Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping och bedriver för närvarande verksamhet från Gävleborg/Dalarna i norr till Östergötland i söder och från Värmland i väster till Stockholm i öster.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss gärna även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Västerås före Västra Aros - Västerås historiska roll utifrån nya rön och fynd

Välkommen till en dag med fokus på Västerås tidiga historia från järnålder till högmedeltid. Arkeologi och historia sammantaget visar på en stad med viktiga uppgifter och funktioner i en tid då vårt land växte fram.

Lördagen 22 oktober, kl 08.30-ca 16.15 
Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Deltagaravgift 150 kr

I deltagaravgiften ingår kaffe/te och smörgås på förmiddagen och kaffe/te och kaka på eftermiddagen. Lunch ingår ej.
OBS! Biljetter bokas i Informationen på Karlsgatan 2 eller på tel 021-39 32 22  senast 21 oktober.   Det är viktigt att du anger eventuella allergier och/eller intoleranser vid anmälan.

Här kan du läsa mer om dagen och programmet. 

 

Kvarteret Hagbard

KM genomför under hösten 2016 en arkeologisk undersökning i kvarteret Hagbard som ligger mellan Västra Kyrkogatan och Svartån i centrala Västerås. Anledningen är att Västerås stift kommer att uppföra en ny byggnad för stiftskansliet där.

Flera intressanta fynd har gjorts, bland annat rester efter ett medeltida hus. Man har också hittat mynt från Gustav Vasas och från drottning Kristinas tid (1500- och 1600-tal).

Här kan du läsa mer om undersökningen

Medeltida stenhus. Foto Åke Paulsson, Västerås stift 2016.
Medeltida stenhus som tros ha tillhört en högt uppsatt präst som hette Finn Jönsson och som levde på 1400-talet. Foto: Åke Paulsson, Västerås stift, 2016.

 

Välkommen på arkeologiska visningar!

Hjulsta, Stockholm

(Här finns en länk till nyhetsbreven från Hjulsta)

Nu har utgrävningarna i Hjulsta tagit rejäl fart efter den första tidens schaktning.

Är du nyfiken på hur det var i Hjulsta under järnåldern och vikingatiden? I Hjulsta strax norr om Stockholm gräver vi ut ett större och ett mindre gravfält samt en boplats från järnåldern. Bakgrunden till utgrävningen är att Trafikverket planerar en sträcka av Förbifart Stockholm. Under hösten visar vi runt vid utgrävningen och berättar om resultat och fynd. Hur levde folk hemma i Hjulsta på järnåldern? Hur har de gravlagt sina döda? Vilka fynd påträffas? Dessa och många andra frågor kommer vi att svara på under dessa visningar.

Visningarna är gratis. Du behöver inte veta något om järnåldern innan, alla kan följa med.

Vi kommer att ha hela tio visningar öppet för allmänheten för att ge alla som vill en chans att besöka platsen (samt separata extravisningar för skolor, föreningar, etc). Notera att visningarna 8/10 samt 27/10 hålls på engelska, övriga visningar på svenska.

Det finns två mötesplatser för visningarna, se kartorna nedan. Du är välkommen till den mötesplats som passar dig bäst. En arkeolog möter upp på båda platserna på alla visningarna.

September:      
Onsdag 21 september  klockan 13.00  
Söndag 25 september klockan 13.00  
Torsdag 29 september klockan 18.00  
Oktober:      
Lördag 8 oktober klockan 13.00  Visningen hålls på engelska/Guided tour in english  
Onsdag 12 oktober klockan 18.00  
Tisdag 18 oktober klockan 13.00  
Söndag 23 oktober klockan 13.00  
Torsdag 27 oktober klockan 18.00 Visningen hålls på engelska/Guided tour in english
November:      
Onsdag 2 november klockan 13.00  
Lördag 5 november klockan 13.00  

 

Karta 1.

Mötesplats 1 ligger direkt väster om Akallalänken, cirka 350 meter norr om E18. Platsen når du via en gångbro över Akallalänken. Du kan antingen gå från Hjulsta tunnelbanestation cirka 1,5 km - kartan till vänster) eller från busstationen Hästa gård, buss 517 (cirka 1 km - kartan till höger). På platsen står flera blåa byggbaracker. Vi träffas intill dem. Gå inte längs Akallalänken då det är mycket trafik och det saknas gångbana. Bild:  Andreas Forsgren.  

Karta 2.

Mötesplats 2 når du lättast med bil och ligger precis norr om Hjulstarondellen. Det finns en mindre grusväg som leder till platsen där det står en blå byggbod där vi träffas. För att nå platsen med bil måste du komma från norr på Akallalänken. Var försiktig då det ofta är mycket trafik på denna väg. Bild: Andreas Forsgren.

Vill du veta mer om visningarna? Kontakta visningsansvarig, Andreas Forsgren:
andreas.forsgren@kmmd.se

Välkomna!

Följ våra utgrävningar också på Facebook! Arkeologi i Hjulsta heter vi där.

Andreas Forsgren, publikt ansvarig arkeolog
andreas.forsgren@kmmd.se
073-810 02 90
 
Ann Vinberg, projektledare
ann.vinberg@kmmd.se
073-810 72 88

 

Skelettdelar och en kanonkula på Västerås Slott!

Skelettdelar och en kanonkula hör till de fynd som gjort inne på borggården på Västerås slott där KM utför en arkeologisk undersökning med anledning av att nya ledningar för dagvatten och avlopp läggs ned på Västerås slott.

Här kan du läsa mer om undersökningen.

 

Grattis Örjan!

Vi gratulerar vår medarbetare Örjan Hermodsson som disputerade vid Uppsala universitet fredagen 22 januari. Örjans avhandling heter Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder. I sin analys fokuserar Örjan speciellt på fornlämningsbilden och bebyggelsehistoria i Håbo, Fresta and Östhammar.

 Örjans Hermodssons avhandling omslagsbild 

Opponent var fil dr Helena Victor från Kalmar länsmuseum som lyfte fram några av avhandlingens förtjänster i sin slutkommentar. Bland annat nämndes att den presenterar tidigare okänt material och för oss tillbaka till empirin. Vidare poängterades vikten av inventeringen och kunskapsåterföringen till yngre generationer.

t. v. opponent Helena Victor, t. h. Örjan Hermodsson  t.v. handledare Frands Herscend, t.h. Örjan Hermodsson.
Till vänster opponent Helena Victor och Örjan Hermodsson och till höger handledare Frands Herschend och Örjan.

 

Boksläpp!

Den 24 november var det boksläpp på Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet av Henry Simonsson. Det är är hans licentiatavhandling från år 1969 som nu publicerats av Stiftelsen kulturmiljövård (KM). Texten i avhandlingen som tidigare endast funnits i ett antal arkivexemplar är oförändrad men kartor har digitaliserats och ett urval av författarens svartvita fotografier har inkorporerats. Ett inledande nyskrivet kapitel av Anna Lihammer sätter in avhandlingen i ett större sammanhang och diskuterar hur den kan användas som utgångspunkt för aktuella forskningsfrågor. Det är KM:s förhoppning att Henry Simonssons insats ska ges den större spridning som den förtjänar och komma till nytta både för uppdragsarkeologin och i ett vidare perspektiv den intresserade allmänheten.

T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.
T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.

Efter inledande ord och presentation av publikationen av Stefan Elgh från KM, berättade författaren Henry Simonsson om sin avhandling. Därefter följde mingel och möjlighet till diskussion. Tillställningen hölls på Västmanlandsläns museum där Henry Simonsson var verksam under mycket stor del av sin karriär. Han började arbeta där som amanuens 1958, blev antikvarie 1961 och landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 innan han avslutade sin karriär som länsantikvarie 1976.

 

Hitta utgrävningar i hela Sverige med söktjänsten Aktuell Arkeologi

Med den nya tjänsten kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh