Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Rekordmånga amulettringar vid forntida kultplats vid E4 Förbifart Stockholm

En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.
En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.

En okänd kultplats med omkring 200 amulettringar har upptäckts under de arkeologiska undersökningar som pågår inför E4 Förbifart Stockholm.

Fyndet är unikt eftersom så många amulettringar aldrig tidigare har hittats på en och samma plats. Amulettringarna dateras till 600-700- talet e. Kr och är mellan 5–15 cm i diameter. De är tillverkade av järn och har i de flesta fall hängen som sitter på ringen, oftast i form av små yxor.

– De har ingen känd praktisk funktion utan ska nog främst betraktas som ett rituellt föremål. De har sannolikt hanterats på ytan i samband med årstidsbundna högtider, kanske i samband med sådd berättar arkeologen och projektledaren Ingela Harrysson på Stiftelsen Kulturmiljövård.

I Hjulsta strax nordväst om Stockholm undersöker arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård sedan i somras två gravfält från järnåldern, ca 500 f.Kr.-1050 e.Kr. Undersökningen sker inför Trafikverkets kommande bygge av den nya vägen E4 Förbifart Stockholm. Det var vid ett av dessa gravfält som arkeologerna stötte på en kultplats av omfattande proportioner och de däromkring placerade amulettringarna.  

Även en bronskniv och en flintspets från bronsåldern har hittats på kultplatsen i Hjulsta vilket antyder att platsen har varit i bruk under en mycket lång tid, även om just amulettringarna är från slutet av järnåldern. 

Läs mer om undersökningen i Hjulsta

Inslag i SVT Nyheter Stockholm. Publicerat 16 november 2016

Inslag i SVT Nyheter Västmanland. Publicerat 16 november 2016

För mer information:
Ingela Harrysson, projektledare/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 72 06
Andreas Forsgren, förmedlingsansvarig/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 02 90

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

Kvarteret Hagbard

KM genomför under hösten 2016 en arkeologisk undersökning i kvarteret Hagbard som ligger mellan Västra Kyrkogatan och Svartån i centrala Västerås. Anledningen är att Västerås stift kommer att uppföra en ny byggnad för stiftskansliet där.

Flera intressanta fynd har gjorts, bland annat rester efter ett medeltida hus. Man har också hittat mynt från Gustav Vasas och från drottning Kristinas tid (1500- och 1600-tal).

Läs mer om undersökningen i kvarteret Hagbard

Medeltida stenhus. Foto Åke Paulsson, Västerås stift 2016.
Medeltida stenhus som tros ha tillhört en högt uppsatt präst som hette Finn Jönsson och som levde på 1400-talet. Foto: Åke Paulsson, Västerås stift, 2016.

 

Skelettdelar och en kanonkula på Västerås Slott!

Skelettdelar och en kanonkula hör till de fynd som gjort inne på borggården på Västerås slott där KM utför en arkeologisk undersökning med anledning av att nya ledningar för dagvatten och avlopp läggs ned på Västerås slott.

Läs mer om undersökningen på Västerås Slott

 

Grattis Örjan!

Vi gratulerar vår medarbetare Örjan Hermodsson som disputerade vid Uppsala universitet fredagen 22 januari. Örjans avhandling heter Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder. I sin analys fokuserar Örjan speciellt på fornlämningsbilden och bebyggelsehistoria i Håbo, Fresta and Östhammar.

Opponent var fil dr Helena Victor från Kalmar länsmuseum som lyfte fram några av avhandlingens förtjänster i sin slutkommentar. Bland annat nämndes att den presenterar tidigare okänt material och för oss tillbaka till empirin. Vidare poängterades vikten av inventeringen och kunskapsåterföringen till yngre generationer.

t. v. opponent Helena Victor, t. h. Örjan Hermodsson  Tv handledare Frands Herschend, t h Örjan Hermodsson. Omslaget till Örjan Hermodssons avhandling Det arkeologiska landskapet.
Till vänster opponent Helena Victor och Örjan Hermodsson, i mitten handledare Frands Herschend och Örjan och till höger Örjan Hermodssons avhandling.

 

Boksläpp!

Den 24 november var det boksläpp på Studier rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet av Henry Simonsson. Det är är hans licentiatavhandling från år 1969 som nu publicerats av Stiftelsen kulturmiljövård (KM). Texten i avhandlingen som tidigare endast funnits i ett antal arkivexemplar är oförändrad men kartor har digitaliserats och ett urval av författarens svartvita fotografier har inkorporerats. Ett inledande nyskrivet kapitel av Anna Lihammer sätter in avhandlingen i ett större sammanhang och diskuterar hur den kan användas som utgångspunkt för aktuella forskningsfrågor. Det är KM:s förhoppning att Henry Simonssons insats ska ges den större spridning som den förtjänar och komma till nytta både för uppdragsarkeologin och i ett vidare perspektiv den intresserade allmänheten.

T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.
T. v. Stefan Elgh från KM, t.h. författaren Henry Simonsson. Foto: Birgitta Larsson.

Efter inledande ord och presentation av publikationen av Stefan Elgh från KM, berättade författaren Henry Simonsson om sin avhandling. Därefter följde mingel och möjlighet till diskussion. Tillställningen hölls på Västmanlandsläns museum där Henry Simonsson var verksam under mycket stor del av sin karriär. Han började arbeta där som amanuens 1958, blev antikvarie 1961 och landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 innan han avslutade sin karriär som länsantikvarie 1976.

 

Hitta utgrävningar i hela Sverige med söktjänsten Aktuell Arkeologi

Med den nya tjänsten kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh