Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövårds
hemsida

 

 

Stenpackning i våtmark kanaljorden
 Foto från arkeologisk undersökning  Foto från byggnadsantikvarisk dokumentation

För information om de arkeologiska undersökningar vi har utfört under 2014, se bl. a.  Aktuellt För våra större arkeologiska undersökningar 2014, se bl a Väg 252 , väg 56 och Åbys sidor.

För information om aktuella byggnadsantikvariska uppdrag se projekt under Byggnadsvård.

Se också våra sidor om kulturarvsprojekten Ett annat Stockholm, Tillgängliga Badelundaåsen, vår pedagogiska undersökning av torpet Kvartslund och forskningsprojektet Ordning och reda - skärvstenshögar, människor och miljöer i Östra Mellansverige.

Stiftelsen Kulturmiljövård har sin bas i Västerås, med kontor i Stockholm och utför kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena kulturmiljövård, arkeologi och byggnadsvård. Stiftelsen bedriver för närvarande verksamhet från Östergötland i söder till Gävleborg/Dalarna i norr, samt från Värmland i väster till Stockholm i öster.

Stiftelsen bildades i december 2005 och övertog verksamhet som tidigare bedrivits av Västmanlands Läns Museum sedan 1998. Stiftelsen bedriver en brett upplagd kulturmiljövård både regionalt och i en vidare omfattning.

Stiftelsen ska genom sitt engagemang främja intresset för vårt kulturarv. Alla insatser som görs av stiftelsen ska genomsyras av att kulturarvet berör alla människor idag.

Vi arbetar med det förflutna för framtiden

 

Ansvarig för hemsidan - Stefan Elgh

E-post stefan.elgh@kmmd.se