporten klar av den arkeologiska undersökningen och du kan läsa mer om den och projektet nedan.

Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den som PDF
Här kan du läsa mer om projektet

 

Sammanfattning av de arkeologiska undersökningarna i Hjulsta

De arkeologiska undersökningarna av fornlämningarna i Hjulsta är sedan i början av december avslutade. Nu, ett par månader efter att fältarbetet avslutats, tänkte vi passa på att kort sammanfatta undersökningen och några av de intressanta aspekter med den som dök upp under arbetets gång. Mycket arbete återstår dock på kontor med rapportskrivande, analyser och fyndhantering innan allt är färdigt.

Läs mer om undersökningen i Hjulsta

En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.
En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.

 

Inslag i SVT Nyheter Stockholm. Publicerat 16 november 2016
Inslag i SVT Nyheter Västmanland. Publicerat 16 november 2016
 
För mer information:
Ingela Harrysson, projektledare/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 72 06
Andreas Forsgren, förmedlingsansvarig/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 02 90

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

Hitta utgrävningar i hela Sverige med söktjänsten Aktuell Arkeologi

Med den nya tjänsten kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

Läs mer om tjänsten
Direkt till Aktuell Arkeologi  

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh