Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Vi arbetar med det förflutna för framtiden!

 Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala

Stiftelsen Kulturmiljövård - KM - utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. 

Stiftelsen har sin bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping och bedriver för närvarande verksamhet från Gävleborg/Dalarna i norr till Östergötland i söder och från Värmland i väster till Stockholm i öster.

Stiftelsen bildades i december 2005 och övertog verksamhet som tidigare bedrivits av Västmanlands Läns Museum sedan 1998.

Stiftelsen ska genom sitt engagemang främja intresset för vårt kulturarv. Alla insatser som vi gör ska genomsyras av att kulturarvet berör alla människor idag.

 

Vi söker nu arkeologer för säsongs- och/eller visstidsanställningar under fältsäsongen 2016!

Uppdrag förväntas att genomföras i framför allt Stockholms, Östergötlands, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Örebro län, men kan även bli aktuella på andra håll där KM lämnar in intresseanmälan.

Här kan du läsa mer om tjänsterna och hur du ansöker.

 

Vi söker en redaktör/layoutare

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) söker en kreativ, språkligt driven redaktör med säker layoutkänsla för att ansvara för vårt redaktionella arbete.

Här kan du läsa mer om tjänsten och hur du ansöker.

 

Vill du läsa mer om vår verksamhet?

För information om arkeologiska undersökningar, se projekt under Arkeologi.

För information om aktuella byggnadsantikvariska uppdrag se projekt under Byggnadsvård.

Se också våra sidor om kulturarvsprojekten Ett annat Stockholm, Tillgängliga Badelundaåsen, vår pedagogiska undersökning av torpet Kvartslund och forskningsprojekten Ordning och reda - skärvstenshögar, människor och miljöer i Östra Mellansverige och I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet.

 

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

  

 Besök oss gärna även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt.   

 

Transjö Folkets hus  

 

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh