Välkommen till
Stiftelsen Kulturmiljövård -
KM!

Undersökning av grav- och boplats från äldre stenålder i Motala.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men vi tar även uppdrag i andra delar av landet.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

 Besök oss även på facebook där vi lägger in information och har länkar till undersidor för olika projekt. 

På gång...

Visningar i samband med arkeologisk forskningsundersökning vid Anundshög!

I juni kommer arkeologer att utföra en forskningsgrävning vid Anundshög. Undersökningen sker inom projektet ”Tingsplatsen som arkeologiskt problem” och är en fortsättning på undersökningarna som gjordes år 2006 och 2008. Årets utgrävning genomförs med syftet att bättre förstå Anundshög som tingsplats och rituellt centrum.

I samband med utgrävningen bjuder Stiftelsen Kulturmiljövård tillsammans med Badelunda hembygdsförening in allmänheten till arkeologisk visning vid två tillfällen. Visningarna leds av en arkeolog från Stiftelsen Kulturmiljövård som berättar mer om Anundshög och årets utgrävning.

Visningstider:
Torsdag 15 juni, kl. 18.00
Fredag 16 juni, kl 14.00
Visningen tar ca 1 timme och är kostnadsfri, ingen föranmälan krävs och alla är välkomna!
Vi möts vid Café Anund

Varmt Välkomna!

Undersökningen vid Anundshög är ett samarbete mellan arkeologer från Center for Nordic Studies (University of the Highlands and Islands, Skottland), Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologikonsult och Arkeologerna (Statens Historiska Museer). 

Vid frågor kontakta Camilla Ekblom, tfn 073-810 72 02

Här kan du ladda ner informationen som PDF

 

Arkeologisk undersökning i Rotebro

Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) genomför under april - juni en arkeologisk undersökning av två gravfält från järnåldern som ligger på var sin sida om väg 267 – Stäketleden/Rotebroleden i närheten av Sollentuna ett par mil norr om Stockholm.

Läs mer om undersökningen i Rotebro

 

Rapport av den arkeologiska undersökningen av Skarpnäckslägret, en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Under 2015 och 2016 deltog Stiftelsen Kulturmiljövård i forskningsprojektet ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet” med syfte att synliggöra svenska romers historia. I projektet har vi gjort livshistoriska intervjuer med romer som har bott på lägerplatser och med arkeologiska metoder undersökt en lägerplats från omkring 1960 i Skarpnäck utanför Stockholm. Vi har även sökt efter romska röster i äldre arkivhandlingar. Nu är rapporten klar av den arkeologiska undersökningen och du kan läsa mer om den och projektet nedan.

Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den som PDF
Här kan du läsa mer om projektet

 

Forskningsprojektet FuTArk pågår nu för fullt

FuTArk logga

FuTArk är ett forskningsprojekt i form av en förstudie som arbetar med frågor runt funktionsvariation, tillgänglighet och uppdragsarkeologi. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna (SHMM) och Norrköpings stadsmuseum. Finansiering har erhållits ur Riksantikvarieämbetets FoU-anslag samt av Norrköpings stadsmuseum.

Läs mer om vad som pågår inom projektet FuTArk

 

Sammanfattning av de arkeologiska undersökningarna i Hjulsta

De arkeologiska undersökningarna av fornlämningarna i Hjulsta är sedan i början av december avslutade. Nu, ett par månader efter att fältarbetet avslutats, tänkte vi passa på att kort sammanfatta undersökningen och några av de intressanta aspekter med den som dök upp under arbetets gång. Mycket arbete återstår dock på kontor med rapportskrivande, analyser och fyndhantering innan allt är färdigt.

Läs mer om undersökningen i Hjulsta

En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.
En av de diametermässigt största amulettringarna. Foto: Ingela Harrysson.

 

Inslag i SVT Nyheter Stockholm. Publicerat 16 november 2016
Inslag i SVT Nyheter Västmanland. Publicerat 16 november 2016
 
För mer information:
Ingela Harrysson, projektledare/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 72 06
Andreas Forsgren, förmedlingsansvarig/arkeolog, Stiftelsen Kulturmiljövård, 073-810 02 90

 

Ostlänken

Ostlänken, den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, har kallats för Sveriges största arkeologiska projekt någonsin (se artikel i Corren här). För närvarande pågår arkeologiska utredningar i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län (Trafikverkets karta här). KM arbetar med Ostlänken i alla tre länen – under hösten har vi grävt för att hitta fornlämningar i Östergötland söder om Norrköping och vid Hölö i Stockholm.

Läs mer…

Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland. Foto: Karolina Karlsson.
Sökschakt nära gravfält vid Landsjö i Östergötland inför Ostlänken. Foto: Karolina Karlsson.

 

Hitta utgrävningar i hela Sverige med söktjänsten Aktuell Arkeologi

Med den nya tjänsten kan du snabbt få överblick över var i landet arkeologiska utgrävningar pågår, eller var du kan få en visning av en fornlämning. Tjänsten är framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med grävande arkeologer. Med Aktuell Arkeologi kan du enkelt se var, i närheten av där du befinner dig, som det finns pågående utgrävningar eller andra arkeologiskt intressanta platser att besöka. Ett mål med tjänsten är att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige.

Läs mer om tjänsten
Direkt till Aktuell Arkeologi  

 

Rapporter!

Vårt rapportarkiv uppdateras kontinuerligt. Trevlig läsning!

  

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

SUBo logga

Stiftelsen Kulturmiljövård är medlem av arbetsgivarorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

KFS logga

Ansvarig för hemsidan: Stefan Elgh