Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Vill du arbeta som arkeolog eller byggnadsantikvarie på KM?

Vi söker nu arkeologer för säsongs- och/eller visstidsanställningar under fältsäsongen 2017. Vi söker också byggnadsantikvarier för både tillsvidare- och visstidsanställningar

Läs mer...

 

Pedagogiska program vid Anundshög - bokningen öppen

Ta med klassen ut till det fantastiska fornlämningsområdet Anundshög och träffa en arkeolog som berättar om dess spännande historia! Vi erbjuder ett basprogram samt inriktningar på svenska, matematik, religion eller vandring längs med Badelundaåsen. Vi vänder oss i första hand till år 3-6 och programmen är kostnadsfria för skolor inom Västerås stad. Bokning sker på Kulturbokningen.

Läs mer...

 

Nytt forskningsprojekt

FuTArk logga

Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av historien och kulturarvet och vara delaktig i samhället på likvärdiga villkor. Detta inkluderar även uppdragsarkeologi. Hur tillgängligheten inom uppdragsarkeologin upplevs av personer med olika funktionsförmåga har vi i dagsläget dock relativt liten kunskap om.

FuTArk är en förstudie som kommer att ställa samman ett kunskapsunderlag som inkluderar en kartläggning av hur företag inom uppdragsarkeologin idag arbetar med funktionsvariation och tillgänglighet samt över relevanta tidigare projekt och forskning. En viktig del av förstudien består i att etablera kontaktnät med bland annat funktionshinderrörelsen för att tillsammans definiera luckor, behov och önskemål i mötet med uppdragsarkeologin inför en större FoU-ansökan.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM) och Norrköpings stadsmuseum. Finansiering har erhållits ur Riksantikvarieämbetets FoU-anslag samt av Norrköpings stadsmuseum.

Läs mer...

 

Tack från Hjulsta!

Nu när de stora arkeologiska undersökningarna i Hjulsta är färdiga vill vi passa på att tacka alla våra medarbetare, kollegor, samarbetspartners, och alla som på något sätt varit inblandade i projektet. Det har varit en intensiv och spännande undersökning och vi ser fram emot resultaten som kommer att komma fram vid analyser av jordprover, osteologiska analyser, etc. I början av januari kommer vi att lägga upp ett nyhetsbrev här på hemsidan där vi sammanfattar lite mer kring vad som hänt på utgrävningen under sommaren och hösten. Tills dess vill vi dock passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack till alla; projektledare, arkeologer, osteologer, arkeologibiträden, praktikanter, kulturarvspedagoger, grävmaskinister, dumperförare, kvartärgeologer, metalldetekterare, arkeobotaniker och andra som deltagit i undersökningarna! Vi vill också tacka Trafikverket och Ulrika Karlsson och Anna Nordqvist för gott samarbete.

Alla medverkade är inte med på bilden, men här har ni en del av gänget som genomfört undersökningen i Hjulsta. Foto: Christian Gatti.
Alla medverkade är inte med på bilden, men här har ni en del av gänget som genomfört undersökningen i Hjulsta. Foto: Christian Gatti.

Marieke Aalders, Duncan Alexander, Johan Andersson, Andreas Bohlin, Andréa Borgius, Camilla Ekblom, Maud Emanuelsson, Tomas Englund, Roger Eriksson, Andreas Forsgren, Mattias Frisk, Mats Fältgård, Christian Gatti, Anna-Lena Hallgren, Axel Hansen, Ingela Harrysson, Lisa Hartzell, Jens Heimdal, Malin Karlén, Ola Kyhlberg, Bibbi Larsson, Emelie Larsson, Johan Lindeberg, Sofia Lindell, Marie Lundberg, Reidar Magnusson, Per Magnusson, Mats Nelson, Maj-Lis Nilsson, Andreas Norberg, Åsa Pehrson, Sead Pilav, Sofia Prata, Jan Risberg, Anna Romanova, Ellinor Sabel, Michael Schneider, Emma Sjöling, Oskar Spjuth, Karin Stenström, Caroline Strandberg, Ove Sundin, Martin Toresson, Ann Vinberg, Frederic Wirbrand

Följ våra utgrävningar också på Facebook! Hjulstautgrävningens Facebooksida: "Arkeologi i Hjulsta"

/Andreas Forsgren, arkeolog/kulturarvspedagog, andreas.forsgren@kmmd.se

 

Rekordmånga amulettringar vid forntida kultplats vid E4 Förbifart Stockholm

En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.
En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.

En okänd kultplats med omkring 200 amulettringar har upptäckts under de arkeologiska undersökningar som pågår inför E4 Förbifart Stockholm.

Fyndet är unikt eftersom så många amulettringar aldrig tidigare har hittats på en och samma plats. Amulettringarna dateras till 600-700- talet e. Kr och är mellan 5–15 cm i diameter. De är tillverkade av järn och har i de flesta fall hängen som sitter på ringen, oftast i form av små yxor.

– De har ingen känd praktisk funktion utan ska nog främst betraktas som ett rituellt föremål. De har sannolikt hanterats på ytan i samband med årstidsbundna högtider, kanske i samband med sådd berättar arkeologen och projektledaren Ingela Harrysson på Stiftelsen Kulturmiljövård.

I Hjulsta strax nordväst om Stockholm undersöker arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård sedan i somras två gravfält från järnåldern, ca 500 f.Kr.-1050 e.Kr. Undersökningen sker inför Trafikverkets kommande bygge av den nya vägen E4 Förbifart Stockholm. Det var vid ett av dessa gravfält som arkeologerna stötte på en kultplats av omfattande proportioner och de däromkring placerade amulettringarna.  

Även en bronskniv och en flintspets från bronsåldern har hittats på kultplatsen i Hjulsta vilket antyder att platsen har varit i bruk under en mycket lång tid, även om just amulettringarna är från slutet av järnåldern. 

Läs mer om undersökningen i Hjulsta
Inslag i SVT Nyheter Stockholm. Publicerat 16 november 2016
Inslag i SVT Nyheter Västmanland. Publicerat 16 november 2016
 
För mer information:
Ingela Harrysson, projektledare/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 72 06
Andreas Forsgren, förmedlingsansvarig/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 02 90

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

Boksläpp!

Den 24 november 2015 var det boksläpp på Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet av Henry Simonsson. Det är är hans licentiatavhandling från år 1969 som nu publicerats av Stiftelsen kulturmiljövård (KM). Texten i avhandlingen som tidigare endast funnits i ett antal arkivexemplar är oförändrad men kartor har digitaliserats och ett urval av författarens svartvita fotografier har inkorporerats. Ett inledande nyskrivet kapitel av Anna Lihammer sätter in avhandlingen i ett större sammanhang och diskuterar hur den kan användas som utgångspunkt för aktuella forskningsfrågor. Det är KM:s förhoppning att Henry Simonssons insats ska ges den större spridning som den förtjänar och komma till nytta både för uppdragsarkeologin och i ett vidare perspektiv den intresserade allmänheten.

T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.
T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.

Efter inledande ord och presentation av publikationen av Stefan Elgh från KM, berättade författaren Henry Simonsson om sin avhandling. Därefter följde mingel och möjlighet till diskussion. Tillställningen hölls på Västmanlandsläns museum där Henry Simonsson var verksam under mycket stor del av sin karriär. Han började arbeta där som amanuens 1958, blev antikvarie 1961 och landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 innan han avslutade sin karriär som länsantikvarie 1976.

 

Hitta utgrävningar i hela Sverige med söktjänsten Aktuell Arkeologi

Med den nya tjänsten kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

Läs mer om tjänsten
Direkt till Aktuell Arkeologi  

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh